Spіvanka z Drabуnkŷ na dnes´ka - Armis - Nevelo jem chodiv, Šuhaj z lesa ide


Jak s´a Vam spіvanka l´ubуt´ pіdporte ju svojim holosom na www.drabinka.sk.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

21. februar 2018


Юліаньскый календарь:

8. фебруáр 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.