Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3318' OR uid > 0) AND sid = 'db42d017879fc0df238fcf7dbd4d4f46' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Radio Patria - Od dediny k dedine - Od sela do sela - obec Šarišské Jastrabie | Holosy

Radio Patria - Od dediny k dedine - Od sela do sela - obec Šarišské Jastrabie

V rámci programu Od dediny k dedine - Od sela do sela bola na Radiu Patria predstavená obec Šarišské Jastrabie. Obec Šarišské Jastrabie leží na západných svahoch Čergovského pohoria, v doline potoka Vesne. Obec leží pod úpätím vrchu Minčol. V súčasnosti má obec 1211 obyvateľov. V relácii obec predstavujú starosta Ľubomír Rešetár a jeho obyvatelia - Ján Gladiš a Mária Sovičová.

 

В рамках проґрамы Од села од

В рамках проґрамы Од села од села было на Радію Патрія представене село Шаріське Ястрабя. Село Шаріське Ястрабя лежыть на западных схылах Черґівскых гор, в долинї потока Весне. Село лежыть коло піднижа верьху Мінчол. Днесь мать село 1211 жытелїв. В релації село представують староста Любомир Решетарь і ёго жытелї - Ян Ґладиш і Маря Совічова.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.