Makovica - folklórny súbor zo Svidníka interpretujúci folklór Rusínov

Folklórny súbor Makovica je od svojho vzniku amatérske umelecké teleso, ktoré reprezentuje tanečnú, hudobnú a výtvarnú kultúru východného Slovenska, zvlášť zameranú na región Šariš.
Motiváciou práce súboru je zachovávanie, zveľaďovanie a znovuobjavovanie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby, ďalej štylizácia hudobného a tanečného folklóru, pôvodná tvorba inšpirovaná folklórom, výchovné pôsobenie formou koncertov a verejných vystúpení, ako aj účasť na rôznych súťažiach a festivaloch záujmovej umeleckej činnosti.
Folklórny súbor Makovica sa cez intenzívnu prácu od svojho vzniku roku 1956 po súčasnosť zapísal do kultúrneho povedomia nášho ľudu. Systematická pedagogicko-výchovná a umelecká práca vedenia súboru a všetkých jeho členov neustále smeruje k zvyšovaniu umeleckej a technickej úrovne každého programu. V súbore pôsobia tri zložky spevácka, hudobná, tanečná. Neodmysliteľnou súčasťou jeho práce je aj zberateľská činnosť.
Veľkým záväzkom budúcej práce súboru je množstvo udelených pôct, uznaní a diplomov. Počas svojej existencie súbor nemenil svoju tvár a zriaďovateľa. Dnešná podoba súboru, to je 11 generácií tanečníkov, hudobníkov, spevákov, choreografov, ale i podpora sponzorov a milovníkov folklóru, ktorí pomáhali umeleckému rastu a popularite tohto amatérskeho telesa. Súbor má na svojom konte množstvo vystúpení doma, ale aj v zahraničí - Ukrajina, Nemecko, Francúzsko, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko . . .
Tvorba súboru je zachytená na CD Keď ja sobi zaspivam, ktoré vydalo vydavateľstvo Videorohal. Na CD nájdete 15 skladieb, z ktorých 3 sú vám, na základe povolenia vydavateľstva VideoRohaľ, dostupné v Muzike na stiahnutie.
Ide o skladby:

Polituje ptašok / Vychodit / Chto by ňa chcel
Anim ne parobok / U Svidniku / Ej, bodaj tot
Na dolini čerešenka / Mam ja chlopcja / Posmoť ty

Ak máte záujem o kompletný album, môžete si ho objednať prostredníctvom e-shopu vydavateľstva VideoRohaľ.

Kontakt na FS Makovica:

Podduklianske osvetové stredisko
Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník,
Slovensko
E-mail: pos@slovanet.sk
tel/fax: 0042154/7521507

Dobrý deň, radi by sme sa

Dobrý deň,
radi by sme sa Vám poďakovali za spoluprácu a ozvučenie na akcii v Nižnom Mirošove dńa 17.10.2009,ďakujeme za prepožičanie aparatúry.
Prajeme všetkým veľa úspechov,
s pozdravom duo ADJA
Andrea Majtnerová a Ján Koščák

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

18. jun 2019


Юліаньскый календарь:

5.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.