Язык і література

Slovenski Rusnaci

Milý Petro

Prepáč, že reagujem na Tvoju recenziu našich vydavateľských počinov oneskorene, upozornili ma na ňu len teraz, nuž dovoľ mi aspoň trochu sa dnes brániť.

Prečo je z Tvojho pohľadu „nešťastné a neobjektívne“, ak redaktor v publikácii uplatní svoj aktuálny postoj k téme? Praješ či vieš si predstaviť, že by som nemal vlastný názor na problematiku, ktorej sa venujem, alebo ho tajil? Nakoniec, nie je nijakým mojim názorom a ani žiadnou „invektívou“, že vojvoďanskí Rusnaci „ňevijavujú śe jak Slovjaci, aľe jak Rusnaci, a identifikuju še s Ukrajincami abo Rusinami, abo še i trimja za coš calkom okremne.“ – To je prostý fakt! Tak to je, čo je na tom subjektívne či dokonca urážlivé? OK, priznávam si názorovú nedozretosť v žiadaní im národného mena poplatného charakteru ich jazyka, dnes by som to možno naformuloval takto: „Dajedni vojvoďanski Rusnaci śe identifikuja so Slovakami, druhi s Ukrajincami, treci s Rusinami a štvarti śe trimja za coś calkom okremne.“ A aby ich „ośvicil Boh“ pri šťastnom výbere, im hádam od srdca praješ i sám. Tak širokú ponuku identít dnes nemá žiadna komunita na svete disponujúca zreteľným jazykom a zdravými ušami.

12-ый рочник Духновічового Пряшова уж клопкать на двері

Місто Пряшів было і є міцно споєне з меном славного русиньского будителя Александра Духновіча. А мож повісти, же і  його заслугов  Пряшів став ся уж дакілько років главным центром богатого культурно-сполоченьского, освітного  і церьковного діятельства Русинів. Зато уж теперь (як стало ся традіційов)   орґанізатор акції Русиньска оброда на Словеньску приправлять ся  на свою цілословеньску акцію під назвом  Духновічів Пряшів 2011. Того року  одбуде  ся його уж 12-ый рочник. Хто брав участь на такых акціях, знать о чім є реч. Про тых, котрым є таке дашто новостьов,  треба увести, же є то цілословеньскый конкурз в декламації русиньской творчости, поезії, прозы, ку котрым, правда,  належыть і духовна поезія,  сценка,  власна творчість і народны росповіданя. Зато на вас, дорогы діректоры школ, учітелі русиньского языка, школяри, членови РОС, чітателі Інфо Русина  і сімпатізанты Русинів обертаме ся з пропозіційов взяти участь в цілословеньскім конкурзі -Духновічів Пряшів 2011.

Годинка Антоній: Як наші духовникы проживали

Годинка Антоній: Як нашi духовникы проживали… Ма­те­ріал зозб­ерав, ­ко­ментарії і вступне слово написав Михаил Капраль. Hodinka Antal: Hogyan éltek papjaink… Ruszin nyelvű szövegek II. Studia Ukra­ini­ca et Ru­si­nica Nyí­regy­háziensia 19. Nyíregyháza, 2006. – 166 old.

Антоній Годинка (1864-1946) - велика постава русиньской історіоґрафії. Член мадярьской академії наук, ректор печской унівезіты. Годинка быв одданым про формованя русиньского языка на основі місцёвых діалектів і свої історічны книгы писав по русиньскы на науковій уровни. Окрем історічных прац выдав і тезаурус русиньскых дїєслов.

 

http://kapraly.files.wordpress.com/2010/09/hodinka2-1.pdf

http://kapraly.files.wordpress.com/2010/09/hodinka2-2.pdf

Slovenskí Vichodňare alebo vojvodinskí Rusnaci - Словеньскы Выходняре або войводиньскы Руснаци - Sloveňsky Vychodňare abo vojvodiňsky Rusnaci ?

Писаня документів, презентацій, книжок... по русиньскы з Openoffice

Найновша верзія канцеларьского балика Openoffice 3.3 підпорує spellcheck русиньского писаня.

Балик ся находить на http://download.openoffice.org/index.html .

Росшырїня можете найти през Tools -> Extension Manager -> Get more extensions online, потім ся отворить інтернетовый перезерач зо сторінков де суть росшырїня і там влїво треба выбрати Dictionares де дале буде Русиньскый язык (http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-rue-SK).  Кликните на Get it  і як ся скачать кликните на тот файл і він бы ся мав автоматічно отворити в OpenOffice і наіншталовати. Потім треба зволити язык документу і запнути авто-перевірку правопису. У Windows ся асі буде автоматічно волити вступный язык подля наставеной клавесницы, не годен єм быв тоту функцію выпнути, тай буде теба все додаточно означіти текст, котрый хочеме овірити і долов на лиштї змінити на русиньскый, MacOS і Linux бы не мали мати такый проблем.

 

Николай Гвозда - У бідных Карпатoх / Nikolaj Hvozda - U bіdnych Karpatoch

 

Николай Гвозда

У бідных Карпатoх

У бідных Карпатoх,
ту єм сa народил,
мій дідо і нянько
тьж стадi походил.

Nikolaj Hvozda

U bіdnych Karpatoch

U bіdnych Karpatoch,
tu jem sa narodil,,
mіj dіdo і ňaňko
ťiž stadi pochodil.


Першій словник русинського діалекту

26 янувара одбила ся в Прешові презентація-охрещеня 19 за рахунком книжки С.Крушка і Г.Бриндовой «Короткый словник русиськой бесіды села Хмельова», котрый ма 4.700 слів, термінів і виразів. Є то западо-маковицьклій діалект од Мірошова по Бехеріва.Книжку мож купити в сельськім обході в Хмельовій, окрес Бардійов.

Rozprávky dedka Vševedka spod Polonín a nedokončený román Uľa ako súčasť regionálneho marketingu

Písanie ( románov i rozprávok ) považujem za súčasť regionálneho marketingu. Filmy o Žandárovi zo Saint Tropez boli čistá reklama na francúzsku rivieru a autá Renault a Citroen. Nuž, tak k tomu musíme pristupovať aj my. Ja som napísal pár rozprávok a celý dej som umiestnil do Polonín. Rozprávky, legendy, povery sú neodmysliteľnou súčasťou budovania image regiónu aj z pohľadu cestovného ruchu. Ešte nedokončený román Uľa som zasadil tiež do prostredia rusínskeho v Poloninách. Je to román, nie cestopis, takže nie je to verný opis. Ale pripomenie každému čitateľovi, že jestvujú kdesi Poloniny a žijú tu Rusíni.

Як модіфіковати Mozilla Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Малохто з нас ходив до русиньской школы а кідь маме дашто написати по русиньскы, так є то проблем.
Жебы помочі писати, быв створеный список слов і уложеный во форматї Hunspell (http://hunspell.sourceforge.net/). Словічка были позбераны з русиньскых сторінок, новинок і матеріалів котры пишуть по русиньскы. Были проґрамово сортованы, вымазаны были дупліціты. Словник іщі не мать вшыткы правила і тыж там суть дакотры неправилны слова але часом ся буде росшырёвав і коріґовав.

Класификация славянскых языків

Славянскыма языками называме скупину прибузных миджи собом индоевропскых языкiв, розшыреных на уземлью Европы и Азиї, котрыми бишидує около 400 милийонiв люди. Славянскы языкы дiлиме на штирi основны скупины: выходны, западны, южны и другы языкы.
Миджи выходны славянскы языкы патрят 3 заникнуты языкы - старорускый язык, западньорускый язык, староновгородскый (старорусскый) диялект и 5 жывых языкiв - великорускый язык, билорускый язык, українскый язык, русинскый язык, полесскый микроязык.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.