Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3689' OR uid > 0) AND sid = 'dc22467448a83f093897e9975255c4f2' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Radіo Patrіja - Od sela do sela - selo Belejivc´i | Holosy

Radіo Patrіja - Od sela do sela - selo Belejivc´i

Radіo Patrіja - Od sela do sela - selo Belejivc´i V ramkach programu Od sela do sela s´a v Radіu Patrіja prezentovalу žŷtel´i sela Belejivc´i. Belejivc´i ležat´ v severnіj častу Nуzkŷch Beskуd, v dolуn´i Jadlіvskoho potoka, 8 km severno od Svіdnуka. Selo v relacіji napered predstavl´at´ starosta Jan Marko. 85-rіčna Anna Rіškova spomуnat´ na ťažkŷ časŷ 50. rokіv povn´in´a tzv. kontіngentіv. V relacіji o žŷvot´i v sel´i bіs´iduje і Radovan Pajkoš, kotrŷj v sel´i kupуv chŷžku і zrenovovav jej. Žŷtel´kŷ Marіja Mуchalkova і Anna Rіškova spomуnajut´ na tradіčne jidžіn´a, kotre s´a v sel´i varуlo.

roskovce's picture

Дость добри нерозумлю чом

Дость добри нерозумлю чом редактор кладе отазкы в русинском валали на украйинском языку....то неэ редактор што бы знал наш язык?....инакше але дякую за красны спиванкы

Vedia ale nechcú, pretože to

Vedia ale nechcú, pretože to je "akože" vysielanie pre ukrajinskú menšinu.
Keď však počúvam tieto relácie, kladiem si otázku: Kde je tá ukrajinská menšina na Slovensku? Keď sa redaktori rozprávajú s obyčajnými ľuďmi z dediny, vrátane starostov, či svjaščenikov, pýtajú sa ukrajinsky (asi- neviem presne posúdiť či spisovne alebo ako, lebo ukrajinsky rozumiem len trochu) a respondenti odpovedajú rusínsky. Samozrejme sú výnimky. Ide o buď skutočných Ukrajincov(zriedka), alebo presídlencov, ktorí do návratu späť dostatočne asimilovali (aspoň jazykovo) alebo vzdelanejších ľudí, absolventov ukrajinských škôl (keďže rusínske neboli). Osobitným fenoménom sú zrejme Ukrajinci z presvedčenia - tzv. Rusíni-Ukrajinci. Takých sa asi pri sčítaní dosť prihlásilo za Ukrajincov, aj keď mnohých rodičia boli Rusínmi. Ich názor (ideológia), že všetci, ktorí sa hlásia k Rusínom, sú vlastne neuvedomelí Ukrajinci, ich vedie k takým schizofrenickým javom, ako napr. že raz o sebe hovoria, že sú Rusíni a inokedy, ( pri sčítaní ) že sú Ukrajinci. Tak potom musí vyzerať aj vysielanie pre ukrajinskú menšinu. Skutočne by ma zaujímalo, koľko je na Slovensku skutočných Ukrajincov alebo potomkov Ukrajincov (nepočítam Rusínov z Podkarpatia) a aké percento z oficiálnyej ukrajinskej menšiny sú tzv. Rusíni-Ukrajinci.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.