Київскый „Time-Out“

Того тыждня Кабінет міністрів Україны вырішыв, же ся знова перенесе перепис населіня. Новый термін є рік 2020. Не є то по перше, што україньскы власти перенесли перепис. На Україні в історії незалежности быв властно лем єден. У 2001-ім році. Перепис у 2011-ім році наперед одложыли на рік 2012, потім на рік 2013, так на 2016, но і теперь знова зміна. Причіна, чом го одложыти, ся все нашла. Раз то наприклад было орґанізованя Европского шампіонату во фотбалі. І так собі Київ взяв на перепис „Time-Out“.
-

У многых шпортах існує „Time-Out“. Наприклад в такім гокеї собі го може тренер каждого із двох команд выпросити раз за ціле змаганя. Є то обмедженый час, почас котрого ся заставить гра і грачі ідуть ку свому тренерови. Тот ся їх намагать морално повзбудити, выдумати наскоро даяку стратеґію, жебы команда замаганя выграла, в гіршім припаді холем ремізовала. Векшынов ся тот „Time-Out“ выберать втогды, кідь команда програвать і зіставать мало часу до кінця змаганя. Но „Time-Out“ не є ґаранційов успіху. Є то проба о всокочіня, котра не мусить быти все успішна. І так зіставють дві можливости. Будь „Time-Out“ поможе, выдумать ся даяка нова стратеґія, котра приведе команду до резултату, котрый потребує, або не поможе і грачі ся уж лем безмоцно призерають на то, як біжыть час до кінця змаганя, коли ся остатній раз запискать, чім ся потвердить їх програ. Бо покля собі єдна команда выпросила „Time-Out“, треба думати на то, же почас того мають можливость радити ся із тренером і тоты другы грачі, котры грають проти них. А і они думають над стратеґійов, як не прийти о свій успішный резултат.
-
Шпорт під назвов перепис „à la“ Київ має чудны правила. Правила, о котрых рішыть лем Київ сам, і котры суть добры лем про міцну команду майоріты. Остатні команды, папірьово слабшы, значіть меншыны, не рішають о ничім і правила ідуть проти них. Головно проти русиньской меншыны. В тім шпорті не платить, же лем раз собі можеш выбрати „Time-Out“. Можеш собі їх выбрати кілько хочеш, але лем із єдного боку, лем з боку Києва. Так само можеш, кідь єсь команда Києва, встановити далшы правила. Наприклад, же дакотрых грачів, або ліпше повіджено цілы команды, зо змаганя діскваліфікуєш. Лем так. Не мусить на то быти причіна з боку дісккваліфікованых, стачіть, же то може быти огрожіньом ясного вітязного резултату про Київ. Такыма діскваліфікованыма у єдинім дотеперь переписі на Україні были Русины. Або можеш зробити тото, же кідь предці лем тоты, котрых не хочеш, наступлять на змаганя і дають даякы пункты, насилу на них здієш свій дрес, жебы тоты пункты ішли тобі. Знова припад Русинів, котрых записали за Українців і знова то можеш зробити лем втогды, покля єсь команда Києва. Но і могли бы сьме продовжовати.
-
Моментално не є ясне, ці Русины у переписі, котрый, покля ся знова не найде причіна то перенести на іншый рік, має проходити у році 2020, будуть годны змагати ся, або ніт. Ці будуть годны змагати ся самы за себе і їх пункты будуть приписаны лем їм. Затля є ясне лем єдно. Київ собі выбрав далшый „Time-Out“. Но припустьме, же Русины дістануть можливость змагати ся, же будуть в грі. І Київ выбрав час про себе до року 2020. А каждый „Time-Out“ може вести ку двом резултатам.
-
Тым першым можливым резултатом є, же тот, котрый собі „Time-Out“ выбрав, найде стратеґію і підниме моралку свойой команды так, жебы выграв. Київ моментално програвать. Путь до Европы ся якось не одкрыла, ани до НАТО, о Кримі, котрый Україна стратила, якось уж нихто зо Западу не бісідує, часть теріторії на выході державы не знать армада дістати під свою контролю. Навеце є держава задовжена і людям ся знижує жывотна уровень. Україна властно лем діставать ґол за ґолом і не є способна зробити нич. Так хоче выграти холем змаганя в переписі. Там може здобыти даякы пункты. Стратеґія выграня і підниманя моралкы є ясна. Треба страшыти людей, же голошіня ся ку Русинам є сепаратізм, же то є російскый інштрумент на вытворіня Донбасу в Закарпатьскій области, треба далше асіміловати, ненасилнов, але як треба, та і насилнов формов, кріміналізовати русиньскых актівістів і так далше. Но і як скінчіть „Time-Out“, хоць Русины будуть припущены до гры, по вшыткых тых асімілачных і одстрашуючіх діях, зістануть лем стояти на гріщу як каміня, і ледво хтось може холем дакус буде ся намагати грати, но вітяз буде ясный. І втогды собі Київ вітязно повість: видите, так сьте хотіли грати, а притім ани не мать хто за вас грати.
-
Другый можливый резултат, кідьже почас „Time-Out“ ся може радити і тота команда, котра го не выкликала, є тот, же Русины выдумають іщі ліпшу стратеґію, іщі веце будуть знати підняти моралку свойой команды і в переписі стрілять тілько ґолів, же Київ обанує, же брав „Time-Out“. Бо може без того часу навеце, котрый мав послужыти україньскій команді, бы предці лем Київ выграв без векшых проблемів, а так буде перед собов мати „проблем“, о котрім ся му не снило ани в найгіршім сні. Власти прийдуть на то, же люди досправды не суть лем жовто-сині, і буде то звічнено на офіціалных документах.
-
Гей, є то лем музика будучности, і тоты дві теорії можуть быти актуалны лем втогды, покля русиньска команда не буде знова діскваліфікована. В каждім шпорті є важне то, же кідь хочеш тот котрый шпорт грати і называти го свойов назвов, кідь хочеш, жебы твої змаганя были офіціалны, жебы были світово вызнаваны, жебы єсь міг быти членом даякой міджінародной федерації того шпорту і брати участь на міджінародных змаганях як платный реґістрованый грач або команда, мусиш практіковати світовов федераційов про тот шпорт схвалены правила. Україна хоче быти членом різных такых „світовых федерацій“, де платять при „шпортах“ даякы правила. І при тім, котрый ся зве перепис населіня. Єдным із условій бы про вступ Україны до тых нашых федерацій мало быти, же так, як іншы державы, і она буде грати подля правил. То значіть, не діскваліфікує без причіны Русинів зо змаганя. Дасть їм свої права. Но і потім уж лем треба в рамках „fair play“ чекати, што буде, як скінчіть „Time-Out“, кідь уж собі го зясь Київ выбрав. Выграть по нім тот, хто почас нього найде ліпшу стратеґію і высшу моралку команды.
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

15. november 2018


Юліаньскый календарь:

3. новéмбер 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.