Rusínske piesne v podaní ĽH Muzička

Hudba Muzička úspešne prezentuje folklór Slovenska. Muzikanti sa snažia o interpretáciu ľudovej hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska v podobe čo najbližšej pôvodnej predlohe. V ich repertoári nájdeme aj niekoľko rusínskych skladieb.
Zárodok Muzičky vznikol v roku 1990. Muzičku lákajú najmä tvrdšie a archaickejšie hudobné štýly slovenského folklóru. Romantické poňatie folklóru ich nijakým spôsobom neoslovovalo a neoslovuje. Priam elektrickým impulzom pre nich však bolo stretnutie s autentickými nahrávkami ľudových hudieb a spevákov. Od roku 1994 pravidelne organizujú podujatie s názvom "Večer autentického folklóru".
Hudbu vedie Tomáš Brunovský (prvé husle). Ďalší členovia: Ladislav Fekete (husle), Ivan Hanula (husle, viola, kontrabas), Martin Brunovský (viola), Michal Brdársky (viola, akordeón), Ľudovít Kováčik (kontrabas, basička). Všetcia členovia hudby spievajú.
Muzička vydala zatiaľ dva CD, v roku 2001 a 2005, ktoré obsahujú aj rusínske skladby. Skladby Ivanku, Ivanku, Po horach chodylamVyjdu ja na sevo nájdete v Muzike na stiahnutie.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

24. jun 2019


Юліаньскый календарь:

11.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.