RUSÍNSKE TROJDNIE ZAČÍNA 17. JÚLA

Tak ako každý rok ani toho roku nechýbajú v ponuke letných podujatí rusínske akcie. Najbližšie sa v dňoch 17. – 19. júla 2015 uskutočnia ďalšie dve – Slávnosti Rusínov pod hradom v Starej Ľubovni a Rusínska vatra v Malom Lipníku.

Хыбує нам СДФРОіП

Кедь єм прочітав на інтернеті www.lem.fm статю «На трьох делеґатів – 3:1» з пера Демка Трохановского, Боґдана Ґамбаля і Петра Медвідя о 13. Світовім Конґресі Русинів в Деві, відів єм же і оні сут моцно неспокійны з роботов довгорочных членів СРР. То уж є третій Конґрес за собов де повідаме, же не зме спокійны з роботов СРР а нияка направа недостатків ся недіє. Зато розгоднув єм ся выйти на світ зо свёв давнопланованов пожадавков на заложіня СДФРОіП. СДФРОіП є скратка Світовой демократичной федерації русиньскых орґанізацій і платформ.

Aby bolo v údoli smrti veselo 2015 - IV. ročník

Dátum akcie: 
16. áвґуст 2015 - 14:00 - 22:00
Miesto konania akcie: 
Svidníčka
616_udoliesmrti_veselo.jpg

Екстремізм за державны грошы

Ґрантова сістема, на основі котрой фунґує култура народностных меншын на Словакії є сама о собі траґікомічна. Кідь уж не будеме споминати то, же коли приходять грошы, наприклад і в новембрі, можеме спомянути іншы справы з тым повязаны, як наприклад, же редакція новинок не мать право жадати собі на канцеларьскы потребы, ці на арендованя просторів про редакцію. Но і сістему не ошалиш, бо по загнаню цілого розрахунку проєкту в януарі, урядниці пів рока сидять і контролюють в стовках проєктів пункт за пунктом, ці є вшытко так, як было схвалене. Кідь так не є, є проблем а може ся стати і то, же треба вернути грошы. О то веце є траґікомічне, кідь ся треба з Урядом влады натігати на еврах за папірь, ці на тім, же на фестівал хтось не пришов і пришов іншый выступаючій, а то же хтось за державны грошы кличе екстремістів никому не перешкаджать.
-

Співанка з Драбинкы на днеська - Еста - Лісточек з явора


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Сатісфакція

Словацьке народне повстаня є пункт, котрый є барз важный в модерній історії Словаків. Суть і такы погляды, ці є правилнов назвов „словацьке“ повстаня, кідьже окрім Словаків, котры ся поставили проти фашістічного режіму презідента Тіса і проти Німців, на повстаню брали участь і далшы народы. Думам, же то уж днесь єдно. Основне є то, же то быв важный момент, хоць властно неуспішный, котрый Словакію, дякуючі партізаньскому одбою, по войні не зохабив на боці пораженых народів, а навернув єй міджі вітязів.
-

В суботу засідав Округлый стіл Русинів Словеньска. Тема єпіскопства ся пересунула

В суботу 27-го юна 2015 р. проходило в Пряшові вже 16-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Найголовншый пункт засіданя пересунув ся на далше засіданя, котре буде прохидити по літніх вакаціях.
-

Сто(п)

Сто днів в жывоті чоловіка є барз мало. Сто років, зясь так вельо, же лем малокому дожычено дожыти ся. Сто вдарінь на боксі бы єм дістати не хотів. Сто текстів, котры єм приготовив про радіо lem.fm в рамках проґраму „Вступне до контоли“, то є сто тем, веце як стопядесять сторінок тексту, стовкы речінь і тісячі слов. І то уж давать цалком шумне чісло.
-

Víťazom 14. kola Drabinky sú Pavelčákovci, ich nahrávka skladby A ked ja še zavežňem bola zaradené do Zlatého fondu Drabinky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Literárny večer - Smutný klaun, verše a gitary alebo rusínska poézia trochu inak

Dátum akcie: 
25. юн 2015 - 19:00 - 22:00
Miesto konania akcie: 
DAD, Prešov
klaun.png

Веце смілости

В неділю єм быв участный на отворіню Літньой школы русиньского языка і културы. Окрім іншых людей єм там стрітнув і чоловіка, котрого жывот присвяченый Русинам собі высоко ціню. Тым чоловіком є ґрекокатолицькый священик отець Франтішек Крайняк, єден із авторів і першых інціаторів (іщі перед роком 1989) русиньскых біблічных і літурґічных тлумачінь. Повів мі єдну інтересну річ.
-

Співанка з Драбинкы на днеська - Й. Карафа, Ш.Лукацко - Світ місячку


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Утопія

Няньо мі бісідовав, як пришов день перед совїма народенинами домів, до Полаты, бо дістав на пару днів з той нагоды „опущак“, значіть міг іти домів із касарні, де служыв на основній воєньскій службі. Пришов вечур і довго дома не быв. Рано го будили баба, же кликали на „Містный народный выбор“, і же ся мать такой вернути до касарні. Кідь ся звідав свойой мамы, же чом, повіла, же пришли „Руськы“ і же є война. Споминав, же кідь пришов до Гуменного на желізнічну станіцю і видів, же всядыль є совітьска армада, досправды ся бояв, што ся буде діяти. Быв 21-шый авґуст 1968 і совітьска армада ся вернула, теперь не на то, жебы высвободжовала, але жебы далшых 23 років окуповала Чехословакію. Няньо мав народенины.
_

Співанка з Драбинкы на днеська - Есо - Горїла сосна палала


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Medium znova na Drabinke víťazí, skladba Mama bola zaradené do Zlatého fondu Drabinky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Співанка з Драбинкы на днеська - Епілоґ - Ей на таркы


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Лем позір на язык!

Презідент Україны Петро Порошенко 26-го мая почас церемонії нагороджованя вітязів 15-го Міджінародного конкурзу з україньского языка убеспечів Українців, же на Україні была, є і буде єдиный державный язык, і то язык україньскый. Є то чудесне, же много раз в історії, кідь была в даякій державі важна кріза, на людей, кідь власти не мали рішіня, забрав націоналізм і його порожні фразы. Петро Порошенко може лем повторять історію.
-

50. ročník festivalu v Kamjunci

Dátum akcie: 
30. май 2015 - 10:00 - 31. май 2015 - 22:00
Miesto konania akcie: 
Kamienka
11231682_10153264932083349_576444689707450173_n.jpg

Русаля, Русаля, богаты Русаля

На 50. день по Великодных святах выходить свято День Святой Тройцї (Сошествие Святого Духа). Про дакотрых ґрекокатоликів свято День Святой Тройцї было уж минулу недїлю - 24.5, но про другых ґрекокатоликів і про православных выходжать аж на недїлю теперішнёго тыждня - 31.5. Подля того чі утримують ґреґоріаньскый або юліаньскый календарь. У Русинов ся тото свято зове і як Русаля ( Тройця, Зелены свята). Oріґінално быв святом умертых, але свою прастару поганску функцію уж давно стратило. Днесь єсть означованый як свято зеленї, ростлинство і сімболізує буйну веґетацію зачінаючого ся лїта. Характерістічным сімбоплом суть посвячены ліповы або лїсковы конарикы, котры мают охранну функцію перед нещастямі і вшыткым злым. Парадять ся з нима домы і господарьскы будовы. В церкви посвячены конарикы, запіховалі колиська господары до своëй орной земли, жебы град уроду незагубив. Русаля ся славило звычайно три днї. По богослужбі в першый день свята обходжовала процесія зо заставами, іконами і священиком земли, посїяны зерном, і священик їх святив посвяченой водов. На меджах села ся закоповав деревяный крест, котрый мал хранити уроду.

Співанка з Драбинкы на днеська - Сестры Качмаровы - Родинонько моя


Як ся Вам співанка любить підпорте ю своїм голосом на www.drabinka.sk.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

20. september 2017


Юліаньскый календарь:

8. cептéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.