Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1348' OR uid > 0) AND sid = '312cb2709db41b8f6423acaba11d1fe6' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) I. | Holosy

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) I.

Фурт ім ся бояв позераті на білу плоху повістняного полотна, бо мі припоминала мою тварь, котра із дня на день страчала свою фарбу і біліла, як полеване полотно на потічку моєй матері Улі у Миковій. Брат Янко, або Джон , як му у Пітсбурґу казели америчани, ня успокоював: "Андрію, брате, тварь, як листя на стромі. Днись зелене, завтра зморшчене, старе. Душа є главна, хлопе ! Бо кідь тота не є у порядку , ніч немать ціну."Тоты Янковы слова ня на кус заспокоїли, але по часі зясь мі ся то вертало і безпокоювало ня.
Ньит, нехотів ім быті маляром, вецей ня тягало до танця, але кідь мі Бог недопряв того таланту а моє слабе тіло на іншу роботу не было створене, зачав ім ся учіті за маляра. Моя маті Уля была согласна із моїм розгоднутьом а так ся мі віділо, же якбачу і сама бы ня на таку науку дала, але немала смілости мі тото повісті. Може , же ся і отца бояла, бо тот не барз тягав до уміня, скорей хотів жебы його сынове мали хлопську роботу. А де там малярство ! Бабська робота !

- ххх -

Єдного дня ім лежав на постелі у кухні і позерав на стіны де вісіли мамины облюблены образы сятых. Якось ся мі віділо, же шыткы суть на ся барз подобны. Гварю мамі : " То чом тоты сяты ся на себе так понашауть?". Моя мама небарз мала охоту мудроваті о такім, але тоды мі каже: " Сыну, они суть єднакы лем у вірі , але каждыйу є інакшый". У духу ім собі зопаков єй слова і сам про себе кажу: " А што кібы так были і мої образы? Каждый тот істый , але ай інакшый. Што кібы ім іх малював і вішав на стіну єден коло другого, як тоты іконы на іконостасі у церкві ? Люди бы віділи повно шелеякых образків квіток, портретів, были бы то образкы тоты самы , лем інакше фаребны. Што кібы ім зробив такый світськый іконостас?".

- ххх-

Рано ім ся зобудив якось несвій. Снило ся мі , же ім быв і якійсь чудній країні, де небыло ниякой фарбы. Лем біла і чорна. Ай квіткы на луці были лем білы і чорны. "Блекнд вайт флаврс". Кажу своїй мамі, чі то не є даяке зле знаміня? А оно , як із під пазухы каже: " Андрійку сыну, оно то ай у тім нашім жывоті є шытко раз біле а раз чорне. Кідь сьме іші жыли у Краю мало того білого , веселого было. Видиш, кібы то было, як із фарбаме і образаме, помальовали бы сьме свій жывіт веселыма і уж бы нам было ліпше !". Задумав ім ся над тыма словами і сам про себе кажу: " А што так малюваті квіткы ? Єдны чорнобілы а другы пофарблены. Так як жывіт , як каже моя маті. Брат Янко гварив, же тварь то як листя. Насамперед шумне фаребне а потім покорчене, сухе... Зачну малюваті квіткы шумны пофарблены а потім тоты самы лем чорнобілы. Штось як жывіт. Молодый чоловік шумный, веселый а у старобі побрыдне, зосмутніє, похворіє... І так ім собі нарісував десять квіток котры ім пофарблив а другых десять ім зохабыв чорнобілы. Кідь тото віділа моя мама, каже :" Сыну, веру гей! Тоты квіткы як люди. Днись молодість, завтра староба-старість". Брат Павел тото чув тай придав ся : " Андрійку, ші і тоты фарбы ісь дав так поскупо, рідко, же скоро выбліднуть, як тот жывіт ся скоро помине!".
Тота бісіда мі кус нагнала страху і не знам чом ім повів: " А я на смерть не вірю ! Бо коли она прийде, нас уж ту не буде. Непамяташ , як тета Престова із Миковой казала, же ся небоїть смерти, бо іші нихто із тых, што умерли ся одтам невернув. Кібы там было недобрі, утікали бы ту назад!"

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.