Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1530' OR uid > 0) AND sid = '945c87515cbcad55be8637debe92e128' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Popkultúra Rusínov (3. časť) - Lemko Disco | Holosy

Popkultúra Rusínov (3. časť) - Lemko Disco

Anna Čeberenčyk je lemkovského pôvodu, jej rodina bola presídlená k Ľvovu po druhej svetovej vojne. Hviezdou populárnej hudby sa stala kvôli svojim nahrávkam a koncertom, na ktorých prezentuje pôvodné rusínske piesne v moderných úpravách. A. Čeberenčyk zaznamenala úspech jednak na Ukrajine, ale tiež v emigrantských komunitách po celom svete. V jednom rozhovore A. Čeberenčyk povedala: „Mám veľký záujem spopularizovať lemkovské piesne, aby sa čo najviac dostali do povedomia ľudí." V tomto rozhovore ďalej uviedla: „Chcem napomôcť tomu, aby sa naša hudba dostala k mladým. Rada by som získala ich pozornosť, aby sa zaujímali o kultúru ich starých rodičov, aby podporovali tradície a preniesli ich aj na ďalšie generácie." Ale uvedomuje si, že táto cesta nie je ľahká: Ja viem, že mnohom starším ľuďom sa moja hudba nepáči, nepáči sa im tento štýl hudby. Folklór je pre nich omnoho príťažlivejší. Ale ako som už povedala, týmto hudobným štýlom chcem získať mladých."
A. Čeberenčyk nie je jedinou, ktorá sa pohráva s myšlienkou popularizácie rusínskej piesne. Autor článku spomína skupinu Rolland z Čirča, alebo tiež, pre amerických Rusínov, viac známu skupinu S- Harmony.
Koncept modernizácie nie je ničím novým. Autor spomína niekoľko prípadov v iných kultúrach. Autor spomína príklad Ruska a skupiny Ivan Kupala, ktorí prearanžovali pôvodné národné piesne do techno verzie. Poľsko bolo tesne po revolučných zmenách v roku 1990 doslova zaplavené podobnou hudbou, nazývanou „Disco Polo". Úplne rovnako Srbsko a štýl hudby nazývaný ako „Turbofolk". Tento štýl vznikol v súvislosti s nárastom národného uvedomenia v roku 1990 a populárny zostal dodnes v celej bývalej Juhoslávii.
Úpravy starších nahrávok do modernejšej podoby nie sú fenoménom len východoeurópskej kultúry. Podobným prejavom je hudobný smer označovaný ako „britpop". Podľa vyjadrenia jedného hudobného odborníka, za vznikom britského popu stojí zvýšený záujem o národnú a etnickú identitu v roku 1990. Média viac zamerali pozornosť na to čo je anglické. Britpop sa dá tiež pochopiť ako reakcia na rastúci vplyv USA a integračných procesov v rámci EU. Rozdiel u britského popu je však v tom že svoj záujem ako o zdroj inšpirácie nesmeruje k tradičnej ľudovej hudbe, ale britským hudobným štýlom populárnym v 40. a 60. rokoch. Tento vplyv síce nie je až tak jasný ako spomínaných hudobných smeroch vo východnej Európe, ale je rovnako ako tieto štýly odmietavou odpoveďou na globalizáciu aj v oblasti populárnej hudby.
Ďalším príkladom, ktorý autor článku spomína, je kanadská skupina Cafe Kiev, ktorá tradičné lenkovské a ukrajinské skladby zmodernizovala do rockového formátu. Bubeník skupiny svojho času povedal, že: „ Hráme tieto skladby, pretože v lemkovskom regióne máme svoje korene. Poznáme tieto piesne, spievali sme ich od svojich detských rokov."
Demko Trochanowskij, aktivista mladých Rusínov v Poľsku, hraje v skupine nazvanej Serencza, ktorá sa tiež venuje modernej úprave ľudových piesní, ale do rôznych hudobných štýlov, ako je napríklad írsky ľudový štýl.
Veľmi blízko k rusínskej ľudovej hudbe ma hudba Huculov, svojráznych obyvateľov podhorských a horských oblastí Východných Karpát. Aj ich hudobné tradície nezostali nepovšimnuté modernými hudobníkmi. Jednou zo skupín, ktorá je ovplyvnené hudbou Huculov je Gogol Bordello, skupina, ktorej frontmanovi Eugene Hutz, koluje v tele huculská, ukrajinská, rumunská a cigánska krv. Vplyvy hudby týchto národov nájdete aj v tvorbe skupiny, ktorá svoj hudobný štýl označuje ako „punk cabaret".
Speváčkou, ktorej tvorba je zviazaná s huculským regiónom a tradíciami, je svetoznáma Ruslana Lyžyčko, ktorá sa stala populárna vďaka albumu Dyki tanci. Na albume nie sú nahrávky ľudovej hudby, ale cítiť v nich silný vplyv huculskej kultúry. Ako povedala samotná Ruslana: „Významným faktorom, ktorý mal vplyv na úspech tejto nahrávky, je silná energia hudby karpatského regiónu". Nie všetkými však bol úspech Ruslany prijímaný rovnako. Ako príklad možno uviesť reakciu vedeckého pracovnika Petro Škribljak, ktorý sa venuje výskumu kultúry Huculov, sa pozastavil nad použitím slova „dikyj", ktoré degraduje Huculov na primitívny národ.
Rusínska ľudová hudba je neobyčajne bohatá. Viac než 6 000 originálnych rusínskych piesní bolo v regióne zaznamenaných. Hudobníci, ktorí by sa chceli venovať popularizácii ľudovej hudby majú teda dostatok materiálu na inšpiráciu. Čerpanie a inšpirácia z pôvodnej ľudovej hudby je prvým krokom pri vytváraní Rusyn pop music. Ďalším krokom by malo byť vytváranie nových originálnych rusínskych skladieb.

(voľný, skrátený preklad článku B.J. Pozuna Lemko Disco Creating a Rusyn Pop Culture (Part 3) v Outpost Dispatch, Volume 1, Issue 3)

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.