Звыкы і традіції

Svaľba očima rusina abo "JAk svaľbujutsja rusine pid Dukľov"

Na počatku Hospoď Boh sotvoril nebesa i zemľu, odďіlil vodu od sušy, sotvoril ptachy i druhy zvirjata a sotvoril čolovika. No viďil, že šytky zvirjata majut svoju paru, lem čolovik Adam ňі, i tak mu sotvoril ženu Jevu, poblahoslovil i zvinčal ich. Od tych časiv už veľo perešlo rokіv, no zvyk vinčaňa - svaľby sja zachoval do hnes´.
Svaľba je jednov iz najzapamjatlivišych udalosti v žyvoťi čolovika. Koli chočeme pisati o svaľbi, musime suj usvidomiti, že tak jak každyj narіd mat svoji zvyky, svoji obyčaji i svoji tradiciji spojeny zo svaľbov, tak i každe naše rusinske selo mat dajaky inakšy prvky vsunuty do toj slavnosti. Jak sja minila doba, minili sja i ľude, minila sja i kultura, minila sja i svaľba. Dade sja zachovali i pohansky zvyky, dade ich ľude perenesli do cer´kovnoho žyvota a dade už calkom zanikli. No my sja teper´ budeme venuvati tradičňіj sučasňij rusinskij svaľbi spid Dukľі, takij svaľbi, jaku šči hnes´ možeme pid Dukľov zažyti.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

20. maj 2018


Юліаньскый календарь:

7.май 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.