Язык і література

Okrúhle výročie kodifikácie spisovného rusínskeho jazyka na Slovensku.

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov .

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Na Červeňij ruži peredana premija Lemkovy

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Július Paňko: Levoška - príbeh zpod Mazgalice

Július Paňko je ukrajinsky píšuci autor, žijúci vo Svidníku. Vo svojej tvorbe sa venuje regiónu pod Duklou a osudom ľudí, tam žijúcich. Realita a znalosť pomerov v malých dedinách pod Duklou ho inšpirovala aj pri písaní novely Levoška, ktorá získala v roku 2006 prémiu Literárneho fondu za dielo v ukrajinskom jazyku. Vydavateľstvo SLOVART vydalo v roku 2008 slovenský preklad novely.
Levoška je meno hlavnej hrdinky novely, narodenej ako nechcené nemanželské dieťa mentálne zaostalej Bašky a omnoho rokov staršieho, ženatého Bočkára. Ten sa k otcovstvu odmietal priznať kvôli strachu z hanby pred celou dedinou.

Knyžka Poďte, ďity, što vam povim pomahať ďiťom nazad objavytŷ rusyňskŷj jazŷk

V sučasnosty ne je veľo knyžok pro ďity v rusyňskŷm jazŷku. Po pravďi je jich lem paru, no any totŷ ne možeme najty na prodajnŷch puľtoch. Rusyňskŷ ďity majuť obmedženŷ možnosty jak ďistaty s'a ku ľiteratur'i v r'idnŷm jazŷku, posered kotroj možuť objavuvaty joho krasotu. Občaňske združiňa tota agentura urobylo krok, kotrŷm problem dostupnosty jednoj knyžkŷ vŷr'išylo. V roku 2013 vŷdalo a nedavno zaradylo do prodaja na Sloveňsku diťaču knyžku "Poďte, ďity, što vam povim" napysanu v rusyňskŷm jazŷku od avtorkŷ Ljudmilŷ Šandalovoj.

15. річник Духновічового Пряшова

Knуha profesora Pavla Roberta Magočіja NAROD NYVŶDKŶ pravі vŷchodžat po čes´kŷ

Выголошіня 15. річника цілословеньского конкурзу

Русиньска оброда на Словеньску (РОС) – выголошує юбілейный 15. річник цілословеньского конкурзу в декламації русиньской поезії, прозы, властной творчости, малых сценічных форм і людового росповіданя - ДУХНОВІЧІВ ПРЯШІВ 2014. Русиньскый конкурз ся одбуде 16-го юна 2014 в Театрі Александра Духновіча в Пряшові (о 9.00 г). В конкурзі можуть брати участь діти матерьскых і основных школ, штуденты середніх і высокых школ а так само дорослы - вшыткы декламаторы, котры на окресных, школьскых ці іншых поступовых змаганях досягли 1. місця.
-

Malуj Prіnc po lemkіvskŷ!

Mуlo nam povіdomуtу, že Stovarуšŷn´a Lemko Tover zo Stšelec Krajenskŷch (Pol´šča) vŷdalo knуžku Antuana de Sent-Ekz´uperіja pіd naholovkom - Malуj Prіnc.
Pozуcуja bŷla vŷdana vďakŷ Mіnіsterstvu Admіnуstracуі і Dіgіtalіzacуі.
Malуj Prіnc - to osoblуve dіlo, jakje tŷkat іstуnŷ - unіversal´nŷch vartostу. Jest jednŷm z najbarže znanŷch tvorіv svіtovoj lіteraturŷ. Knуžka perevedena doteraz na vece čŷm 200 jazŷkіv, dnes je dostupna v perekladі na lemkіvskіj jazŷk.
Maloho prіnca možete čŷtatу i sluchatу jak audіobuk.
Vecej na https://www.facebook.com/pages/Malyj-Princ/222278437949813.

****

Malуj prіnc obŷšol pustŷn´u і strіtуl lem jeden kvі- tok… Kvіtok o tr´och kvіtlуkach. Plannуj kvіtok… – Dobrуden – r´uk malуj prіnc. – Dobrуden – odpovіl kvіtok. – De sut l´ude? – zvіdal hrečnі malуj prіnc. Kvіtok vуdіl dazraz prechoďaču karavanu. – L´ude? Po mojomu jest іch šestero, može semero. Vel´o rokіv už prešlo od času jak jem іch vуdіl. Ale nуg- da ne znaš, de možeš іch najtу. Vіter іch nosуt. Ne majut korenу, to іm barz preškadžat. – Zbohom – povіl malуj prіnc. – Zbohom – odpovіl kvіtok.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.