Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3432' OR uid > 0) AND sid = '77d466305b8ce4a90fa7f4d7890ed1dc' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Cenu Laureátovi Duchnovičového Prešova 2011 - odovzdal primátor mesta Prešov | Holosy

Cenu Laureátovi Duchnovičového Prešova 2011 - odovzdal primátor mesta Prešov

V piatok - 16. 9. 2011 v Prešove,  v  Divadle A. Duchnoviča sa  uskutočnil už  12.  ročník celoslovenskej súťaže Duchnovičov Prešov - 2011,  ktorý  aj tohto organizovala Rusínska obroda na Slovensku z finančnou  podporou  Úradu Vlády  Slovenskej republiky.  Duchnovičov Prešov je jedinečná  súťaž  celoslovenského charakteru v umeleckom prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých  scénických foriem, duchovného prednesú (biblických príbehov)a ľudového rozprávania v rusínskom jazyku. Toho roku sa do súťaže prihlásilo rekordných 129  súťažiacich počnúc Sninou a končiac stredným Slovenskom,  medzi ktorými boli  detí     materských škôl, žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, učilíšť, vysokých škôl a   dospelí v určených kategóriách.

Prvý krát sa súťeže zúčastnili  zástupcovia z Rusínskej  Základnej školy v Čabinách(okres Medzilaborce) a Jakubanoch(okres Stárá Ľubovňa).

Pre zaujímavosť uvádzame, že Kodifikácia rusínskeho jazyka v roku 1995 v Bratislave umožnila rozvoj rusínskej literatúry  na Slovensku, prispela k vydávaniu periodickej i neperiodickej tlače, viedla k vyučovaniu rusínskeho jazyka, literatúry a kultúry v školách. Bez ohľadu na to, či sa na  školách   vyučuje rusínsky jazyk alebo nie, ak žiaci komunikujú v rusínskom jazyku, Rusínska obroda na Slovensku  im ponúka možnosť zúčastniť sa  tejto veľkolepej  súťaže. Pred dvoma rokmi organizátori  zaviedli tradíciu vyhlásenia LAUREÁTA DUCHNOVIČOVHO PREŠOVA, ktorý získal finančnú odmenu 100 Eura . Aj toho roku sa pokračovalo  v tradícii, preto bol vyhlásený  v poradí už 3 Laureáta Duchnovičového Prešova v dospelej a školskej kategórií (rozhodla o ňom odborná porota na návrh organizátorov). Cenu pre Laureátovi, ktorým sa stal Matúš Zelinka z Košíc -  100 Eura,  odovzdal  primátor mesta Prešov- JUDr. Pavel Hagyari. Pán primátor prítomných prekvapil svojím veršom Ja Rusyn byl jem i budu.. ako aj satisfakciu vzájomnej spolupráci medzi mestom Prešov a Rusínmi žijúcimi v tomto meste a okolí.  Cenu pre Lavreáta venoval aj predseda Prešovského samosprávného kraja MUDr. Peter Chudík, konkrétne prenosný hard disc v hodnote 120 Eurá. Pre zaujímavosť uvádzame,  že do odbornej poroty zasadli  významné osobnosti z oblasti rusínskeho školstva a kultúry ako riaditeľ Divadla S. Duxnoviča v Prešove Marián Marko, prodekan FF PU Jozef Sipko, populárny rusínsky poet zo susedného Maďarska Gábor Hattinger, Ján Hríb autor mnohých rusínských učebníc a prvá učiteľka rusínského jazyka na Slovensku - M. Džuganova.

Okrem hlavného organizátora- Rusínskej obrody na Slovensku, na akcii finančne participovali aj Krajský školský úrad v Prešove a organizácia molody Rusíny. Ceny do súťaže venovali: mesto Prešov-odbor kultúry, Prešovský samosprávny kraj- odbor kultúry, gréckokatolícky kňaz o.František Dancák ako aj Miestný odbor Matice Slovenskej v Prešove.

Všetkým v mene organizátorov vyslovujem veľké poďakovanie.

Silvia Lysinová, garant projektu Duchonivičov Prešov 2011

Výsledky 12. ročníka Duchovičov Prešov - 2011

(podľa kategórií a žánrov)

 

0. kategória - poézia

1.     miesto Veronika Pančáková, ZŠ Čabiny

2.     miesto Maksim Sijka, ZŠ Medzilaborce, Ul. Komenského

3.     miesto Branislav Bandurič, ZŠ a MŠ Ubľa

 

0. kategória - vlastná tvorba

1.     miesto Ester Karaffová, ZŠ s MŠ Klenová

 

1. kategória - poézia

 

1.     miesto Zuzana Gajdošová, ZŠ Pčolinné

2.     miesto Juraj Vančík, ZŠ Šarišské Jastrabie

3.     miesto Dominika Paňková, CZŠ sv. Juraja Svidník

 

1. kategória - próza

1.     miesto Erika Labašová, ZŠ Šarišské Jastrabie

2.     miesto Filip Štec, ZŠ ul. Komenského Medzilaborce

 

1. kategória - ľudové rozprávanie

1.     miesto Martin Filičko, ZŠ Šarišské Jastrabie

 

 

2. kategória - poézia

1.     miesto Stanislava Švábová, ZŠ s MŠ Klenová

2.     miesto Slávka Čerevková, ZŠ ul. Komenského Medzilaborce

3.     miesto Marianna Franková, CZŠ sv. Juraja SvidníkSlávka Čerevková, ZŠ ul. Komenského Medzilaborce, Š. Suchý: Čom myška chodyť iz spuščenym chvostom

 

2. kategória - próza

1.     miesto Barbara Štecová, ZŠ ul. Komenského Medzilaborce

2.     miesto Simona Černáková, ZŠ Brezno

3.     miesto Slavomír Štucka, ZŠ Jakubany

 

2. kategória - malé scénické formy

1.     miesto Slniečko, ZŠ Šarišské Jastrabie

1.     miesto Jakub Zelinka, Športové gymnázium Košice a Matúš Zelinka, ZŠ Požiarnická Košice

 

2. kategória - duchovný prednes

1.        miesto Anna Vajdová, ZŠ s MŠ Klenová

2.        miesto Júlia Filičková, ZŠ Šarišské Jastrabie

 

3. kategória - poézia

1.     miesto Petra Kalancová, ZŠ ul. Komenského Medzilaborce

2.     miesto Miroslava Tančáková, ZŠ Pčolinné

 

3. kategória - próza

1.     miesto Veronika Škvarová

2.     miesto Simona Koršňáková, ZŠ Jakubany

3.     miesto Kristína Jurková, Spojená škola ul. Centrálna Svidník

 

3. kategória - malé scénické formy

1.     miesto Matúš Ocetnik, ZŠ a MŠ Klenová

 

3. kategória - ľudové rozprávanie

1.     miesto Matúš Ocetnik, ZŠ a MŠ Klenová

 

 

4. kategória - próza

1.     miesto Nikola Škvarová, Kamienka, stredná škola

2.     miesto Tereza Mandzáková, Hotelová akadémia Humenné

 

4. kategória - poézia

 

1. miesto Mária Šurkalová, FF PU Prešov

2. miesto Annamária Gnipová, Gymnázium Snina

 

5. kategória - vlastná tvorba

1.     Mikuláš Koneval, Kamienka

1.     Mgr. Květa Halasová Morochovičová, Nové Zámky

 

 

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.