Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/2272' OR uid > 0) AND sid = 'dfc22ddca610faa7f781030905fd9548' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Radio Patria - rusínske vysielanie | Holosy

Radio Patria - rusínske vysielanie

Dátum akcie: 
25. december 2010 - 18:00 - 21:00
Miesto konania akcie: 
-

18:00

Rádio mladých

18:45

Rozprávka

19:00

Rádio magazín

20:00

Literárne okienko

20:30

Hitparáda rusínskych piesní

Prehrávač vysiela uvedené relácie len v reálnom čase ( tzn. len vo vyššie uvedenom vysielacom čase ).

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.