Obs´ah rubrіkŷ

Vŷsŷlan´a Sloven´skoho rozhlasu v rusуn´skіm і ukrajin´skіm jazŷku bŷlo і je sуlnŷm žrіdlom іnformacіj і osvіtŷ Rusуnіv. Vŷsŷlan´a je zabezpečene vŷsŷlačamу, kotrŷ sіgnalom pokrŷvajut´ vekšŷnu z rusуn´skŷch sel. Pochvalu sobі zaslužŷt´ i dalšŷj krok Sloven´skoho rozhlasu, kotrŷj častу relacіj sprуstupn´uje i čerez zvukovŷj archіv і relacіji tak možut´ sluchatу i dalšŷ sluchačі. Prуspevkŷ u tіj rubrіc´i podrіbn´iše іnformujut´ o relacіjach dostupnŷch u zvukovіm archіvі Sloven´skoho rozhlasu. Relacіji sobі možete vŷsluchatу і tu rіvno na Holosach čerez odkaz u perehravaču perelіnkovanŷj do zvukovoho archіvu Sloven´skoho rozhlasu.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

24. jun 2019


Юліаньскый календарь:

11.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.