Receptura na pasku jaka sja peče na Velikdeň

Proponuju Vam, suj zminiti recepturu na taku, jaku potrebujete – keľo pasok chočete napeči.

U 3 litroch teploho moloka rozpustime 20 deka cukrju a 20 deka drižďoch a zochabime na tepľim misci rozkysnuti kvasok.

Do kvasku pridame:
4 kila muky
24 deka sušenoho moloka
4 žovčky
šňih z 4 biľčkiv
20 deka kolkusu
20 guľok sacharinu
2 porošky do pečiňa
2 vaňilkovy cukry
sušeny hrozenka

Šytko misime tak kolo hodiny, až dotyľ, pokyľ sja neoberat kisto na ruku a jak ho misime ta pukat.

Porozďiľujeme suj kisto a se suj zrobime štyri abo pjať dovhych šuľok a z nich spleteme abo vinec abo korbač (podľa toho što chočeme). Vytvaruvane a spletene kisto položyme do vymaščenoho kolkusom pekača, žeby nam po vykysnuťu a počas pečiňa kisto nevychodilo z pekača, možeme dovkola pekača dati alobal (zvyšyti objemnisť pekača). Kisto u pekaču dame na teple misce vykysnuti približno hodinu a poťim dame do teploj ruly (abo peca) upeči. Jak chočeme, žeby mala paska bliščaču barvu, potreme jej pered pečiňom žovčkami.

Žyču, naj sja Vam pečut krasny pasky, bo u nas gazdyňi se tak viščili, že jak sja pasky vydarjat ta gazdyňa bude i do dalšoho roka zdrava a požyje ši dovšyj vik, no jak sja nevydarjat, gazdyňa sja v blizkym čaši rozlučit zo žyvyma. A že čom teper´ baby na Velikdeň tak stojat u šoroch na pasky a ne pečut doma

Zos 4 kg muky upečete 4

Zos 4 kg muky upečete 4 pasky. Na pasku do jednoho pekača vam treba suj zminiti recepturu na 1 kg

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.