Запрошіня і акції

Nově vytvořené Občanské sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR se usiluje sdružit Rusíni žijící v ČR (tisková zpráva)

PRAHA - Dne 19.11.2011 proběhla v prostorách kavárny Republika Žižkov ustavující schůze nově vzniklého občanského sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR. Snahou sdružení je sdružit Rusíni žijící v ČR a další jednotlivci, kteří jsou myšlenkově anebo rodové svázány s krajem, kde Rusíni žijí jako původní obyvatelstvo.
Po oficiálním zahájení schůze byl představen přípravný výbor sdružení a stanovy sdružení. Zúčastnění byli informovaní o plánované činnosti a cílech sdružení. Cílem sdružení je zejména rozvíjení obecně prospěšných činností v oblasti komunitního života Rusínů v ČR, dále pak rozvíjet informovanost veřejnosti o Rusínech, jejich historii, kultuře a přírodních krásách regiónu, kde Rusíni žijí jako původní obyvatelstvo.

Rusínska zábava v Košiciach

„Rusínska zábava v Košiciach sa za krátky čas stala tradičným podujatím s vysokou návštevnosťou a sme radi, že našla podporu u mladých ľudí nielen rusínskeho pôvodu,“ hovorí organizátor Marek Sekerák.

5.Rusínska zábava v Košiciach má za úlohu zblížiť mladú generáciu Rusínov ich sympatizantov a všetkých ktorým je folklór a tanec blízky. Rusínska zábava, ktorá ma charakter plesu sa uskutoční v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej 7 dňa 13.októbra 2011. Celým večerom nás pri tanci a speve bude sprevádzať hudobná skupina PROBLEM z Bardejova, ktorá otvorí zábavu o 19-tej hodine.

 

Vstupenky sú v predpredaji za 13 eur do 7.10.2011

Info a vstupenky:
Mário Sekerák
0918 779 802
rusinska.zabava@gmail.com

http://www.molody-rusyny.sk/

Культурный калейдоскоп акції Русиньской оброды на Словеньску

На основі засіданя ВВ РОС (16.9.2011 в Пряшові), членови выбору одобрили слідуючі датумы носных акцій РОС до кінця рока 2011.

9. 10. 2011- Засіданя КВ РОС - од 10:00 год. Руськый дом, Пряшів

25.11.2011-Дітьска часть цілослевеньского конкурзу Співы мойого роду (2 конкурзны концерты о 9:00 і 11:00 год.  в МКЦ - Меджілабірці).

25.11. 2011-Славностный ґалаконцерт дітьской части Співы мойого роду, о 17:00 год.

КД Свідник

ХXІX Лемківска ватра в Ждини - pozrite si fotomomentky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac fotomomentiek si pozrite vo fotogalérií.

Spolupatričnosť Rusínov na hore Kremenec

V dňoch 16-17 júla  2011 sa v raji ,,na konci sveta" , v Poloninskom národnom Parku, na hore Kremenec (1221 m nad morom),  konalo  už 4. interregionálne stretnutie Rusínov a ich sympatizantov .  Karpatský Rusíni si toto miesto vyberajú nie náhodou, ale s nadväznosťou na bohatú históriu  tohto regiónu, pretože práve na hore Kremenec sa schádzajú chotáre historických karpatorusínskych regiónov Prešovskej Rusi, Lemkovščiny a Podkarpatskej Rusi, kde v minulosti žili a boli  Rusíni (súčasné štátne hranice Slovenska, Poľska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny).

IV. інтереґіоналный выступ на гору КРЕМEНEЦЬ - пáру неофіціáлных фотомомéнток

IV. інтерегіоналнa русинськa стрічa на горі Кременець є уж за нáми. Орґанізáторы (Світовый конґрес Русинів в сполупраці із Світовым форумом русиньской молодежі) дали мнóго енéрґії до рихтовáня áкцї і дýмам, же кáждый хто бáрз нешпекуловáл і пришóв, теперь в дóбрім споминáт.  За мене можу повíсти же барз ся мі любило і кідь бýду мáти часý, на дáлшый рік прийду зась. Великый решпéкт делеґáції Руснацох зоз Сербиї (Дюра Папуга, Биляна Дудаш, Єлена Перкович, Владимир Бильня), котры пéршый раз были учáстны такoго выступу, але нестрашыли ся a на Кременець успíшно выступили. У áлбуму попозерáйте вéце неофіціáлных фотомомéнток.

RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU - DEŤOM - 5. ročník Letného tábora pre rusínske detí 7. 8. - 13. 8. 2011 Svidník a okolie

RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU - DEŤOM

A je to tu!

Rusínska obroda na Slovensku,  po roku znova  organizuje  populárne Letné tábory pre rusínske deti, ktoré sa realizujú  s finančnou podporou Úradu Vlády  Slovenskej republiky - program podpora národnostných menšín 2011

5. ročník Letného tábora pre rusínske detí

7. 8. - 13. 8. 2011 Svidník a okolie

Pozvánka na Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska

Každoročne v polovici júna žije mesto Svidník v znamení  Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Svidník sa vtedy stáva centrom ukrajinsko-rusínskej kultúry.Slávnosti sú zdrojom nevyčerpateľného bohatstva kultúry, ktorú pre nás zanechali predchádzajúce generácie.

Herec Martin Mňahončák sa stal krstným otcom

Herec Martin Mňahončak sa stal krstným otcom. Prišiel zastúpiť svojho strýka významného rusínskeho podnikateľa a filantropa, Milana Mńahončaka. Strýko  Mňahončak sa totiž podieľal na vydaní knihy  - Malé dejiny Rusínov. Knihu pokrstil herec po rusínsky - poliali ju liečivou vodou a posypali barvinkom (zimozeleňom). Samotný krst knihy bol však len časťou programu - spoločenského večera spojeného s vystúpením 50 tanečníkov a hudobníkov umeleckého kolektívu PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor). Podujatie tak bolo aj veľkolepou prezentáciou rusínskej kultúry.

 

 

 

 

 

 

Rusínske predstavenie v Brne

Kolomyja - taký názov si zvolili členovia VSLPT (Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců) Poľana Brno pre svoj umelecký program. Ten sa uskutočnil v sobotu 19. marca v brnenskom divadle Radost. V tomto programe predstavili rusínsky folklór spevom, tancom i hudbou. V audiovizuálnom doprovode programu priblížili divákom národ Rusínov, ich pôvod, oblasť v ktorej žijú, i ich neľahký život v prevažne hornatom a neúrodnom teréne.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.