Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
zavžatyj - tvrdohlavý človek (trucovitý)Poslovicja (Пословіця) :
Ne každyj tot chlop, šo na ňum kalap (Не каждый тот хлоп, шо на нюм калап)Smišok (Смішок) :
Dvoje rusnaci v Bratyslavi. Jeden ša prosit šofera eľetričky: Pan šofer, vozmete ňa na stanicu? Bo nestihnu vlak domu! Šofer: Prepáčte, ale ja nejdem na stanicu, ja mam inú trasu. Pan šofer, ale ta ja nestihnu vlak, ta ňa vooozte, no, pan šofer, šumni vas prošu! Ale ja nemám trasu na stanicu, ja Vás tam nemôžem ...zobrať! A spoza rusnaka druhyj rusnak: A mene?


Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

24. maj 2018


Юліаньскый календарь:

11.май 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.