FARMA V JESKYNI ( SCLAVI - Emigrantova Píseň) - scénicke vyjadrenie sociálnej schizofrénie rusínskych emigrantov.

„Do Ameriky, to sa ide ako nič, ale naspäť vám nepomôže nikto. No, sir. Ťažká je cesta domov.“ Fyzické divadlo, ktoré hľadá telesné vyjadrenie toho, čo sa slovom ani inými médiami nedá vyjadriť. K aktivitám Farmy patria okrem inscenácii tiež workshopy, koncerty a výskum kultúrnych minorít. Súbor funguje pod vedením režiséra Viliama Dočolomanského. Jeho domovskou scénou je Švandovo divadlo v Prahe.
Work Demonstration je výnimočné predstavenie vytvorené z fragmentov inscenácií divadelného štúdia Farma v jeskyni. Herci zdieľajú to, čo býva skryté – svoj tréning a inspirační zdroje. Časti z predstavení sa striedajú s audio a video ukážkami z expedícii štúdia. Divák cestuje spolu s členy súboru na miesta, kde im miestni ľudia „darovali“ svoje príbehy a piesne. Je to cesta nielen do rôznych krajín a kultúr, ale zároveň je to cesta do srdce piesne.
Work Demonstration zaznamenáva aj prácu na projekte SCLAVI - Emigrantova Píseň. Táto scénická kompozícia vychádza z expedícii divadelného štúdia do dedín na východnom Slovensku, zo starých rusínskych piesní, listov z vysťahovalectva a príbehov Čapkovho Hordubala.
Tvorcovia inscenácie sú českej, slovenskej, poľskej, ukrajinskej a srbskej národnosti a pokúšajú sa (s príslušnou dávkou sebairónie) si uvedomiť svoje slovanstvo: priepasť medzi slavjanofilskými ideami a dnešnou realitou Slovanov v Európe je výzvou.
Anonymní gastarbeiter sa po rokoch vracia z Ameriky do svojej dediny na Slovensku. Skutočnosť sa však vysnenému návratu vôbec nepodobá. Jeho miesto je obsadené. Dcéra ho nepoznáva, žena sa mu vyhýba, známi ho prehliadajú. Hoci sa vrátil, emigrantom zostal. Latinské slovo Sclavi označuje zároveň Slovanov a otrokov. Slovania dosiaľ vo svete zostávajú lacnou pracovnou silou. „Bare life “, ktorý emigrant prežíva, neznamená len život bez sociálnych práv a identity, zredukovaný na materiálne potreby, ale hlavne život bez duše, bez zázemia vzťahov.
Hudobnej réžie sa ujala hviezda etnické hudby Marjana Sadowska, známa v New Yorku (La Mama Theatre, Joes Pub, Makor), Veľkej Británii (Royal Shakespeare Company), Japonsku, Izraeli, Poľsku... V Čechách jej diváci tlieskali vo Švandovom divadle na koncerte Hlasy východu.
Inscenácia provokuje autoidentifikáciu kriesením starých rusínskych piesní a rituálnych foriem ako rodového dedičstvo, konfrontovaného so súčasnou situáciou.
Dokážeme byť slobodní, vymaniť sa z nesvojprávnosti, vziať na sebe svoju zodpovednosť? Kto nás núti slúžiť? Ide o útlak, alebo o výhovorku?

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

25. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

12.áпріль 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.