Новинка в русиньскій музиці: ЦД із продукціі Владіслава Сивого - Смутный клавн, віршы і ґітары

В маю 2014 ся обявить в дістрібуціі нове ЦД із роковов музиков і русиньскым співом „Смутный клавн, віршы і ґітары“ із продукціі Владіслава Сивого. І кідь є тот чоловік верейности знакомый із літніх фестівалів, розгласу і закуліся словеньскых дівадел скорей як „персона од звукового міксажного пулту“ або як технік, конштруктер і експерт на електроніку явісковых технолоґій модерных дівадел, представіє ся теперь і в ролі автора музикы і поезіі, як музикант і співак... На свій першый авторьскый албум выбрав 12 композіцій, котры суть ёго особнов выповідьов о жывоті, ласкі, молодості, ріднім краю - смутнім світі вылюдненых русиньскых сел на Словеньску...

Тот почін є інтересантный в тім, же в лемківськім світі на словеньскім боку Карпат є то правдоподобно перше ЦД із чісто роковым, ґітаровым звуком, без будьякых „фолклорных надыхів“. Праві абсенціёв фолклору ся музичный прояв Владіслава Сивого різнить од остатной сучасной русиньской музикы. Музичным темам, рітмом і звукім класічного року, поп-року, совлу і сценічной роковой музикы домінують і споївуть їх тексты автора - зрілого пятьдесятника, котрый уж в жывоті штось „перескакав“ і хоче із своёв выповідьов „повідомити остаток світа“... Укажкы в мп3 форматі із того албуму найдете на сторінці Голосів в секціі „Музика“, ЦД мож обїднати на імейловій адресі cd@sivy.sk ...


Укажкы в мп3 форматі із того албуму:

Vladislav Sivý - Kráľovstvo duchov (Царство духів)

Hudba i text piesne sa zrodili v mysli autora počas pobytu v ľudoprázdnych rodných Sterkovciach, rusínskej dedinke v náručí Nízkych Beskydov v lete roku 2013. Je to „gitarový plač“ nad spustnutým svetom rusínskych dedín na východe Slovenska...

Vladislav Sivý - Rekviem (Реквіем)

Svojrázna, kratká rocková zádušná omša za blízkymi i meditácia o vlastnom živote... Hlas zvonov, nárek gitár i text plný clivoty vznikol v jedno nedeľné ráno roku 2012... Jedna z prvých skladieb autora a podľa jeho mienky skladba s najsilnejšou výpovednou hodnotou na už spomínanom CD.

Vladislav Sivý - Taká jedna (Така єдна)

Kto by to nepoznal... Chlap sa „zabuchne“ do baby ale ona si ho nevšíma... Nepomáha ani donáška „modrého z neba“ . Rozsiahle hudobné pojednanie o tejto „problematike“ prináša skladba „Taká jedna“ – zrejme najväčší hit na CD „Smutný klaun, verše a gitary“ ( CD možno získať na e-mailovej adrese cd@sivy.sk )

Vladislav Sivý - Kurva svet (Курва світ)

Smutno – veselá rocková skladba o krvilačnom, nenásytnom, čiernom drakovi, ktorý ovláda tento svet a ktorému ľudia volajú „na slávu“ z kopy hnoja...

Vladislav Sivý - Smutný klaun (Смутный клавн)

Smutný text o vzájomných vzťahoch ľudí i vzťahu ľudí k rodnej Zemi z pohľadu starého, unaveného, zomierajúceho klauna... Netradičná, rockovo-soulová výpoveď rusínskeho hudobníka... Titulná pieseň CD „Smutný klaun, verše a gitary“.

Vladislav Sivý - Zvláštna (Звлаштна)

Stretli ste už niekedy v živote človeka ktorý vás nesmierne oslovil na prvý pohľad - a vy ste len nemo stáli a nepovedali mu nič? Ten človek odišiel a vám potom bolo ľúto, že ste s ním neprehodili aspoň zopár pekných slov... O tom je táto pieseň... Rezký pop-rockový rytmus a spev o „Zvláštnej s dlhými nohami a smutnými očami...“

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

20. november 2017


Юліаньскый календарь:

7. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.