Язык і література

Кодіфіковали язык...

Кодіфікували язык,
Вороблі на стрісі,
Так ся помотали,
Як черева у брісі.
Єден каже „ПІДУ",
А другый „ПУЙДУ",
Третій ... ?
Шмарив папірь з рукы,
„Та то што за мукы ?!
Буде треба новый язык,
До рота даваті,
Бо то немать ніч сполочне,
Із тым, што учіла нас маті !"

Най глухый видить...

Най глухый видить,
А сліпый чує,
Яка богапуста думка,
По світі коліє,
Же правда на боці,
Што немать пів граны,
Смирдяча як футок,
Высміваючій ся з вороны.
Бо немать таке піря,
Як він на хвостику,
То, же ніч в голові ?
Шак робить лем політіку !
Най глухый видить.
А сліпый чує,
Яка богапуста думка,
У нас ночіє.

Повіч мі, чоловіче...

Повіч мі, чоловіче,
Де драга до світла?
Єдны кажуть дома,
А другы?
Утікай до світа!
А што там?
Слугом чуджім быті,
Принесті ґрайцярі,
А знова утікаті?
Докы ?!

Заграйте гудаце...

Заграйте гудаце,
Но тоту арджаву,
Жебы заболіло,
Далеко од ставу.
Од ставу такого,
Якого нам треба,
Бо сьме запроданы,
Од землі до неба!

DUJE VITOR

Duje vitor duje
po vyse svidnika
kazdyj vecur čekam
svoho paradnika.

Duje vitor duje
popid Makovicu
i ja cekam vecur
svoju paradnicu.

Duje vitor od zapadu
nemam ja ho naparadu
tak jak vitor pofukuje
de sumnijsa tam nočuje.

Темнота

Перестаньте з бісідов,
Най тихо прогварить !
Най тма закрыє бруд,
Што зостав по словах,
Нічоты і кламства,
О слободі ...,
Кому тото треба?
Же крадеш а другый ся сміє?
Же єден богатне, другый у біді сивіє?
Же правда очі коле?
Же душа зостала як пусте поле?
Же мамона правду бреше?
Брат братові на мено не прийде,
Покы го неокреше ?!
Же возьме посліднє із бідного стола,
Чоловіче, позерай !
Як єден із другого собі робиме вола!

Andy Warhol a Československo (z prezentácie pripravovanej knihy)

Od 30.1.2009 až do 5.4.2009 prebehla v pražskom Rudolfíne výstava Motion Picture, ktorá predstavila menej známu časť tvorby Andyho Warhola. Expozícia sa snažila návštevníkom priblížiť experimentálne filmy nakrútené Andy Warholom hlavne v 60. rokoch minulého storočia. Viac ako samotná výstava mňa osobne zaujímala prednáška Andy Warhol a Československo, ktorá sa uskutočnila koncom marca v rámci doprovodného programu a od ktorej som už podľa názvu očakával nové informácie o spojitosti Andy Warhola s Československom.

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) IV.

За недовгу добу, што ім ся вернув із немоцніці, похворіла мама. Знав ім , же Ню Йорк не є про ню добре місто, але у Пітсбурґу бы ся у ню не быв хто стараті. Тяжко мі было зохабиті маму у старобінці і так ім єй зяв до себе, до Ню Йорку. Написав ім письмо теті Євкі до Миковой чібы непришла ку нам і так ся постарала о маму. Пришла. Зяв ім маму до авта , шофера і пішли сьме чекаті тету на летіско. Жебы ся спознали, моя мама ся облекла так, як ся облікають жены у Миковій. Я невыходив із авта, лем мама. Слідував ім єй, як стоїть на брані летіска і чекать.

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) III.

Ани ім барз тото не слідував, але помалы ім зачав зарябляті чім далей тым вецей пінязий. Раз мі Фред Гюс приніс гонорар за ілустрації про єдны новинькы і положыв іх мі на стіл єдну банковку коло другой. Гварю: " Фреде, тусь на стіл положыв пінязі так, же вызерауть як тоты мої образы у портфолію!", А Фред каже: " Та зроб так ай портфолійо образів доларів!". Веру, же ім го послухав а уж у ґалерії Леа Кастеліго ім выставив не лем образы конзерв Кембл Суп, але ай образы доларів.

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) II.

На Карніґіго школі у Піттсбурґгу, де ім ся учів малюбаті ім немав камаратів. Шыткы ся мі віділи надуманы а старали ся лем о себе. Назували ня "фляк", зато , же мі ся по твари зачали робиті такы білы флякы. Дохтори казали, же то мам од стресу а же раз буду цілый білый, як сніг. Страчу фарбу. У думках ім собі позерав образы , як буду вызераті а успокоював ім ся тым, што казала моя мама. Біла фарба є холем чіста, ай кідь то неуспокоїло мій проблем.
Лем што ім скінчів Карніґіго школу выбрав ім ся до Ню Йорку гладаті роботу. Неспоминам собі на тоты рокы у добрім. Ню Йорк было місто, де было шытко, але было то місто без душы. Ляди там по драгох ходили , як напроґрамованы. Позерали перед себе, ніч собі невшімали. Чудны жывы і мертвы нараз. Обернув ім ся до єдного выдавательства , же ім укажу свої рісункы, але нелюбили ся ім . Аж наконець ся мі подарило найті проботу ілустратора а рекламного маляря. Не было то тото што ім фурт хотів робиті, але уж ім мав робору і даякы пінязі. Робив ім выклады у обходох де продавали шматы і топанкы. Видить ся, же тота моя робота ся людьом залюбила а моє мено ся уж указало ай у новинькох. Лем поплели мено . Забыли написаті ціле Вархола, лем Вархол. Цілком ся мі то полюбило і так ім собі повів: " Добрі, буду Енді Варгол ! Шак нашы дома ай так незнауть што ту роблю."

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je četver

19. september 2019


Юліаньскый календарь:

7. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.