Julia Doszna - vrúcny hlas Łemkowszczyzny

Julia Doszna je lemkovskou speváčkou narodenou poľskej strane Nízkych Beskýd v malej dedinke Bielanka. Je obdarená vrúcnym prenikavým hlasom. Julia Doszna spieva o sebe, láske k svojmu rodnému kraju, ľuďom tam žijúcich ale aj o láske k Bohu. Spevu sa venuje od útlej mladosti a pomocou neho nachádza cestu k ľuďom.
Sama speváčka o sebe hovorí (úmyselne ponechané v originále):

Urodziłam się, gdy śnieg leżał jeszcze na stokach, lecz pączki miały rozwinąć się lada dzień.
Mowa, którą w sobie noszę jest mową mojej ziemi, jej wiary, tęsknoty, radości.
Kiedy jest mi smutno, idę posłuchać, co mówią drzewa. One mnie nigdy nie zawiodły.
Gdy czuję, że żyję - śpiewam.
Bo śpiew jest we wszystkim co żyje: w kwiatach i ptakach, w cieple słońca i chłodzie kropel deszczu, w potoku stromo spadającym i nawet w ciszy przydrożnego kamienia ukryte jest tajemne jego brzmienie.
Śpiew jest modlitwą stworzenia do Stwórcy. Moją modlitwą.

Dlhé roky vystupovala spoločne so súborom Lemkowyna, s ktorým vystupovala na mnohých koncertoch nielen v Poľsku. Táto spoluprácu jej pomohla naučiť sa pracovať s vlastným hlasom, zvládnuť techniku spevu. Spoluprácu so súborom sa rozhodla ukončiť, keď sa jej zdalo, že v súbore nie je schopná piesne interpretovať, tak ako by  sama chcela.

Julia Doszna sa snaží udržiavať a zvýrazňovať všetky charakteristické črty lemkovskej hudobnej melodiky - čardášové rytmy, ťahavosť, clivosť. Jej interpretácia starých lemkovských piesní umožňuje poslucháčom preniesť sa na Łemkowszczyznu - do krajiny lesov, lúk, zaniknutých dedín a drevených cerkvi.

Julia Doszna je obľúbeným hosťom a ozdobou mnohých prehliadok kultúrnych tradícii regiónu Lemkov a Rusínov.
Jej diskografia obsahuje dva albumy kolied - starší album Z koledami po Karpatach a minulý rok vydaný album Czado, z ktorého je na YouTube dostupná pieseň A stoit tu stoit. Okrem kolied vydala Julia Doszna postupne album Tam na Łemkowynie, z ktorého si môžete na Holosoch vypočuť skladby Mychale Mychale a Myła moja na Kyczeri stała. Nasledoval album Czoho płaczesz, z ktorého si môžete vypočuť skladbu Ta pidu ja pidu. Piesňam takmer sto rokov starým je venovaný album Imigrant/Emigrant. Zaujímavým experimentom je album Pastoralki vydaný minulý rok. Z dalších lemkovských skladieb v interpretácii Julie Doszny si môžete na Holosoch vypočuť piese Hanciu nie drymkaj a Zeleneje żyto.

 

Z Julijov ša poznam osobňi,

Z Julijov ša poznam osobňi, je to fajna špivačka, a je i na fejsbuku. Treba povisti, že jej holos, cy špiv je vyrazom teperišoj Lemkowyny, potrapenoj ale zajs rozkvitnutoj. Najharšy mi prichodat špivanky na Albumi Imigrant, zrobenyj v USA. Špivanky sut tu bars napovňeny čutom/citom, perfektňi zrobenyj americkyj doprovod. Hledajte na neti... lipssealed

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

26. maj 2019


Юліаньскый календарь:

13.май 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.