Horpyna - ukrajinský folk&roll z poľského Olsztyna

Skupina Horpyna vznikla v roku 1999 v poľskom Olsztyne v študentskom prostredí. Názov Horpyna je odvodený od mena čarodejnice, hrdinky Sienkiewiczovho románu Ohňom a mečom. Hudba, ktorú hrajú je charakterizovaná ako ukrajinský folk-rock doplnený vlastnými kompozíciami.
Skladby skupiny je možné nájsť na štyroch albumoch. V roku 2000 bol vydaný prvý pod názvom Tecze woda, ďalší v roku 2002 Hoca-drala. Diskografiu dopĺňa album kolied vydaný v roku 2002 a v roku 2006 bol vydaný zatiaľ posledný album pod názvom Horpyna folk&roll.
Piesne, ktoré skupina prezentuje poznajú členovia už z detstva. Spievali sa na stretnutiach, rodinných alebo spoločenských oslavách. Bol to príjemný a jednoduchý spôsob, ako sa zoznámili s jazykom otcov. Hudba skupiny je veľmi dynamická, vyzývajúca do tanca, príjemná pre ucho poslucháča.
Použité hudobné nástroje sú typické pre ukrajinskú kultúru, čiže akordeón, akustická basová gitara, sopilka, dudy a tiež perkusie, ktoré zosilňujú dynamiku prejavu skupiny.
Skupina má za sebou množstvo vystúpení v Poľsku, Nemecku, Rusku, na Ukrajine a v Čechách.
V Muzike na stiahnutie si môžete vypočuť tri skladby z prvého albumu skupiny.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

22. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

9.áпріль 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.