Конґрес і Закарпатя фронт лайн

Цілый час єм собі думав, же єм быв у Хорватії на такім звычайнім конґресі Русинів. Такім, што даколи аж нудить, такім, што рішыть вшытко, а наконець властно не порішыть нич. Хоць, правдов є, жебы єм быв справедливый, зробили ся і зміны, котры роблять діліня міджі добов перед і по конґресі. Но покля єм думав, же єм быв на звычайнім конґресі, ани єм не стигнув прийти домів, уж єм знав, же єм быв на дачім вынятковім. Самособов, в неґатівнім смыслі.
-

Што конґресу дотулять ся, він быв досправды звычайный, аж нудный. І він ся не змінить, покля будеме день, того року день і пів, чітати статі о тім, кілько сьме зробили фестівалів, де сьме што посвятковали, де што выдали... о неґатівах, о тім, што ся нам не подарило, ся не бісідує нияк, або лем так кус, жебы не рушыти святочну атмосферу нашой конґресовой стрічі. А не змінить ся ани втогды, покля дакотры членьскы державы не будуть знати выпродуковати новых лідрів способных засісти до Світовой рады Русинів, і будуть за тоты державы сидіти цілы рокы тоты самы люди, котры уж в дакілько періодах сиділи і то всьо. То, же чітаме день і пів о нашых успіхах, бере час на то, жебы сьме бісідовали, діскутовали о реалных проблемах, огрожінях і о тім, як їх рішыти, припадно як в тых справах коордіновати роботу односно міджінародных інштітуцій ітд.
-
Як мам быти щірый, надію даякого проґресу єм видів в тім, же бы міг вести конґрес і раду як їх новый председа Джон Ріґеттій. В тяжкых часах як раз америцькы Русины помогли Русинам в Европі, думам, же і теперь сьме такій можливости могли дати шансу. Але делеґаты рішыли векшынов голосів, і то треба акцептовати, председом є Штефан Лявинець. Надіям ся, же поученый з крітікы його попереднього періоду, зробить зміны у своїй роботі (і то пише чоловік, котрый є векшынов песіміста, а не оптіміста, но надія вмерать остатня).
-
Лемже єден председа і так не зробить сам вшытко і головно проґрес тяжко робити самому. Знову ся можеме вернути ку людям, котры рокы сидять у функції, і од тых проґрес уж ани не чекам. Малый успіх є уж то, же в раді сидять зясь холем двоми новы люди, навеце – молоды. На другім боці, і дакотры довгорічны матадоры Світовой рады вказали веце проґресу, кідь ся поставили за пропозіцію Мілана Піліпа на зміну русиньской сімболікы, покля молодшы членове рады і делеґаты были тихо або проти. Традіція є найвеце! Веце і як лоґіка і арґументы, нажаль.
-
Два основны пункты, котры можу брати за проґресівны в рамках тогорічного конґресу, то приятя даты на сполочный Світовый день Русинів, жебы сьме не были все у вшыткім розбити як Берлін по войні, і зміна выбераня председы конґресу і рады. То, же сьме голосовали прямо, а не выберав председу „кабінет міністрів“, є проґрес. Але і ту підкреслюю, же не было потрібне ку тому мінити штатут. Змінили, в порядку. І ту акцептую векшыну голосів.
-
Значіть, пораховано і підкреслено – знова сьме ся занимали вшыткым і ничім порядні. Знова пішлеме писма (кідь пішлеме) на різны орґанізації, хочеме вызнаня на Україні, хочеме одсуджіня Акції Вісла, но лемже то, што потім, як нам не одпишуть, або одпишуть неґатівно – то уж нерішено. Жадна конкретна стратеґія роботы на два рокы, жадны конкретно порішены сценарі, што робити, кідь тото або тамто. Тоты пожадавкы правилны, лем ту треба окрім писем і реалный лобінґ а дурканя од дверей ку дверям, аж покля не досягненме своє. Зато, як єм писав – про мене дакус нуда. Но буду барз потішеный, кідь нова Світова рада Русинів тоту стратеґію зробить, кідь буде дуркати, кідь буде лобовати, хоць ся о тім на конґресі „не стигло“ порядні побісідовати.
-
З нуды ня вытягла аж статя на порталі „Закарпаття онлайн“. Портал нераз атаковав Русинів, все є міджі першыма в тій справі, кідь може. І теперь, іщі ся делеґаты ани не розышли домів, уж была стятя „Фотофакт...“ І досправды, в статі были фотофакты. Вкраджены фотоґрафії з іншого порталу, то быв факт, як было фактом і то, же фотоґрафії суть реално з конґресу. Приповідка о тім, же сьме не порішыли тему русиньской сімболікы, покля Русины Закарпатя хоснують флаґ сотвореный про сепаратістів у Москві, то уж дакус мімо факту, а головно мімо реаліты. Бо не в тім справа, і жадна Москва флаґ не робила.
-
Но і вказати на то, же колишній депутат за Партію Реґіонів, Іван Бушко, вказав ся на конґресі, підкреслюю - як гость, і не написати, же на конґресі были представителі містной самосправы, депутатка сербского парламенту, представитель канцеларії презіденткы Хорватії, а головно не написати, же презідентка Хорватії перевзяла покровительство над конґресом, то вже є таке україньске кручіня правды. Нич незвычайне.
-
Но холем на момент єм увірив, же єм быв на барз важнім конґресі, котрый якбач дякуючі в Москві выдуманому флаґу і участи Бушка змінить і то, як ся крутить Земля коло Сонця.
-
Як єм вже писав. „Закарпаття онлайн“ все радо копне до Русинів. Зробить аферу зо вшыткого. Вєдно з україньскым Радіом Свобода стоять в першій фронтовій лінії боя проти Русинів. Зато собі спокійно може портал змінити назву на „Закарпаття фронт лайн“.
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.