Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
zamiška - kukuričná kašaPoslovicja (Пословіця) :
Šjaslivyj tot chto distane dobru ženu. ( Шясливый тот хто дистане добру жену. )Smišok (Смішок) :
V nemocnicji umerat chlop. Prichodit gu ňomu na navščivu joho kamarat. Dochtor ho prosit, žeby nebyl kolo umerajučoho smutnyj, že tot čolovik odchod z toho švita barz ťažko znošat, žeby sja snažyl kolo ňoho byti veselym. V tym kamarat vchodit do nemocničnoj izby, cilyj naradostenyj, vyšmijanyj a silnym holosom skričit na umerajučoho .- No jak? Umerame, umerame?


Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

15. november 2018


Юліаньскый календарь:

3. новéмбер 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.