Музика

Spivacka skupina Kantar z Prahy

P. Holotňák (akordeon), J. Mihalič, M. Sakmár i M. Veličko ani v Prazi nezabuvajuť na svoje koriňja. Založili pered časom spivacku skupinu Kantar ( Kантар).

Vypic a žic

Západňare kukaju, že co še deje,
vyobľikane sme jak na vešele.
Starosta zahlašil f tym rozhlaše,
jutre zabava o takym čaše.
Kvašna ogurka zos posnu risku,
šicke ľudze za valalom na ihrisku.
Budze i cymbal ľudofkare,
šak sme dajake vychodňare.

Nam je jedno co sebe kto duma,
pijeme, špivame jak bez rozuma.
Jutre sebe nedam ani spisku parku,
nohy sebe vymočim v obecnym jarku.
Uderime spolu choľem šesc puldeci,
daľej neznam hutorec k veci.
Uvidzime dneška jak dopadneme,
zabava do rana kym vytrižveme.

Na rusуn´skіm balu v Praz´i zahrae tradіčno ansambel´ Apollon

Rusуn´skŷ aktіvіste v ČR organіzujut´ totu subotu 31.1.2015 v KC Novodvorska v Praz´i dalšŷj rіčnуk rusуn´skoho balu. Akcіja už mat za sobov kіl´korіčnu іstorіju. Peršŷj rіčnуk s´a konav v rocі 2011 i vďaka angažovan´u združіn´a Rusуnŷ.cz - rusуn´ska іnіcіatіva v ČR s´a akcіju darіt organіzovatу každŷj rіk. Što e іnteresne - na akcіji s´a o holovnu zabavu každorіčno starat´ tot samŷj ansambel´ – ansambel´ Apollon. Člen ansambel´u Peter Nastіšіn stav prі zrod´i združіn´a združіn´a Rusуnŷ.cz і dumkŷ rusуn´skoho balu v Praz´i. Tradіcіja rusуn´skoho balu v Praz´i, združіn´a Rusуnŷ.cz і ansambel´ Apollon sut´ značіt´ povjazanŷ pevno.

Klenotnica ľudovej hudby - záznam z detskej speváckej súťaže Zempľin špiva 2014 Humenné

Друга част Пісні і Сьпіванок Петра Мурянкы - Посій же ся, посій

Trio Tropar - Koly jasna zvizda


koncert v Prahe -- 9.12.2013 v Chráme Sv. Kosmy a Damiána v Emauzích na Slovanech

Muzуčno - spіvac´ke Trіo TROPAR´ zo Svіdnуka uspіšno prуblуžuje duchovnŷ pіsnі šŷrokomu publіku

Trіo TROPAR´ - to est´ pravoslavnŷj svjaščenуk o. Mіroslav Humenуk, knуhovnіčka PK vo Svіdnуku Marіja Labіkova і bŷvala dovhorіčna zamestnankŷn´a VHU vo Svіdnуku Anna Van´kova. Trіo vznуklo v roku 2003 і za vecej jak 10 rokіv svoho fungovan´a vŷtvorуlo bohatŷj muzуčnŷj repertoar, s kotrŷm s´a predstavуlo sluchačam nelem na Slovens´ku. Trіo koncertovalo v Kr´učovу, Ladomуrovoj, Vŷšn´im Mіrošіvу, Nіžnoj Pol´ankŷ, Krompachoch, Smol´anku, Udol´u, Bardejovі, Pr´ašovі, Praz´i і na rozlіčnŷch akcіjach vo Svіdnуku.

Videopozvanka na festival Rusyňska vatra i Slavnosty Rusyniv pid hradom v Staroj Ľubovny

MAKOVICA - Narodilsja Isus Christos, Narodilsja Spasiteľ


Ščasťja, zdravľa vinčujeme.... - takýto názov bude mať nové CD rusínskych kolied, ktoré v posledný októbrový víkend v priestoroch SNM - MUK vo Svidníku nahral FS Makovica.CD obsahuje 27 kolied upravených do 18 čísel. Výber kolied, dramaturgiu a hudobné spracovanie realizoval Slavomír Kaliňák, hudobnú réžiu Slavomír Kaliňák a Gejza Toperczer, zvukovú réžiu Gejza Toperczer.Kamera a strih Jozef Micenko

Folklórny súbor Čirčanka - po rokoch obnovený klenot

Staroľubovniansky región ponúka z bohatstva svojej kultúry ďalší krásny a po rokoch obnovený klenot. Ide o folklórny súbor Čirčanka, ktorý po 22 rokoch obnovili mladí ľudia z obce Čirč na základe iniciatívy starostu obce Michala Didika. S novými vedúcimi kolektívu Annou Gomoľákovou a Marianou Plavčanovou sa o spomínanej aktivite porozprával podpredseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.