Karpatský chrám svatého archanděla Michaela - drevená cerkov uprostred Prahy

Drevené cerkvi sa všeobecne radia k tomu najhodnotnejšiemu, čo zostalo zachované z kultúry prevažne rusínskeho obyvateľstva Východných Karpát. Aj vďaka týmto vzácnym pamiatkam sakrálnej architektúry prichádzajú každoročne turisti do oblasti, v ktorých Rusíni žijú. Je však len málo známe, že pôvodne východokarpatskú drevenú sakrálnu stavbu je možné vidieť aj uprostred Prahy. Nachádza sa na pražskom Smíchove v Kinského zahrade v tesnej blízkosti známeho Petřína.
Do Prahy sa stavba dostala v roku 1929. kedy ju Prahe, ako svojmu vtedajšiemu hlavnému mestu, venovali Rusíni z Podkarpatskej Rusi. Cerkov sa stala súčasťou narodopisnej zbierky Narodniho muzea v Prahe ako typická ľudová stavba Podkarpatskej Rusi pod názvom Karpatský chrám svatého archanděla Michaela.
Celá stavba bola do Prahy prevezená z dedinky Medvedovce pri Mukačeve. Zaujímavosťou je že, stavba bola rozobraná, prevezená a znovu postavená dva krát. Pôvodne totiž bola postavená v druhej polovici 17. storočia v obci Veľké Lúčky, odkiaľ bola v roku 1793 predaná do väčšej a bohatšej obce Medvedovce.
Cerkov bola postavená v bojkovskom stavebnom slohu s prvkami ľudového baroka. Je 14 metrov dlhá a široká približne 8 metrov. Ako stavební materiál poslúžilo drevo, drevené boli aj klince. Charakteristickým znakom bojkovského štýlu je rozdelenie chrámoveho pôdorysu na tri približne štvorcové časti, nad ktorými sa zdvíhajú tri drevené vežičky. Z nich najväčšia má viac ako 17 metrov a rozkladá sa nad priestorom pre ženy, ľudovo nazývanom babinec. Na výzdobu veží a interiéru boli použité tri farby - biela, zelená a červená, ktoré symbolizujú v ľudovom podaní základne kresťanské cnosti: vieru, nádej a lásku.
Stavba nebola nijak využívaná a chátrala až do začiatku roku 2008, kedy sa Narodní muzeum dohodla so zástupcami pravoslávnej cirkvi na poskytnutí, tejto pôvodne gréckokatolíckej stavby, do užívania Pravoslavnej cirkevnej obci v Prahe. V cerkvi sa konajú v bohoslužby každú nedeľu o 10:00 a každý pondelok o 8:00 hodine. Cerkov spravuje 5. rumunská pravoslavná církevní obec v Praze. Duchovným správcom je prot. Mgr. Andrei Ioan Danciu, (mobil 777 329 275, e- mail: aidanciu@yahoo.com, u ktorého je možné si prípadne dohodnúť prehliadku.
Viac fotografii nájdete vo fotogalérií.

красна церков. Іші єдна

красна церков.
Іші єдна старша з 16. стороча є в Градці Кралове, тыж барс шувна.

Петро's picture

Jem dakde čital že do Čechoch

Jem dakde čital že do Čechoch ich tak jak totu do Prahy perevezli šist..JancoO mi hvaril ze i v Novej Paci jednu majut

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

22. november 2017


Юліаньскый календарь:

9. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.