Радіо і телевізія

Obs´ah rubrіkŷ

Vŷsŷlan´a Sloven´skoho rozhlasu v rusуn´skіm і ukrajin´skіm jazŷku bŷlo і je sуlnŷm žrіdlom іnformacіj і osvіtŷ Rusуnіv. Vŷsŷlan´a je zabezpečene vŷsŷlačamу, kotrŷ sіgnalom pokrŷvajut´ vekšŷnu z rusуn´skŷch sel. Pochvalu sobі zaslužŷt´ i dalšŷj krok Sloven´skoho rozhlasu, kotrŷj častу relacіj sprуstupn´uje i čerez zvukovŷj archіv і relacіji tak možut´ sluchatу i dalšŷ sluchačі. Prуspevkŷ u tіj rubrіc´i podrіbn´iše іnformujut´ o relacіjach dostupnŷch u zvukovіm archіvі Sloven´skoho rozhlasu. Relacіji sobі možete vŷsluchatу і tu rіvno na Holosach čerez odkaz u perehravaču perelіnkovanŷj do zvukovoho archіvu Sloven´skoho rozhlasu.

Pravoslávny pop Pavol Novák v Neskoro Večer

Radio Regina - Pozvete nás ďalej? - Pravoslávne Vianoce - prípravy v rodine pravoslávneho duchovného Petra Savčáka z Varadky

Dobrá nálada koledníkom z Varadky nechýba, ale na druhej strane ani chuť a trpezlivosť. Deti manželov Savčákovcov si dokonca pre nás pripravili vinš v rusínskom jazyku. Je úžasne, že bez ohĺadu nato či Vianoce slávime podľa juliánskeho alebo gregoriánske kalendára ich podstata je vždy a všade rovnaká. Veľa radosti pri jej znovuobjavovaní a krásne Vianoce želáme rodine Savčákovcov rovnako ako aj všetkým ostatným rodinám, ktoré si dnes sadnú za štedrovečerný stôl.

Radio Patria - Rádio magazín venovaný Velikodnym sjatam

Rusínsky Rádio magazín odvysielaný na Radiu Patria 17.4.2011 bol venovaný Velikodnym sjatam. Ich význam vysvetľuje otec Petro Pavol Haľko, správca gréckokatolíckej farnosti v Krásnom Brode. V rozhovore spomína aj na zvyky tradované v obci Čirč. Svoje spomienky na Velikodny sjata približuje aj Anna Kimákova, rodáčka z Osadného.

Paľo Tirko z Nižňoho Komarnika rozpovidat - Jak cigan popa obalamutil

Ta ľude moji ta iši vam povim jak to bylo dakoli za našych zolotyv časiv, jak kolisi cigan popa obalamutil,znate? No raz bylo tak jak i každyj rik, ľude sobi hotovjat dryva na zimu, ta i naš otec duchovnyj sobi chotili zrichtuvaty dryva na zimu i sobi naštipaty. Nemali veľo času ta sobi podumali taj sobi zakliču cigana, naj mi naštipat toty dryva.

 

Radio Patria - Dedina hrá, spieva, dumu dumá - Vianoce v Jakubanoch

25. 12. 2011 bola na Radiu Patria v rámci vianočného programu o folklóre zachovanom v rusínskych obciach východného Slovenska predstavená razovitá obec Jakubany (Jakubiany) spolu s folklórnym súborom Kečera, ktorý v obci pôsobí. V relácii sú predstavené vianočné zvyky a tradície Rusínov spod Levočských vrchov. Záznam relácie si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača prelinkovaného stupný záznam relácie v audio archíve Slovenského rozhlasu.

Svіdnуc´kŷ slavnostу - 60 rokіv

V ned´il´u 16.11.2014 odvŷsŷlala STV dokument o 60. Svjatu kulturŷ rusуnіv-ukrajincіv Slovens´ka.
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/6793?date=16.11.2014

Rusyňske radiove vŷsŷlaňa lehko dostupne v programi TapinRadio

V tij statiji bŷ’m vam choťiv peredstavyty program pro sistemŷ Windows, kotrŷj davaje možlyvisť sluchaňa tysjačiv radiovŷch stanic’ čerez internet, v razji potrebŷ tŷž nahravaňa z nych, je barz prostŷj i zavirať vekšŷnu stanic’ vŷsŷlajučich po rusyňskŷ. chodyť o program TapinRadio.

Rusyn´skŷj magazyn - 14.1.2014

Radio rusznFM svjatkuje per3zj rik jestvova+na

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.