Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/4009' OR uid > 0) AND sid = 'd6096bcab35d795e7e3ac7f60ea1f4a2' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Anna Pl´iškova - Kvetoslava Koporova: Rusуn´skŷj jazŷk pro začatočnуkіv | Holosy

Anna Pl´iškova - Kvetoslava Koporova: Rusуn´skŷj jazŷk pro začatočnуkіv

Peršŷj na Slovens´ku vŷdanŷj učebnуk rusуn´skoho jazŷka pro začatočnуkіv, kotrŷj jest´ pro každoho, chto mat іnteres začatу s´a učіtу rusуn´skŷj spуsovnŷj jazŷk. Obs´ahuje zakladŷ rusуn´skoj gramatіkŷ і slovnu zasobu v tr´och jazŷkach – rusуn´skŷm, anglіc´kŷm і sloven´skŷm. Tot učebnуk možut´ chosnovatу študentŷ, škol´are osnovnŷch í serednŷch škol, ale і špecіalnŷ kurzŷ rusуn´skoho jazŷka.

image/pdf Učebnyk vo formatu PDF

pisanu rusinsku azbuku už

pisanu rusinsku azbuku už hledam dovho :D

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.