Мерьковати

Петіція, котру перед нецілым тыждньом спустило Карпаторусиньске конзорціюм Северной Америкы, не є лем важным ділом про підпору нашого народа на Україні, а є то і кривым дзеркалом русиньской діялности в Европі. Требало бы ся нам дакус зобудити, бо іншак можеме барз скоро обановати.
-

За остатні два рокы є то вже другый цілосвітовый апел, котрый конзорціюм приготовило. Мы сьме за тот час в Европі, аж на даякы выголошіня, тихо. Покля сьме в европскых державах привыкли на то, же свої права маєме, і так сьме ся зачали занимати головно културов, фестівалами, бо і грошы нам державы давають, і майже цалком сьме капітуловали на то, же нам треба рішыти і важны політічны вопросы, Русины в Америці суть ментално о штири штокы высше. Они не беруть ґранты, самы зберають грошы, глядають спонзорів і окрім своїх актівностей в Америці підпорують нашы діла ту в Европі. За свої грошы підтримують такы діла, котры то найвеце потребують.
-
Так, як тому было і по І. світовій войні, так і днесь як раз америцькы Русины, котры вже стратили свій язык, не стратили чутя того, кым суть, не стратили чутя граніцями неділительной єдности народа, і не стратили чутя про то, што є про Русинів на їх отцюзині тым найголовнішым. І міджі такы основны вопросы належыть бесперестанне припоминаня і атакованя того, же Русинам суть одопераны їх права на Україні. Же не суть вызнаныма лем в тій єдній державі, же не можуть свої діти давати до школ, де бы ся учіли офіціално у своїм языку, де бы ся учіли о своїй історії, о своїй културі. Навеце робота конзорціюма не є лем о даякых выголошінях, з даякого сейму ці конґресу, а є то робота, котра своїма писмами атакує одповідны орґаны Україны, котра на проблемы вказує і перед америцькыма політіками, робота, котра має намагу про тото діло актівізовати людей по цілім світі, не лем дакілько представителів конзорціюма.
-
Тото є барз важный момент і з іншой причіны. Кідь собі днесь хтось давать вопросы, ці бы Северна Америка мала быти членом Світового конґресу Русинів, або ніт, мав бы о тім перестати похыбовати. Покля европскы русиньскы орґанізації в остатніх роках допсравды много раз рішають лем културу, найвжанішый вопрос - вопрос нашой будучности на Україні, сістематічно акцентує і одкрывать лем комуніта Русинів у Америці. Мы, навспак, ся того много раз боїме, бо „не треба ся до того барз мішати“.
-
Лемже то є лож. Лож, котров собі можеме закрывати очі, но котра нас може добігнути з такого боку, з котрого то не будеме чекати. Покля собі думаме, же днесь, кідь маєме нашы свободы, права, кідь діставаме дотації про наш розвиток, уж не мусиме робити нич „політічне“, і уж нияк ся не маєме „мішати“ до вопросів іншой державы, барз ся мылиме.
-
Бой о права і свободы є вічным бойом. То, што маєме днесь, не мусиме мати завтра, покля заспиме в якійсь фестіваловій летарґії і будеме незаінтересованы вопросами нашой комуніты обще, не лем на нашій зогородці. Не думайме собі, же сітуація ся не може змінити і в нас, і то барз легко, і потім і нам буде може треба поміч. Лемже од кого? Од тых, што будуть дале рішыти лем културу, ці од тых, котры суть невызнаныма і дотеперь нас не інтересовали?
-
Думам, же є нашым обовязком підтримовати актівности нашых Русинів у Америці. Їх актівности суть про добро нас вшыткых. Покля собі то не усвідомиме, покля не будеме мерьковати на то, што суть і што не суть важны справы, наше росчарованя може быти барз траґічне. З актівностей конзорціюма бы собі мали брати приклад нашы - русиньскы орґанізації в окремых державах, а і тота міджінародна. Не можеме быти тихо, кідь не хочеме, жебы коло нашых проблемів, котры можуть хоцьколи прийти, были тихо іншы. Тадь сьме єден народ і танцьом, співаньом не мож вырішыти вшытко. Мерькуйме. Бо може сьме іщі не стратили язык, но можеме стратити іншы основны справы. Окрім іншого і чутя єдности.
-
Петіцію можете підписати ту: http://www.c-rcna.org/appeal-to-the-government-of-ukraine-to-support-car...
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

18. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

5. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.