Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
vinuvatyj (вінуватый) - vinník, vinnýPoslovicja (Пословіця) :
Havran havranovi voko ne vydzobať (Гавран гавранови воко не выдзьобать)Smišok (Смішок) :
Slovak, Hutorak i Rusnak sja vyberut zo ženami do paňskoj reštavraciji. Sjadut za stoly a v ťim čuti spoza jednoho stola: -Podaš mi medovú zálievku ty moja medulienka!-. O paru minut zajs: -Budz taka ľubezna, podaj mi cuker ty moja sladučka!-. Rusnak sja zadumat, jakbač i mi treba tak. Za korotku chviľu čuti: -Podaš mi šovdru ty moja sviňko?-


Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

14. august 2018


Юліаньскый календарь:

1. áвґуст 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.