Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5014' OR uid > 0) AND sid = '033ebb77a54b9410b5e6be01fd6ad0b5' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Knyžka Poďte, ďity, što vam povim pomahať ďiťom nazad objavytŷ rusyňskŷj jazŷk | Holosy

Knyžka Poďte, ďity, što vam povim pomahať ďiťom nazad objavytŷ rusyňskŷj jazŷk

V sučasnosty ne je veľo knyžok pro ďity v rusyňskŷm jazŷku. Po pravďi je jich lem paru, no any totŷ ne možeme najty na prodajnŷch puľtoch. Rusyňskŷ ďity majuť obmedženŷ možnosty jak ďistaty s'a ku ľiteratur'i v r'idnŷm jazŷku, posered kotroj možuť objavuvaty joho krasotu. Občaňske združiňa tota agentura urobylo krok, kotrŷm problem dostupnosty jednoj knyžkŷ vŷr'išylo. V roku 2013 vŷdalo a nedavno zaradylo do prodaja na Sloveňsku diťaču knyžku "Poďte, ďity, što vam povim" napysanu v rusyňskŷm jazŷku od avtorkŷ Ljudmilŷ Šandalovoj.

De zaspalo kur'atko? Jaka je žŷvotňa pravda staroho kocura? Što vam poradyť sova? Što mať v špajzu vovirka? Čom mať zajac velykŷ ucha? Je mŷška dobra gazdŷňa? Хto v ľisi diriguje orchester? Odpoviďi na totŷ voprosŷ suť postupňi odkrŷtŷ v 28-och prypovidkach zo svita žvir'atok. Іnteresnŷ viršŷ v rusyňskŷm jazŷku suť dopovnenŷ perepysan'om v latync'i. Ďiťom od najmeňšoho viku, jich rodyčom abo staršŷm surodjencom kromi zabavŷ pomahajuť rozvyvaty slovnu zasobu. Іljustraciji tematic'kŷ doprovadžajuť všŷtkŷ viršŷ; za symbolami v jich grafic'kŷm vŷjadrinju je snažiňa rozvyvaty abstrakciju dumok u molodoho čytateľa.

Za uspichom peršoho vŷdaňa, kotre služyť jak pomičnŷj materijal u vzdelavacim procesi v mater'skŷch i osnovnŷch školach na vŷchodňim Sloveňsku, tota agentura nedavno vŷdala aktualizovane druhe vŷdaňa. Knyžku si može kupyty v internetovŷch obchodoch www.kompot.sk a www.martinus.sk, abo v predajňi cD na pešoj zoňi u Svidnyku.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.