Радіо русинФМ святкує першый рік єствованя

3. децембер 2013 р., Братіслава – Пряшів
Днесь є то точно рік, што досягли верьх вшыткы приготовліня і перше інтернетове радіо Русинів Словакії зачало своє высыланя. Радіо днесь святкує, і біланцує. А самособов має і свої планы до будучности.

РусинФМ зачало высылати 3. децембра 2012 р. о пятій годині пополідне. Першыма і втогды єдиныма премєровыма релаціями бігом тыждня были понедільковый блок, котрый включав справы, історічны релації, але і представльованя русиньскых музичных інтерпретів, ці молодых, успішных Русинів і вечорне понедількове Граме на желаня, котре ся од зачатку высылало нажыво. Бігом тыждня ся тоты релації дакілько раз повторяли і высыланя в тім часі творив переважно музичный архів радіа. Вже по дакілько місяцях але русинФМ пошырило палету своїх премєровых релацій а днесь приносить своїм слухачам сім премєр за тыждень. У высыланю ся днесь находять контактны релації про молодых, котры суть высыланы нажыво, інформачно-публіцістічны і історічны релації, але і записы з богослужінь. Радіо почас рока приготовило і серію русиньскых приповідок, котры суть ексклузівно про русинФМ вырабляны екстерні і на їх приготовліню беруть участь і акторы з русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові. Приповідкы, так як і цілый проєкт радіа, были підпорены з ґрантовой схемы Уряду влады з проґраму Култура народностных меншын, як проєкт молодежной орґанізації молоды.Русины.
В септембрі того року русинФм святково одкрыло своє штудіо з новов техніков в Братіславі. Якраз тота подія пошырила можливости приготовліня релацій і жывого высыланя, котре має у людей позітівны одозвы. Радіо але хоче рушати ся дале, піднимати якость свого высыланя і додавати все веце проґраму. Якраз зато є найближшім цільом одкрыти друге штудіо в Пряшові, одкы ся од штарту радіа приготовлює часть высыланя. РусинФМ од одкрытя пряшівского штудія очекує далшый нарост годин премєрового высыланя, і таксамо бы такым кроком хотіло свій центер перенести до історічного центра Русинів на Словакії, но і сімболічно навернути народностне высыланя Русинів там, одкы ся їм цілы десятьріча пригваряли творцове народностного высыланя Чехословацького а пізніше Словацького розгласу.
РусинФМ собі за рік єствованя нашло свою стабілну базу слухачів, котра пошырює ся. А нелем дома, але і за границями. Свідчать і тім слухачі з Чеськой републикы, Польщі, Мадярьска, Україны, Сербії, але своє місце собі радіо нашло і міджі Русинами в США, Анґлії, ці северьскых державах. Радіо было включене і до аплікації про телефоны з оперчнов сістемов Android а веджіня русинФМ може радостно конштатовати, же по дакілько місяцях ся в слуханости через тоту аплікацію дістало на 31. місце, з днешньой цілковой кількости 72 включеных радій.
Рік єствованя правда не є вельо, но тот, про Русинів Словакії, унікатный проєкт творцям радіа за рік вказав, же має свій смысел і нашов своє стабілне місце муджі людми. Днесь, вєдно з далшыма актівностями русиньскых орґанізацій, творить сучасть културы Русинів дома і за граніцями. Директор радіа Петро Штефанял і ведучій проґрамового высыланя Петро Медвідь таков драгов выразили подяку нелем слухачам, але і цілому тіму радіа, в якім во вольнім часі робить десять молодых ентузіастів.
Петро Медвідь, русинФМ

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

8. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.