Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1197' OR uid > 0) AND sid = '285022683f2109fb9a422454bb3955d8' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Petro Murianka – lemkovský básnik z Krynice | Holosy

Petro Murianka – lemkovský básnik z Krynice

Piotr Trochanowski, vystupujúci pod umeleckým pseudonymom  Petro Murianka) je označovaný za najvýznamnejšieho súčasného lemkovského básnika. Okrem literárnej činnosti sa venuje tiež propagácii lemkovskej kultúry, či už ako učiteľ lemkovského jazyka, hlavný redaktor lemkovského dvojmesačníka Besida, deakon pravoslávnej cirkvi alebo vedúci kostolného zboru v Krynicy. V rámci prezentácie lemkovskej kultúry,  ktorú pod názvom Lemkovský karneval v Bratislave organizuje Poľský inštitút, sa 17.2.2009 uskutoční stretnutie s Petrom Muriankom. Stretnutie sa uskutoční v Poľskom inštitúte na Nám. SNP 27 v Bratislave o 17 hodine.
Rodičia Petra Murianku do roku 1947 hospodárili v Bilcarowej( Binczarowej), on sám sa však narodil v Parchowie na severe Poľska, kde boli jeho rodičia odsunutí v rámci Akcie Visla, ktorá bola násilnou deportáciou lemkovského a ukrajinského obyvateľstva do obydlí Nemcov podobným spôsobom vysídlených do Nemecka. m bol teda počatý na Lemkovine a do nového bydliska putoval dva týždne, ešte nenarodený, v dobytčom vagóne. Avšak clivota za rodným krajom v ňom silne rezonovala a tak sa spolu s bratom Jaroslavom v roku 1973 vrátili do rodného kraja.
Prvá zbierka autora vyšla pod názvom Suchyj badyl v roku 1983.
Ukážka zo zbierky:

Лемківскій крест

Розпятий на сім стран світа
з криком вітру в стрямбах
поза тридесят три літа
уж ждеш

І певно єс уж призабыв
де десне рамя твоє
де шує
де отец
а де сын

Єдно не сходит з памяти
Амин

Nasledovali ďalšie dve zbierky - Murianchysko (1984)  a Jak sokil vody na kameny (1989).V 80. rokoch bol P. Murianka spoluzakladateľom prvých Lemkovskej Vatier v Czarnej a  Hanczowej , ktoré bola jedným z prvých prejavov znovuzrodenia Lemkov. Bol členom a sólistom súboru Lemkowyna z Bielanki.  V roku 1994 pripravil antológiu rusínskej poézie pre deti pod názvom Mamko, kup mi knyzhku.
V zbierke Planetnyky, vydanej v roku 2001, autor evokuje históriu Lemkov – ich tragický odsun z rodného kraja, ale tiež obnovovanie ich kultúry v súčasnosti. Pomocou básnických výrazových prostriedkov predstavuje svoj vlastný svet, rovnako ako každodenný život Lemkov v ich domovine a v exile.

Často vyjadruje pochybnosti a zúfalstvo:

Серед дорогы

Якы вас буду творил
моі вершы новы
кєд мі не остало
до щыпок любови

Чым сковичал буду
кєд єм серце стратил
і уж єм тыма
што во мі плакали
не богатий

Кому вас буду складал
кєд ніт мого сьвіта
кєд серед дорогы
до тебе небого
стаю шліпий

Серед люди

Стал єм
же піду до люди
бо барз мя болит

І-м пішол
і іщы барже болит

Komentuje neočakávané témy:

Oranienburgerstrasse

Альтернативна культура
гварят

Домы од бомб не гоєны
выкна як шліпы очы
Люде як роґалі
лем сіно класти на них

Не знам - ци вільны
не знам - ци щесливы
Але мают
альтернатыву

Vyjadruje rozčarovanie:

Копія

Зас піду заран сьпівати
капіталістам

За зелен піняз тя продам
лемківска пісне

І плакал буду за тобом
ціліцьку ніч
в готелю Сомервіль

Америка

Велика-с мі
Америко

І нич більше
І лем тілко

Ale snaží sa nestrácať životnú energiu:

Гудаку, грай

Грай же мі, грай
Гудаку грай,
Забуд цілий сьвіт в дрячых звуках струн.
Про рідний край,
Гудаку грай
Пісню тамтых літ - смеречыны шум.

nemat xyby toty verši! :-)

nemat xyby toty verši! Smile krasňi piše.
de sa dast požičaty dakotra z tych knižok? v svidniku v knižnici nemajut?

чау міхале Мамко, куп мі

чау міхале

Мамко, куп мі книжку
http://www.lemko.org/pdf/mamoT.pdf

Jak sokil vody na kameny
http://www.lemko.org/pdf/Troch_sokol.pdf

холем пдф-ка кед ся недаст у нас купіти...

єм ся забыл приголосити... ши

єм ся забыл приголосити...

ши єдна книжка

А я знам азбуку
http://www.lemko.org/pdf/mur_bukvar.pdf

No to isto, že namat chyby.

No to isto, že namat chyby. Murianka je o porjadnyj kus ľipšyj jak naš Suchyj. Ne zadarmo mu dali Karpatskoho medviďa - premiju A. Duchnoviča za literaturu. Z Petrom Muriankom ša poznam osobňi - faj chlop, rusnak z dušov poeta. A teper na joho knihy.
Joho zbirka Planetnyky je na wirtualňi Lemkowyňi P. Korobčaka, de sut trome lemkivsky poety:Володислав Грабан, Теодор Кузяк, i Петро Мурянкa:

http://rusyn.webpark.pl/indexcyr.html
http://www.stowarzyszenielemkow.pl

A čekaj pohledam i e-mail na P. Murianku.... Smile
....už mam, žeby mu nechodili spamy je spolu zo slovom koncert

koncertmurianka@op.plkoncert

odpoj slova koncer a napiš mu. Jak chceš telefon, ta zavolaj medžinarodny nomery i povidž Piotr Trochanowski, ul. Cmentarna, Krynica

Skopiruju i članok zo svojoj storinky:

Петро Мурянка

Выдатный поет лемко Петро Трохановский, або як часто ужыват Петро Мурянка, збогатив нашу літературу юш четвертом книжком своей поезий "Планетникы" видану "Стоваришыньом Лемків" в Польши. Автор заміст вступного слова пише: ..."сух то давны і новы вєршы".

Поезия Петра Мурянкы шыроко знана не лем нам лемкам але і полякам та другым національностям на мову якых переведены його вершы. Патріотичны з філосовскым уклоном вершы Петра Мурянкы в "Планетнику" заставляют нас задуматися на першыи погляд над простыма річами, а на самом ділі мают глибокий зміст.

Зачынатся книжка вершом "Серед дороги" де автор розкрыват свою болячу душу за споневіряний наш рідний край. Верш "Нич мине ніч" повертат нас в дитинство пережыте в наших горах і вічну тугу за нима. Любов і тута за рідним селом Білцярсва в вершы "Серце і рука".

Невинно замученым лемкам в концтаборі присвячений верш "Явожно", який не мож читати без зворушиня.

Брату Желемови намогильный спів присвячсно сім пісень, якы розповідают про вірного сина Лемковины, якому на жаль не судилося быти на "Ватрі", на "Русалях" в Зиндранові, на "Постичній Осени", та в ріднім селі Вапенне.

Закінчуєтся книжка вершом "Планетникы", або слово о выставі "Єдно серце Віктора Сандовича" де в дванадцетих розділах "Виджыня" иде мова о мученику, о долі нашого народа, де філосовскым словом розкрыват глубину познаня пережитого і вселят віру в безсмсртне жытя на наші рідній земли.

Символічны ілюстрациі збогачуют книжку духовностью нашой культуры. Книжка Петра Мурянкы "Планетникы" поможе нашому молодому поколіню ліпше осмыслити нашу минувшыну і заняти гідне місце в днешній дійсности.

Лiтература:П.Ластівка.ПЛАНЕТНИКЫ.In:Загорода

Петро Мурянка

Бродяча балада

Сонечка денце ся знизило,
Гора на гору тін шмарила.
Підеме домцю, мій сыночку,
Зайде нас ночка.

Вітер ся з вітром деси сварят,
Шалено скачут по конарях.
Под, пахолятко, под же, скоро,
Уж плачут горы.

Небо уж тріщыт, огньом січе,
Пекло на землю з собом кличе.
Бозьо ма хыжку, там під кряком,
І нам даст таку.

Сьвіт каженіє, плює, врещыт,
Хце обернути долю плечом,
Што-б наша хыжка, разом з нами
Жыла вандрами.

***

Понад горами блідне ночка,
Пробуд ся, пробуд, мій сыночку.
Домці підеме зас глядати
Сьвітом горбатым.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.