MAKOVICA - Narodilsja Isus Christos, Narodilsja Spasiteľ


Ščasťja, zdravľa vinčujeme.... - takýto názov bude mať nové CD rusínskych kolied, ktoré v posledný októbrový víkend v priestoroch SNM - MUK vo Svidníku nahral FS Makovica.CD obsahuje 27 kolied upravených do 18 čísel. Výber kolied, dramaturgiu a hudobné spracovanie realizoval Slavomír Kaliňák, hudobnú réžiu Slavomír Kaliňák a Gejza Toperczer, zvukovú réžiu Gejza Toperczer.Kamera a strih Jozef Micenko

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

22. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

9.áпріль 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.