Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
zašpotiti sja (зашпотити ся) - potknúť saPoslovicja (Пословіця) :
Do jarmarku rozuma ne je. ( До ярмарку розума не є. )Smišok (Смішок) :


autor: F. Vico


Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

21. februar 2018


Юліаньскый календарь:

8. фебруáр 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.