Небеспечны стереотіпы

Раз давно єм чітав файный есей о стереотіпах, котрый написав польскый фiлозоф Лешек Колаковскый. То есей з його остатніх, вже немарксістічных часів. На простых прикладах пояснює, што то стереотіп є, на основі чого фунґує, і чом го люди так потребують.
-

Vypic a žic

Západňare kukaju, že co še deje,
vyobľikane sme jak na vešele.
Starosta zahlašil f tym rozhlaše,
jutre zabava o takym čaše.
Kvašna ogurka zos posnu risku,
šicke ľudze za valalom na ihrisku.
Budze i cymbal ľudofkare,
šak sme dajake vychodňare.

Nam je jedno co sebe kto duma,
pijeme, špivame jak bez rozuma.
Jutre sebe nedam ani spisku parku,
nohy sebe vymočim v obecnym jarku.
Uderime spolu choľem šesc puldeci,
daľej neznam hutorec k veci.
Uvidzime dneška jak dopadneme,
zabava do rana kym vytrižveme.

Най сусідови здохнуть дві…

22-го юла 2015 р. україньскый протал Голос Карпат публіковав статю, про котру ся выразив шефредактор часопису Голос Русина – пресового орґану Світового конґресу Русинів, Юрій Шипович. Про портал повів, же почас конґресу представитель за Северну Америку Славомір Гиряк в інформації о діяльности в меджіконґресовім періоді за свою делеґацію спомянув, же Штефан Чепа, канадьскый русиньскый меценат, подаровав веце як 64 тісяч доларів на неділні русиньскы школы, котры на Підкарпатю робить Благодійный фонд „Русиньска школа.“ Но і він, Шипович, быв з того барз зачудованый. Траґікомедія тым лем зачала.
-

Folklórny festival Vyšný Mirošov

Dátum akcie: 
26. юл 2015 - 9:00 - 22:00
Miesto konania akcie: 
Vyšný Mirošov
10561650_986192344744803_4654830039812766218_n.jpg

XII. ročník zvykov a obyčajov obce Jarabina

Dátum akcie: 
21. áвґуст 2015 - 19:00 - 23. áвґуст 2015 - 22:00
Miesto konania akcie: 
Jarabina
11750636_1156958230987038_3773612635992097227_n.jpg

Виноваты

В суботу, 11-го юла 2015 р. в Мукачеві одбыли ся траґічны події, котры якбач нихто не хоче зажыти. В дотеперь покійній Закарпатьскій области Україны дішло ку стріляню міджі „патріотами“ із Правого сектора і „прихыльниками“ нарнодого депутата Україны Михайла Ланьо. Траґічна субота, яка на дакотрых фотоґрафіях вызерала як із фронтовой лінії, має і свої людьскы жертвы.
-

V 15. kole Drabinky opäť najlepší Medium, tipujte víťaza ďalšieho kola a vyhrajte CD skupiny Flam

V 15.kole Drabinky víťazí skupina Medium s ich nedávno nasadenou skladbou Špivam sobi špivanočku. Na druhom mieste sa umiestnila v minulom kole zaradená skladba od skupiny Pavelčákovci - Frajirečko starodavna. Na treťom miesto skončila skupina Rolland - Červona Kalina. V hitparáde sa udržali všetky tri novinky z minulého kola - Pocit - Ocec i s maceru, Esta - Listoček z javora, Tender - Družstevníčka, Kapura.

RUSÍNSKE TROJDNIE ZAČÍNA 17. JÚLA

Tak ako každý rok ani toho roku nechýbajú v ponuke letných podujatí rusínske akcie. Najbližšie sa v dňoch 17. – 19. júla 2015 uskutočnia ďalšie dve – Slávnosti Rusínov pod hradom v Starej Ľubovni a Rusínska vatra v Malom Lipníku.

Хыбує нам СДФРОіП

Кедь єм прочітав на інтернеті www.lem.fm статю «На трьох делеґатів – 3:1» з пера Демка Трохановского, Боґдана Ґамбаля і Петра Медвідя о 13. Світовім Конґресі Русинів в Деві, відів єм же і оні сут моцно неспокійны з роботов довгорочных членів СРР. То уж є третій Конґрес за собов де повідаме, же не зме спокійны з роботов СРР а нияка направа недостатків ся недіє. Зато розгоднув єм ся выйти на світ зо свёв давнопланованов пожадавков на заложіня СДФРОіП. СДФРОіП є скратка Світовой демократичной федерації русиньскых орґанізацій і платформ.

Aby bolo v údoli smrti veselo 2015 - IV. ročník

Dátum akcie: 
16. áвґуст 2015 - 14:00 - 22:00
Miesto konania akcie: 
Svidníčka
616_udoliesmrti_veselo.jpg

Екстремізм за державны грошы

Ґрантова сістема, на основі котрой фунґує култура народностных меншын на Словакії є сама о собі траґікомічна. Кідь уж не будеме споминати то, же коли приходять грошы, наприклад і в новембрі, можеме спомянути іншы справы з тым повязаны, як наприклад, же редакція новинок не мать право жадати собі на канцеларьскы потребы, ці на арендованя просторів про редакцію. Но і сістему не ошалиш, бо по загнаню цілого розрахунку проєкту в януарі, урядниці пів рока сидять і контролюють в стовках проєктів пункт за пунктом, ці є вшытко так, як было схвалене. Кідь так не є, є проблем а може ся стати і то, же треба вернути грошы. О то веце є траґікомічне, кідь ся треба з Урядом влады натігати на еврах за папірь, ці на тім, же на фестівал хтось не пришов і пришов іншый выступаючій, а то же хтось за державны грошы кличе екстремістів никому не перешкаджать.
-

Співанка з Драбинкы на днеська - Еста - Лісточек з явора


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Сатісфакція

Словацьке народне повстаня є пункт, котрый є барз важный в модерній історії Словаків. Суть і такы погляды, ці є правилнов назвов „словацьке“ повстаня, кідьже окрім Словаків, котры ся поставили проти фашістічного режіму презідента Тіса і проти Німців, на повстаню брали участь і далшы народы. Думам, же то уж днесь єдно. Основне є то, же то быв важный момент, хоць властно неуспішный, котрый Словакію, дякуючі партізаньскому одбою, по войні не зохабив на боці пораженых народів, а навернув єй міджі вітязів.
-

В суботу засідав Округлый стіл Русинів Словеньска. Тема єпіскопства ся пересунула

В суботу 27-го юна 2015 р. проходило в Пряшові вже 16-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Найголовншый пункт засіданя пересунув ся на далше засіданя, котре буде прохидити по літніх вакаціях.
-

Сто(п)

Сто днів в жывоті чоловіка є барз мало. Сто років, зясь так вельо, же лем малокому дожычено дожыти ся. Сто вдарінь на боксі бы єм дістати не хотів. Сто текстів, котры єм приготовив про радіо lem.fm в рамках проґраму „Вступне до контоли“, то є сто тем, веце як стопядесять сторінок тексту, стовкы речінь і тісячі слов. І то уж давать цалком шумне чісло.
-

Víťazom 14. kola Drabinky sú Pavelčákovci, ich nahrávka skladby A ked ja še zavežňem bola zaradené do Zlatého fondu Drabinky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Literárny večer - Smutný klaun, verše a gitary alebo rusínska poézia trochu inak

Dátum akcie: 
25. юн 2015 - 19:00 - 22:00
Miesto konania akcie: 
DAD, Prešov
klaun.png

Веце смілости

В неділю єм быв участный на отворіню Літньой школы русиньского языка і културы. Окрім іншых людей єм там стрітнув і чоловіка, котрого жывот присвяченый Русинам собі высоко ціню. Тым чоловіком є ґрекокатолицькый священик отець Франтішек Крайняк, єден із авторів і першых інціаторів (іщі перед роком 1989) русиньскых біблічных і літурґічных тлумачінь. Повів мі єдну інтересну річ.
-

Співанка з Драбинкы на днеська - Й. Карафа, Ш.Лукацко - Світ місячку


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Утопія

Няньо мі бісідовав, як пришов день перед совїма народенинами домів, до Полаты, бо дістав на пару днів з той нагоды „опущак“, значіть міг іти домів із касарні, де служыв на основній воєньскій службі. Пришов вечур і довго дома не быв. Рано го будили баба, же кликали на „Містный народный выбор“, і же ся мать такой вернути до касарні. Кідь ся звідав свойой мамы, же чом, повіла, же пришли „Руськы“ і же є война. Споминав, же кідь пришов до Гуменного на желізнічну станіцю і видів, же всядыль є совітьска армада, досправды ся бояв, што ся буде діяти. Быв 21-шый авґуст 1968 і совітьска армада ся вернула, теперь не на то, жебы высвободжовала, але жебы далшых 23 років окуповала Чехословакію. Няньо мав народенины.
_

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.