Andy Warhol a Československo (z prezentácie pripravovanej knihy)

Od 30.1.2009 až do 5.4.2009 prebehla v pražskom Rudolfíne výstava Motion Picture, ktorá predstavila menej známu časť tvorby Andyho Warhola. Expozícia sa snažila návštevníkom priblížiť experimentálne filmy nakrútené Andy Warholom hlavne v 60. rokoch minulého storočia. Viac ako samotná výstava mňa osobne zaujímala prednáška Andy Warhol a Československo, ktorá sa uskutočnila koncom marca v rámci doprovodného programu a od ktorej som už podľa názvu očakával nové informácie o spojitosti Andy Warhola s Československom.

žeby fajront

žeby fajront

lahidna kobylka

lahidna kobylka

Agitator a "VATORIUM"

Smile Za hlbokoho socializmu chodyli z okresu na selo agitatore a robili politicky prednašky.Po skinčini prednašky ša vse agitator obernul na posluchačiv a povil , že ša možut oprositi choc što, čomu narozumiat.Prihlasil ša jeden dido a hvarit: Sudruženko ,nemohli by ste mi vyšvitliti što to znamenat slovo VATORIUM? Agitator hvarit: Ta obsah takoho slova nepoznam a de ste ho čuli ? Dido povidat: Ta ja ho nečul, ale jem ho čital ked sme byli na vileti v Tatrach a na Skalnatim plesi, tam vysoko je budova s takou kopulov a na ni bylo napisane OBSERVATORIUM. Ta što je OBSER, to znam, ale neznam što je VATORIUM.

Uložyňa najsvjatišej plaščenici Isusa Christa do hrobu

Uložyňa najsvjatišej plaščenici Isusa Christa do hrobu

Ctihodný Jozef sňal s kríža tvoje prečisté telo obvinul ho čistým plátnom a uložil do nového hrobu.

Podte pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Podte pokloňme sa Kristu Kráľovi nášmu Bohu.

Podte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom Kráľom a Bohom našim.

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) IV.

За недовгу добу, што ім ся вернув із немоцніці, похворіла мама. Знав ім , же Ню Йорк не є про ню добре місто, але у Пітсбурґу бы ся у ню не быв хто стараті. Тяжко мі было зохабиті маму у старобінці і так ім єй зяв до себе, до Ню Йорку. Написав ім письмо теті Євкі до Миковой чібы непришла ку нам і так ся постарала о маму. Пришла. Зяв ім маму до авта , шофера і пішли сьме чекаті тету на летіско. Жебы ся спознали, моя мама ся облекла так, як ся облікають жены у Миковій. Я невыходив із авта, лем мама. Слідував ім єй, як стоїть на брані летіска і чекать.

Ahmed ma hlad - Čumak

Na Holosy - video kanál bol pridaný záznam z vystúpenia kapely Ahmed ma hlad v rámci festivalu Kampa Střed světa, 21.3 .2009.

 

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) III.

Ани ім барз тото не слідував, але помалы ім зачав зарябляті чім далей тым вецей пінязий. Раз мі Фред Гюс приніс гонорар за ілустрації про єдны новинькы і положыв іх мі на стіл єдну банковку коло другой. Гварю: " Фреде, тусь на стіл положыв пінязі так, же вызерауть як тоты мої образы у портфолію!", А Фред каже: " Та зроб так ай портфолійо образів доларів!". Веру, же ім го послухав а уж у ґалерії Леа Кастеліго ім выставив не лем образы конзерв Кембл Суп, але ай образы доларів.

IKONOSTAS

IKONOSTAS

Stavba ikonostasu uspešni pokračuje.

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) II.

На Карніґіго школі у Піттсбурґгу, де ім ся учів малюбаті ім немав камаратів. Шыткы ся мі віділи надуманы а старали ся лем о себе. Назували ня "фляк", зато , же мі ся по твари зачали робиті такы білы флякы. Дохтори казали, же то мам од стресу а же раз буду цілый білый, як сніг. Страчу фарбу. У думках ім собі позерав образы , як буду вызераті а успокоював ім ся тым, што казала моя мама. Біла фарба є холем чіста, ай кідь то неуспокоїло мій проблем.
Лем што ім скінчів Карніґіго школу выбрав ім ся до Ню Йорку гладаті роботу. Неспоминам собі на тоты рокы у добрім. Ню Йорк было місто, де было шытко, але было то місто без душы. Ляди там по драгох ходили , як напроґрамованы. Позерали перед себе, ніч собі невшімали. Чудны жывы і мертвы нараз. Обернув ім ся до єдного выдавательства , же ім укажу свої рісункы, але нелюбили ся ім . Аж наконець ся мі подарило найті проботу ілустратора а рекламного маляря. Не было то тото што ім фурт хотів робиті, але уж ім мав робору і даякы пінязі. Робив ім выклады у обходох де продавали шматы і топанкы. Видить ся, же тота моя робота ся людьом залюбила а моє мено ся уж указало ай у новинькох. Лем поплели мено . Забыли написаті ціле Вархола, лем Вархол. Цілком ся мі то полюбило і так ім собі повів: " Добрі, буду Енді Варгол ! Шак нашы дома ай так незнауть што ту роблю."

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) I.

Фурт ім ся бояв позераті на білу плоху повістняного полотна, бо мі припоминала мою тварь, котра із дня на день страчала свою фарбу і біліла, як полеване полотно на потічку моєй матері Улі у Миковій. Брат Янко, або Джон , як му у Пітсбурґу казели америчани, ня успокоював: "Андрію, брате, тварь, як листя на стромі. Днись зелене, завтра зморшчене, старе. Душа є главна, хлопе ! Бо кідь тота не є у порядку , ніч немать ціну."Тоты Янковы слова ня на кус заспокоїли, але по часі зясь мі ся то вертало і безпокоювало ня.

Banderovci očami historikov - pohľad tretí Michal Šmigeľ: Vraždy Židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945 - Kolbasovská tragédia.

Jedna zo štúdii, ktoré autor v knihe Banderovci na Slovensku (1945 - 1947) predstavuje, sa venuje tragickej udalosti, ktorá sa odohrala tesne po skončení druhej svetovej vojny v obciach Nová Sedlica, Ulič a Kolbasov, ležiacich na východnej hranici vtedajšieho Československa. Išlo o tragický masaker počas ktorého boli najprv v novembri 1945 v Novej Sedlici usmrtený traja členovia KSS. Vraždenie pokračovalo v noci zo 6. na 7. decembra 1945, kedy boli v Uliči zastrelený štyria jeho obyvatelia a následne došlo k nemilosrdnej poprave 11 Židov v Kolbasove. Komunistický režim spomenuté tragické udalosti jednoznačne označil za čin protižidovsky naladených banderovcov a využíval ich pri poukazovaní na krvilačnosť banderovcov pri ich prechode cez územie Československa.

Výstava v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola - Dano Brogyányi - Post Pop art in Slovakia

Polaci do zltych, Ukrajinci do modrych

Polaci do zltych, Ukrajinci do modrych

M. Bycko v Ukrajinskom žurnáli - Потопання в невіданні, чи боротьба за приватні інтереси?

Dr. Michal Bycko mal vždy moje veľké sympatie (aj keď ho osobne nepoznám) nielen kvôli tomu ako dokázal vybudovať a na patričnej úrovni udržiavať Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v pre progresívnu kultúru nie práve jednoduchom prostredí Medzilaboriec, ale aj kvôli jeho nekonvečnosti a odvahe vyjadriť aj iný názor, ako je ten všeobecne tradovaný a spoločensky očakávaný. Dobrým príkladom je nasledujúci článok, ktorý vyšiel v tohtoročnom januárovom čísle časopisu Ukrajinský žurnál.

Draždany

Draždany

Cerkov v Drazdanoch perežila 2.sv.vijnu skoro neporusena.Minuloho roku opravovali Interier.

Popkultúra Rusínov (2. časť) – rusínsky film a rusínskí filmári

Bohužiaľ, čo sa týka kinematografie, nie je možné hovoriť o rusínskej národnej tvorbe. Je však možné diskutovať o filmoch dotýkajúcich sa nejakým spôsobom Rusínov. V takomto prípade prehľad môžeme začať nemým filmom českého režiséra Karla Justa z roku 1923 nazvanom Korjatovič. Český filmári vyprodukovali niekoľko filmov, ktoré Rusínov buď priamo zobrazujú alebo sa ich nejakým spôsobom dotýkajú.

Banderovci očami historikov – pohľad tretí Michal Šmigeľ: Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj“ pod Duklou

Michal Šmigeľ vo svojej práci Banderovci na Slovensku (1945 - 1947) pri vykreslení svojho pohľadu na UPA, ich pôsobenie a prechod cez územie Slovenska predkladá mnohé úplne nové informácie. Z regionálneho hľadisku sú pre obyvateľov oblasti pod Duklou určite zaujímavé informácie uvádzané v štúdií Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj" na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v Poľsku (1945-1947).
Štúdia prezentuje autorom zozbierané informácie o veliteľovi menšieho oddielu UPA „Smyrnyj", Mychajlovi Fedakovi, ktorého skupina v poľsko - slovensko pohraničí okolo Dukelského priesmyku pôsobila a ktorý bol svojim pôvodom s týmto regiónom silne zviazaný. Iní autori sa o skupine „Smyrnyj" zmieňovali len okrajovo, aj keď, podľa vyjadrenia M. Šmigeľa, informácie o ňom sa v československých archívoch dali vyhľadať. Aj tento príspevok, podobne ako ostatné publikované k tejto problematike, má za cieľ poukázať na zložitosť povojnových rokoch, ktoré neboli tak čiernobiele ako nám bolo prezentované v rokoch minulých.

12 mesiačikoch

12 mesiačikoch

a byla aj solonina

Popkultúra Rusínov (1. časť) – Kultúrna schizofrénia

Na webových strankách amerických Rusínov Rusyn Outpost som sa dostal k zaujimavému seriálu Briana J. Požuna, kde sa snaží hľadať a popísať popkultúru Rusínov. Keďže ide, podľa mňa, o postrehy zaujimavé a trefné, rozhodol som sa Holosoch zverejniť voľný preklad článkov. Články vychádzali v časopise organizácie Rusyn Outpost nazvanom Outpost Dispatch postupne v rokoch 2003 - 2004.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

8. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.