Folklórna skupina JALINKA - nositeľka tradícii Rusínov v Levočských vrchoch

V 15. a 16. storočí sa Rusíni na základe valašského práva usadzovali aj na spišško-gemerskom pomedzí, v oblasti Levočských vrchov. Podľa historických dokladov sa Rusíni usadili napríklad v obciach Nižné Repaše, Torysky, Oľšavica a Tichý Potok. Ich asimilácia, zapríčinené väčšou izolovanosťou, bola v tomto regióne oveľa silnejšia ako u Rusínov pod Duklou alebo v laboreckom regióne. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2001 sa k rusínskym predkom prihlásili obyvatelia v tomto regióne len výnimočne. Potešujúcim je však fakt, že tradície zostávajú uchovávané v povedomí vďaka folklórnym súborom, ktoré v regióne pôsobia. Jedným z nich je aj folklórna skupina Jalinka z obce Olšavica.
Folklórna skupina Jalinka bola založená už v roku 1973 a meno dostala podľa názvu určitej lokality olšavského poľa. Iniciátormi založenia boli ženy a tak v prvom roku svoju činnosť začínala ženská spevácka skupina s počtom 10 členiek. V druhom roku pribudli ďalšie a ďalšie a po dvoch rokoch skupinu obohatila mužská prítomnosť, čo bolo veľkým prínosom pre skupinu a jej činnosť. Za celé obdobie sa v kolektíve vystriedali tri generácie. Je úctyhodné, že dnes v skupine spievajú a tancujú potomkovia predošlých členov a sú hrdí na svojich otcov, mamky, ba aj dedkov a babičky.
Repertoár pre svoju činnosť skupina čerpá z miestneho regiónu, ktorý je na zdroje folklóru bohatý. Oprášuje zvykoslovia, tance, spevy s ktorými vystupuje na folklórnych festivaloch, súťažiach a prehliadkach. Členovia rozospievali a roztancovali mnohokrát javiská na Sivej Brade, Dargove, vo Svidníku, Kamienke, v Košiciach, Smižanoch, Margecanoch, na Zamagurí a na mnohých folklórnych podujatiach v blízkych či vzdialených dedinách.
FS Jalinka pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku vydala v roku 1997 nosič V Višavici šumny divky chovajut, z ktorého si na Holosoch môžete vypočuť skladby Išvo divčatko, Švit mi mišac, A keby ja znala, Ci kosička tupa a Ked jem išov ponad chotar. Súbor sa v roku 2002, spolu so súbormi z okolitých obcí, zúčastnil aj na nahrávaní nosiča vydaného v rámci projektu Rusíni v Levočských vrchoch - Ej, ked sobi zašpivam.

JančoO's picture

Bars šumni , vece a dalši

Перечітав єм Петре твою статю

Перечітав єм Петре твою статю о Ялинкі. Добрі єс написав, хвалю Тя зато. Я єй з інтересом перечітав. Выслухав єм і вшыткы співанкы, котры были про мене балзамом на душу. До далшых 40 років жычу ваші Ялинкі много успіхів при популарізації прекрасных русиньскых співанок, танців, звыків - вшыткого того красного, што вытворили нашы Русины в Левочскых горах. Іщі раз дякую а ляпкам Вам вшыткым.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.