Олій до огня

Політік бы мав мерьковати на дакотры справы. Наприклад на то, жебы не приливати олій до огня і жебы своїм рішіньом не леґалізовав тото, проти чого сам бы в іншім припаді войовав. Геннадій Москаль в остатніх днях не мерьковав ани на єдно, ани на друге.
-

Є смутне, же депутаты Закарпатьской областной рады аж зачатком марца того рока підтримали колеґу Віктора Русина і обернули ся на прокуратуру, жебы рішыла законность актівностей Карпатьской січі, котра собі вже даякый час хоче робити „порядкы“ в уліцях Ужгорода зо своїма вартами. А може бы ани ку тому не дішло з боку депутатів, кібы 15-го фебруара „патріоты“ з Карпатьской січі не вказали, як собі представлюють робліня порядку, і не збили псіхічно хворого чоловіка.
-
Притім Карпатьска січ мала быти давно мімо закона, і кібы не зробила абсолутно нич. Мала быти мімо закона уж лем тым, на кого ся „патріоты“ одкликують.
-
Карпатьска січ была іщі за Чехословакії озброєна терорістічна ґрупа україньскых націоналістів, котра в леґіслатіві Чехословакії не мала місця. Членове Карпатьской січі в крітічнім періоді острільовали чехословацькы озброєны силы – войско, жандармерію, котры хоронили інтеґріту теріторії іщі все, хоць уже орізаной, но іщі все існуючой Чехословакії. Із 13-го на 14-го марца 1939-го року уже пришло ку одкрытому озброєному конфлікту меджі січовіками і чехословацькыма озброєныма силами, ку пучу, на котрім січ співпрацовала з німецькой тайнов службов. За тото вшытко, за то, же Карпатьска січ была терорістічна ґрупа творена ани не яковсь вызначнов меншынов, а неосновнов ґрупов жытельства на втогдышній Підкарпатьскій Руси, котра розбивала теріторіалну цілость державы зо збраньов у руці, за помочі іншой державы, бы голошіня ся ку такій ґрупі, хоснованя такой назвы про днесь існуючу орґнаізацію, мало быти мімо закона.
-
Но тото ся не діє. Намісто того парамілітатна ґрупа Карпатьска січ іде робити порядкы на уліцях, „выховлює“ і цвічіть дітей і молодеж, a нихто не робить абсолутно нич. Днесь вже тоты самы люди, котры збили хворого, мають на своїм сумліню якбач і далшу жертву – актівісту Данацька, але Москаль, голова Закарпатьской областной адміністрації намісто того, жебы ясно тискав на роспучіня і покараня членів Карпатьской січі, іде їм на руку і інтересує го лем выголошіня 15-го марца за вольный день. Выголосити за вольный день, коли Авґустін Волошин у 1939-ім єдносторонно выголосив незалежность і тым зробив протиконштітучный акт, акт проти теріторіалной цілости державы. Так Москаль воює проти екстремізма, же екстремістам, якыма суть і тоты з Карпатьской січі, выбавить у области вольный день?
-
Не звератуючі теперь увагу на Карпатьску січ, святкованя Карпатьской Україны є само о собі елемент, на котрый бы україньскы власти, ці уж централны або областны, мали мерьковати. Бо святкованя того дня може і днесь про многых людей быти приливаньом олія до огня. Іщі і днесь жыють люди, котры то зажыли, жыють люди, котрых родічі то зажыли, кідь Тісо і Волошин розбили державу і выголосили свої державы діючі проти централной влады в Празі, проти чехословацькых законін, і тых людей ся то прямо дотулило і не могли зробити нич. Тым людям ся тота неправость, котру пережыли, днесь предці не може припоминати як свято.
-
Єдночасно бы власти мали мерьковати на то, же покля хотять святковати озброєный сепаратізм, потім най собі спомянуть на Крим, Донбас. І най собі дають одповідь на вопрос, ці озброєный сепаратізм, за помочі чуджой державы – Карпатьска січ і Німецько, неконштітучне одторгнутя і нарушіня теріторіалной інтеґріты таков путьов, є приятельнов формов выникнутя державы або ніт. Покля є, так потім то не може платити лем в припаді, кідь теріторію возьмуть українськы націоналісты другым. Потім най повідять, же на выході державы днесь хтось робить штось подобне, з тов різніцьов, же торгать ся од них, але є то в порядку, і раз собі можуть з того робити свято і дати день вольна.
-
Москаль намісто рішіня Карпатьской січі, котра мала быти давно минулостьов, приливать олій до того огня тым, же нич не робить, і же іщі націоналістам іде дати вольный день. Централны орґаны тым, же не роблять нич і Карпатьску Україну беруть за світлый пункт україньской історії, прливають так само. Лем жебы їм раз з фляшкы не вышло тілько олія, же над огньом стратять контролю.
-
Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm. Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.
-
Петро Медвідь

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

25. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

12.áпріль 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.