Звыкы і традіції

Svaľba očima rusina abo "JAk svaľbujutsja rusine pid Dukľov"

Na počatku Hospoď Boh sotvoril nebesa i zemľu, odďіlil vodu od sušy, sotvoril ptachy i druhy zvirjata a sotvoril čolovika. No viďil, že šytky zvirjata majut svoju paru, lem čolovik Adam ňі, i tak mu sotvoril ženu Jevu, poblahoslovil i zvinčal ich. Od tych časiv už veľo perešlo rokіv, no zvyk vinčaňa - svaľby sja zachoval do hnes´.
Svaľba je jednov iz najzapamjatlivišych udalosti v žyvoťi čolovika. Koli chočeme pisati o svaľbi, musime suj usvidomiti, že tak jak každyj narіd mat svoji zvyky, svoji obyčaji i svoji tradiciji spojeny zo svaľbov, tak i každe naše rusinske selo mat dajaky inakšy prvky vsunuty do toj slavnosti. Jak sja minila doba, minili sja i ľude, minila sja i kultura, minila sja i svaľba. Dade sja zachovali i pohansky zvyky, dade ich ľude perenesli do cer´kovnoho žyvota a dade už calkom zanikli. No my sja teper´ budeme venuvati tradičňіj sučasňij rusinskij svaľbi spid Dukľі, takij svaľbi, jaku šči hnes´ možeme pid Dukľov zažyti.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

22. november 2017


Юліаньскый календарь:

9. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.