Виноваты

В суботу, 11-го юла 2015 р. в Мукачеві одбыли ся траґічны події, котры якбач нихто не хоче зажыти. В дотеперь покійній Закарпатьскій области Україны дішло ку стріляню міджі „патріотами“ із Правого сектора і „прихыльниками“ нарнодого депутата Україны Михайла Ланьо. Траґічна субота, яка на дакотрых фотоґрафіях вызерала як із фронтовой лінії, має і свої людьскы жертвы.
-

V 15. kole Drabinky opäť najlepší Medium, tipujte víťaza ďalšieho kola a vyhrajte CD skupiny Flam

V 15.kole Drabinky víťazí skupina Medium s ich nedávno nasadenou skladbou Špivam sobi špivanočku. Na druhom mieste sa umiestnila v minulom kole zaradená skladba od skupiny Pavelčákovci - Frajirečko starodavna. Na treťom miesto skončila skupina Rolland - Červona Kalina. V hitparáde sa udržali všetky tri novinky z minulého kola - Pocit - Ocec i s maceru, Esta - Listoček z javora, Tender - Družstevníčka, Kapura.

RUSÍNSKE TROJDNIE ZAČÍNA 17. JÚLA

Tak ako každý rok ani toho roku nechýbajú v ponuke letných podujatí rusínske akcie. Najbližšie sa v dňoch 17. – 19. júla 2015 uskutočnia ďalšie dve – Slávnosti Rusínov pod hradom v Starej Ľubovni a Rusínska vatra v Malom Lipníku.

Хыбує нам СДФРОіП

Кедь єм прочітав на інтернеті www.lem.fm статю «На трьох делеґатів – 3:1» з пера Демка Трохановского, Боґдана Ґамбаля і Петра Медвідя о 13. Світовім Конґресі Русинів в Деві, відів єм же і оні сут моцно неспокійны з роботов довгорочных членів СРР. То уж є третій Конґрес за собов де повідаме, же не зме спокійны з роботов СРР а нияка направа недостатків ся недіє. Зато розгоднув єм ся выйти на світ зо свёв давнопланованов пожадавков на заложіня СДФРОіП. СДФРОіП є скратка Світовой демократичной федерації русиньскых орґанізацій і платформ.

Aby bolo v údoli smrti veselo 2015 - IV. ročník

Dátum akcie: 
16. áвґуст 2015 - 14:00 - 22:00
Miesto konania akcie: 
Svidníčka
616_udoliesmrti_veselo.jpg

Екстремізм за державны грошы

Ґрантова сістема, на основі котрой фунґує култура народностных меншын на Словакії є сама о собі траґікомічна. Кідь уж не будеме споминати то, же коли приходять грошы, наприклад і в новембрі, можеме спомянути іншы справы з тым повязаны, як наприклад, же редакція новинок не мать право жадати собі на канцеларьскы потребы, ці на арендованя просторів про редакцію. Но і сістему не ошалиш, бо по загнаню цілого розрахунку проєкту в януарі, урядниці пів рока сидять і контролюють в стовках проєктів пункт за пунктом, ці є вшытко так, як было схвалене. Кідь так не є, є проблем а може ся стати і то, же треба вернути грошы. О то веце є траґікомічне, кідь ся треба з Урядом влады натігати на еврах за папірь, ці на тім, же на фестівал хтось не пришов і пришов іншый выступаючій, а то же хтось за державны грошы кличе екстремістів никому не перешкаджать.
-

Співанка з Драбинкы на днеська - Еста - Лісточек з явора


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Сатісфакція

Словацьке народне повстаня є пункт, котрый є барз важный в модерній історії Словаків. Суть і такы погляды, ці є правилнов назвов „словацьке“ повстаня, кідьже окрім Словаків, котры ся поставили проти фашістічного режіму презідента Тіса і проти Німців, на повстаню брали участь і далшы народы. Думам, же то уж днесь єдно. Основне є то, же то быв важный момент, хоць властно неуспішный, котрый Словакію, дякуючі партізаньскому одбою, по войні не зохабив на боці пораженых народів, а навернув єй міджі вітязів.
-

В суботу засідав Округлый стіл Русинів Словеньска. Тема єпіскопства ся пересунула

В суботу 27-го юна 2015 р. проходило в Пряшові вже 16-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Найголовншый пункт засіданя пересунув ся на далше засіданя, котре буде прохидити по літніх вакаціях.
-

Сто(п)

Сто днів в жывоті чоловіка є барз мало. Сто років, зясь так вельо, же лем малокому дожычено дожыти ся. Сто вдарінь на боксі бы єм дістати не хотів. Сто текстів, котры єм приготовив про радіо lem.fm в рамках проґраму „Вступне до контоли“, то є сто тем, веце як стопядесять сторінок тексту, стовкы речінь і тісячі слов. І то уж давать цалком шумне чісло.
-

Víťazom 14. kola Drabinky sú Pavelčákovci, ich nahrávka skladby A ked ja še zavežňem bola zaradené do Zlatého fondu Drabinky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Literárny večer - Smutný klaun, verše a gitary alebo rusínska poézia trochu inak

Dátum akcie: 
25. юн 2015 - 19:00 - 22:00
Miesto konania akcie: 
DAD, Prešov
klaun.png

Веце смілости

В неділю єм быв участный на отворіню Літньой школы русиньского языка і културы. Окрім іншых людей єм там стрітнув і чоловіка, котрого жывот присвяченый Русинам собі высоко ціню. Тым чоловіком є ґрекокатолицькый священик отець Франтішек Крайняк, єден із авторів і першых інціаторів (іщі перед роком 1989) русиньскых біблічных і літурґічных тлумачінь. Повів мі єдну інтересну річ.
-

Співанка з Драбинкы на днеська - Й. Карафа, Ш.Лукацко - Світ місячку


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Утопія

Няньо мі бісідовав, як пришов день перед совїма народенинами домів, до Полаты, бо дістав на пару днів з той нагоды „опущак“, значіть міг іти домів із касарні, де служыв на основній воєньскій службі. Пришов вечур і довго дома не быв. Рано го будили баба, же кликали на „Містный народный выбор“, і же ся мать такой вернути до касарні. Кідь ся звідав свойой мамы, же чом, повіла, же пришли „Руськы“ і же є война. Споминав, же кідь пришов до Гуменного на желізнічну станіцю і видів, же всядыль є совітьска армада, досправды ся бояв, што ся буде діяти. Быв 21-шый авґуст 1968 і совітьска армада ся вернула, теперь не на то, жебы высвободжовала, але жебы далшых 23 років окуповала Чехословакію. Няньо мав народенины.
_

Співанка з Драбинкы на днеська - Есо - Горїла сосна палала


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Medium znova na Drabinke víťazí, skladba Mama bola zaradené do Zlatého fondu Drabinky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Співанка з Драбинкы на днеська - Епілоґ - Ей на таркы


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Лем позір на язык!

Презідент Україны Петро Порошенко 26-го мая почас церемонії нагороджованя вітязів 15-го Міджінародного конкурзу з україньского языка убеспечів Українців, же на Україні была, є і буде єдиный державный язык, і то язык україньскый. Є то чудесне, же много раз в історії, кідь была в даякій державі важна кріза, на людей, кідь власти не мали рішіня, забрав націоналізм і його порожні фразы. Петро Порошенко може лем повторять історію.
-

50. ročník festivalu v Kamjunci

Dátum akcie: 
30. май 2015 - 10:00 - 31. май 2015 - 22:00
Miesto konania akcie: 
Kamienka
11231682_10153264932083349_576444689707450173_n.jpg
Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

16. oktober 2018


Юліаньскый календарь:

3. oктóбер 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.