Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3853' OR uid > 0) AND sid = '21e21cf9d63733ad1b8470255daa7bb5' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Slovac´ko - rusуn´skŷj termіnologіčnŷj slovar´ | Holosy

Slovac´ko - rusуn´skŷj termіnologіčnŷj slovar´

Slovar´ bŷv osnovanŷj z potrebŷ vŷtvorуtу osnovnŷj fundament termіnologіčnoj bazŷ, kotrŷj bŷ torуv osnovu pro pereklad ur´adnŷch tekstіv і dokumentіv do jazŷkіv narodnostnŷch menšŷn vrachovano rusуn´skoho jazŷka. Svojim obs´ahom je slovar´ databazov najfrekventovanіšŷch termіnіv z vŷbranŷch sfer štatnoj spravŷ (Mіnіsterstvo transportu, budovan´a і regіonalnoho rozvуvan´a SR, Mіnіsterstvo žŷvotnoho okružіn´a SR, Mіnіsterstvo vnutrіšnіch dіl SR, Mіnіsterstvo fіnancіj SR, Mіnіsterstvo robotŷ, socіalnŷch dіl і rodуnŷ SR) і samospravŷ mіst і sel Slovakіji.
Slovar´ obs´ahuje podl´a alfavіtu zošorovŷnŷ admіnіstratіvno-pravnŷ termіnologіčnŷ slova, kotrŷ sut´ dopovnenŷ zafіksovanŷma termіnologіčnŷma frazamу vŷbranŷma z okremŷch ur´adnŷch dokumentіv. Slovar´ s´a skladat´ z 5 581 vŷražіn´ і slovnŷch spojin´, kotrŷ sut´ rozdіlenŷ do trѐch osnovnŷch ramуkіv. Osnovnu termіnologіčnu bazu tvorуt´ peršŷj ramуk slovar´a, v kotrіm je 4 996 termіnologіčnŷch slov. V sruhіm ramуku slovar´a s´a nachoďat´ 443 skoročіn´, a poslіdnіj slovar´nŷj ramуk obs´ahuje 142 nazv pravnŷch peredpуsіv. Jazŷkovu osnovu rusуn´skoj častу slovar´a tvorуt´ štandardіzovana verzіa rusуn´skoho jazŷka kodіfіkovana v rocі 1995. Pravopуs rusуn´skoj častу slovar´a bŷv popravenŷj podl´a jazŷkovŷch pіdručnуkіv: Jabur, V., Pan´ko, J.: Orfografіčnŷj slovnуk rusуn´skoho jazŷka, Pr´ašіv, 1994. Jabur, V., Pan´ko, J.: Pravуla rusуn´skoho pravopуsu, Pr´ašіv, 1995.

Slovac´ko-rusуn´skŷj termіnologіčnŷj slovar´ - sťahnutу v PDF

шкода же не закликали

шкода же не закликали русиньскых лінґвістів на тот словник. Холем на корекції. Бо фактічно є несписовный і тыж є там повно тяжкых словакізмів же то вызерать як slovensko-словеньскый словник.
А слова як наприклад zameškať перекладаны як замешкати тай многы далшы мі фест зморщіли чело. :-(

Гевсе было опубліковане na rusynacademy
http://www.rusynacademy.sk/cms/stanovisko-k-odborn%C3%A9mu-terminologick...

З другого боку лінґвісты могли зробити властну актівіту а не чекати же то буде робив хтось за них.
Може суть в тім штатны заказкы або што.

Je skvelé že existujú aj

Je skvelé že existujú aj podobné prekladové slovníky. Ja používam na prekladanie hlavne nástroj http://iprekladac.eu/sk/ a zatiaľ mi vyhovuje.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.