Язык і література

Cenu Laureátovi Duchnovičového Prešova 2011 - odovzdal primátor mesta Prešov

V piatok - 16. 9. 2011 v Prešove,  v  Divadle A. Duchnoviča sa  uskutočnil už  12.  ročník celoslovenskej súťaže Duchnovičov Prešov - 2011,  ktorý  aj tohto organizovala Rusínska obroda na Slovensku z finančnou  podporou  Úradu Vlády  Slovenskej republiky.  Duchnovičov Prešov je jedinečná  súťaž  celoslovenského charakteru v umeleckom prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých  scénických foriem, duchovného prednesú (biblických príbehov)a ľudového rozprávania v rusínskom jazyku. Toho roku sa do súťaže prihlásilo rekordných 129  súťažiacich počnúc Sninou a končiac stredným Slovenskom,  medzi ktorými boli  detí     materských škôl, žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, učilíšť, vysokých škôl a   dospelí v určených kategóriách.

Prvý krát sa súťeže zúčastnili  zástupcovia z Rusínskej  Základnej školy v Čabinách(okres Medzilaborce) a Jakubanoch(okres Stárá Ľubovňa).

Народнї оповіданя про давнину - Село Валашковцї

записане од Михайла Бубнаша у Валашковцях (коло року 1925)

 

Та Бог то оден знає, коли и хто заложив тот валал (село). Небошик муй дїдо, най з Богом спочивають, все казали, што ту ґрофскі югасы (вувчарі) пасли худобу и овцї. Клали собі колибы и туйка зо з родинома жили. Зо з тых колиб зробив ся валал. А знають, в Амерікой хто купить собі поле и зробить ся там валал, якій там кличуть “плейс”, то он має мено од першого ґазды, што там прийшов на бываня. Так было и в нас, мено першому ґаздї было Валашко тай валал од нёго прозвали Валашковцї. А коли тото было? То дес барз давно, бо ще як Татары туй нападали, то уже быв валал. Не знати, чи то правда, што тоты Татары мали очи з переду и з заду. Лем што з перед них барз тяжко было скрыти ся. Моєй жены покойна бабка повідали, шио їх зас бабка скрыли были свої дїти перед Татарами до бочки а сами скрыли ся до комина. Прийшов Татарин, знайшов дїти, а они сказали, де скрыли ся мати. Татарин вытяг матер а забив. У мене є стул, што Татарин зарубав до нёго мечом, зато небощик нянько казали єго барз хранити. А и на нїм велё раз было Боже тїло.

Як были Мадяры, то наш валал назвали Pasztorhegy.

Добре бы нам было туй жити, лем што світ нам дошками забитый. Не маєме дороги. Нї ту на ровень до ужгородскої столицї нї на тото бук на крайну.

 

Далшы оповіданя можете найти прямо в книжцї

http://biblioteka.uz.ua/elib/Opovidannya.pdf

Anna Halgašova: Stružnîc´kyma pišnîkamî - Poľsky vušy

Bylo to v roku 1939. Do nas prišli Maďare. Ľudi sja rozchodžovali za robotov. Tak і Іvan Halgaš vybrav sja do Nіmecka, ale ne lem sam. Z našoho valalu šі štirme іšli. Іšli do Nіmecka, a nasamyjpered čerez hranіcu našu іšli. Jak perešli hranіcu, ta prišli do Parizovec. Іz Parizovec pušli na Telepuvskyj verch. Tam byli fіnance і jich pojimali. Tuty jich odšjikovali do Humennoho napisati protokul, že čoho vtіkajuť. Jak protokul spisali, tohdy jim povіli, že:
- Možete jti. kady chočete.

Анна Галгашова: Стружніцкыма пішниками - Польскы вушы

Было то в року 1939. До нас пришли Мадяре. Люди ся розходжовали за роботов. Так і Іван Галґаш выбрав ся до Німецка, але не лем сам. З нашого валалу ші штирме ішли. Ішли до Німецка, а насамыйперед через граніцу нашу ішли. Як перешли граніцу, та пришли до Паризовець. Із Паризовець пушли на Телепувскый верьх. Там были фінанце і їх поїмали. Туты їх одшьїковали до Гуменного написати протокул, же чого втікають. Як протокул списали, тогды їм повіли, же:
- Можете йти. кады хочете.

Плїшкова, Анна: Русиньскый язык на Словеньску. Пряшів : Світовый конґрес Русинів, 2008, 204 s.

Zaktualizované a rozšírené vydanie monografie z roku 2007 – v rusínskom jazyku. Pozostáva z troch častí. Prvá je zameraná na náčrt historického kontextu riešenia jazykovej otázky Rusínov v karpatskom priestore s akcentáciou na oblasť severovýchodného Slovenska a sčasti bývalej Podkarpatskej Rusi. Druhá časť je venovaná sociolingvistickému opisu jednotlivých funkčných sfér rusínskeho jazyka v Slovenskej republike: rodinnej (sfére každodennej komunikácie), sfére úradného kontaktu, scénicko-divadelnej, mediálnej, literárnej, konfesionálnej a školskej. Tretiu časť knihy tvorí obrazová príloha, ktorá prezentuje fungovanie jednotlivých podôb rusínskeho jazyka v konkrétnych funkčných sférach od najstarších čias až po súčasnosť.

application/pdf Rusínsky jazyk na Slovensku

Мамко, мамко, куп ми книшку...

Мамко, мамко, куп ми книшку...

Александер Духновіч

Мамко, мамко, куп ми книшку,
Тинту, папірь и табличку,
Бо я пойду до школы,
Учитися поволи.

Ябур, Василь - Плїшкова, Анна: Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2005, 128 s.

V poradí druhé pravidlá rusínskeho pravopisu, ktoré pre používateľov rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku platia od 1. septembra 2005. V porovnaní s prvými pravidlami (1994) tieto pravidlá fixujú okolo 30 pravopisných zmien, ktoré boli v rusínskom pravopise zrealizované vtedajším Oddelením rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu národnostných štúdií a cudzích jazykov Prešovskej univerzity v Prešove na základe odporúčania jeho jazykovej komisie. Pravidlá schválilo Ministerstvo školstva SR 19. mája 2005.
Odkaz na voľné stiahnutie publikácie zo stránok Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU:

application/pdf Русиньскый язык в зеркалї новых правил

Копорова, Кветослава - Плїшкова, Анна - Едді, Ева: Русиньскый язык у конверзації. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2009, 188 с.

Trojjazyčná konverzačná príručka v slovenskom, rusínskom a anglickom jazyku. Obsahuje konverzačné témy v 15 základných oblastiach konverzácie a vo vyše 100 konverzačných situáciách. Každá konverzačná téma je doplnená slovnou zásobou v troch jazykoch.

 

Odkaz na voľné stiahnutie publikácie zo stránok Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU:

application/pdf Rusínsky jazyk v konverzácii

 

 

Ябур, Василь - Плїшкова, Анна - Копорова, Кветослава: Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2007, 348 s.

Pravopisný a gramatický slovník, ktorý je súčasťou pravidiel rusínskeho pravopisu z roku 2005 (Ябур, Василь - Плїшкова, Анна: Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів : Русин і Народны новинкы, 2005.) Publikácia je určená nielen pre potreby školskej praxe, ale pre všetkých   používateľov rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku. V pravopisnom a gramatickom slovníku sú v spisovnej podobe zachytené najpoužívanejšie slová slovnej zásoby celonárodného rusínskeho jazyka.

Odkaz na voľné stiahnutie celého slovníka zo stránok Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU:

application/pdfRusínska lexika

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.