Драбинка

Spіvanka z Drabіnkŷ na dnes´ka - Hanka SERVІCKA - Hor´i našŷm dvorom


Jak s´a Vam spіvanka l´ubуt´ pіdporte ju svojim holosom na www.drabinka.sk

Spіvanka z Drabіnkŷ na dnes´ka - Muzyčka - Ivanku, Ivanku


Jak s´a Vam spіvanka l´ubуt´ pіdporte ju svojim holosom na www.drabinka.sk

Spіvanka z Drabіnkŷ na dnes´ka - Anka Poračova - Bіla mene matі

Spіvanka z Drabіnkŷ na dnes´ka - ansambel´ROLLAND z Čіrča - Ej zahraj mі hudačku

Spіvanka z Drabіnkŷ na dnes´ka - ansambel´ TON z Labіrc´e – Moja matу rіdna

Drabinka.sk – vyberajte a hlasujte za najkrajšie ľudovky z východu

Slovom drabinka sa na východe Slovenska označuje menší rebrík, tzn. rebríček. Na stránke www.drabinka.sk sme pre vás spustili malú internetovú hitparádu , kde dostanú priestor nahrávky tých najkrajších ľudoviek z východu.
Do hitparády sú nasadzované ľudovky z východného Slovenska voľné dostupné v rámci internetovej databáze Youtube. O nasadení noviniek rozhoduje administrátor webu popr. určený návštevník stránok.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.