Karel Havlíček Borovský (1821-1856) : Slovanská politika

Citát:

Rusíni jsou v každém ohledu, i v jazyku, i v obyčejích, i v historii samostatný slovanský kmen asi 12 milionů silný, bydlí v jižní časti Ruska a v Uhřích

Celý text:

http://texty.citanka.cz/havlicek/sl1-25.html

В тых часах ся не роздђляло,

В тых часах ся не роздђляло, ай ту иде о Malorusy (Rusíny), но иншак интересне есть, же и тогды уже ђх ситуація была катастрофична. Но пережыли, але днесь, видит ся, же самы Русины роблят собђ вецей шкоды, як бы ђм дакто звонка робил.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.