Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3370' OR uid > 0) AND sid = '2e0521f423cc6cf8548779f6c0cda2a0' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Плїшкова, Анна: Русиньскый язык на Словеньску. Пряшів : Світовый конґрес Русинів, 2008, 204 s. | Holosy

Плїшкова, Анна: Русиньскый язык на Словеньску. Пряшів : Світовый конґрес Русинів, 2008, 204 s.

Zaktualizované a rozšírené vydanie monografie z roku 2007 – v rusínskom jazyku. Pozostáva z troch častí. Prvá je zameraná na náčrt historického kontextu riešenia jazykovej otázky Rusínov v karpatskom priestore s akcentáciou na oblasť severovýchodného Slovenska a sčasti bývalej Podkarpatskej Rusi. Druhá časť je venovaná sociolingvistickému opisu jednotlivých funkčných sfér rusínskeho jazyka v Slovenskej republike: rodinnej (sfére každodennej komunikácie), sfére úradného kontaktu, scénicko-divadelnej, mediálnej, literárnej, konfesionálnej a školskej. Tretiu časť knihy tvorí obrazová príloha, ktorá prezentuje fungovanie jednotlivých podôb rusínskeho jazyka v konkrétnych funkčných sférach od najstarších čias až po súčasnosť.

application/pdf Rusínsky jazyk na Slovensku

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.