Pečeny bandurky na tepši

Na ten jednoduchij recept netreba nič dodati. Ale predsa.

Što potrebujeme.

- bandurky, 1,5 kg

- olij, siľ ,kmin

- syr,maslo, cibuĺku (podĺa chuti)

Bandurky ostruhame, omyjeme v studeni vodi, možeme ich rozkrojiti na poly a položime ich na pomastenu tepšu olijom. Vložime do rozpalenoj rury pokiaľ ša neupečut do zlatista. Pered tym ich iši posolime a pokminujeme. Podavame so syrom,maslom, neplana aj cibuĺka. Lehke a smačne idlo. Zatym chybat už len pohar kvasnoho moloka.

Петро's picture

...porubska nostalgia

...porubska nostalgia Smile ...pomoci povoziti šino, na pole s korovami, zahraty fotbal pri školy a večur zisti sobi bandurky so syrom i kvasnym molokom...
moze by jem len opravil nazov bandurky peceny na tepši ..fajnyj prispevok

hugo's picture

oooojjj to byli , ale časy,

Smile oooojjj to byli , ale časy, už len sobi pospominati na toti nelen lita, ale i cili roky što bylo Wink

Jaru, barz fajnovyj recept,

Jaru, barz fajnovyj recept, takyj naš starovickyj a najsmačňišyj Smile Bo bandurky pro nas druhyj chľib!
Lem by´m dodal do receptury, že tepšu dame do ruly do šparheta abo do peca, bo to calkom inakšyj smak tych što u pecu pečeny jak u elektrickij ruľi Smile
My doma solime každu bandurku direk pered vkladaňom do gamby, každyj suj voz´me bandurku, pomastit maslom, posolit, dast suj dajakyj nakladanyj syr a pod.
Osobňi mam rad pečeny bandurky zo solodkym molokom abo u posťi z kapustov (sorova kuščok peremyta kvasna kapusta z cebuľov i varom)

hugo's picture

taki idla luďe hniskaj ani už

taki idla luďe hniskaj ani už nechcut isti, bo teraz šelijaky salamy, šunky ečkovy atď., každij vydumuje ... što z bišiduvaňa staršich znam, že dakoli nebylo ščoho vyberati, len toto što ša im hrodilo, abo vychovali...
Znaš, už ani ne každij mat doma šparhet , väčšinou elektricku, ale aj tak to stojit zato, my sami v bytovki tiž , ale šparhet je šparhet pri babči...
S kapustou to si davam dakoli aj ja .

dakoli ši jak za komunistoch

dakoli ši jak za komunistoch i toto korovu abo paca što jes mal posledne ta ťi zjali.....lem tak potajni sja zabijalo po večuroch.....što mi iši babka bisidovala....

ja lem chcem dodati že i u

ja lem chcem dodati že i u nas sa tak iďat že sja pered tym jak do gamby daš pomastyt z maslom i posolit....a pravda že to na šparheti inakse jak u elektrickej ruli....to inakše smakije....na šparheti zavše lipše...

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

18. marec 2019


Юліаньскый календарь:

5.мáрец 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.