Receptura na pasku jaka sja peče na Velikdeň

Proponuju Vam, suj zminiti recepturu na taku, jaku potrebujete – keľo pasok chočete napeči.

U 3 litroch teploho moloka rozpustime 20 deka cukrju a 20 deka drižďoch a zochabime na tepľim misci rozkysnuti kvasok.

Do kvasku pridame:
4 kila muky
24 deka sušenoho moloka
4 žovčky
šňih z 4 biľčkiv
20 deka kolkusu
20 guľok sacharinu
2 porošky do pečiňa
2 vaňilkovy cukry
sušeny hrozenka

Šytko misime tak kolo hodiny, až dotyľ, pokyľ sja neoberat kisto na ruku a jak ho misime ta pukat.

Porozďiľujeme suj kisto a se suj zrobime štyri abo pjať dovhych šuľok a z nich spleteme abo vinec abo korbač (podľa toho što chočeme). Vytvaruvane a spletene kisto položyme do vymaščenoho kolkusom pekača, žeby nam po vykysnuťu a počas pečiňa kisto nevychodilo z pekača, možeme dovkola pekača dati alobal (zvyšyti objemnisť pekača). Kisto u pekaču dame na teple misce vykysnuti približno hodinu a poťim dame do teploj ruly (abo peca) upeči. Jak chočeme, žeby mala paska bliščaču barvu, potreme jej pered pečiňom žovčkami.

Žyču, naj sja Vam pečut krasny pasky, bo u nas gazdyňi se tak viščili, že jak sja pasky vydarjat ta gazdyňa bude i do dalšoho roka zdrava a požyje ši dovšyj vik, no jak sja nevydarjat, gazdyňa sja v blizkym čaši rozlučit zo žyvyma. A že čom teper´ baby na Velikdeň tak stojat u šoroch na pasky a ne pečut doma

Zos 4 kg muky upečete 4

Zos 4 kg muky upečete 4 pasky. Na pasku do jednoho pekača vam treba suj zminiti recepturu na 1 kg

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

22. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

9.áпріль 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.