Радіо і телевізія

STV 2 - 10.01.2012 - Národnostný magazín - rusínsky

Z obsahu:

- Vasiľ Rusiňák - herec Divadla Alexandra Duchnoviča, hrá vo svojom milovanom divadle 40 rokov. Toto jubileum je pekné pre samotného herca, ale oveľa krajšie a väčšie je pre divákov.

- Rusínska obroda - Slovenskí Rusíni sa s minulým rokom rozlúčili snemom Rusínskej obrody na Slovensku. Hlavným cieľom tejto organizácie, je zachovať a šíriť bohaté kultúrne dedičstvo nášho etnika.

- Mária Maľcovská - uplynulo už vyše roka, čo nás navždy opustila táto rusínska spisovateľka. My sme si pripomenuli jej tvorivý život, život plný lásky k rusínskej kultúre, ktorú nadovšetko milovala.

- Vianoce"po starom"- väčšina pravoslávnych Rusínov sa ešte stále pridržiava starého juliánskeho kalendára. Mnohí z nich majú Vianoce hneď dvakrát, podľa starého i nového kalendára.

- Ondrej Kandráč, hudobný redaktor, národnostné vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska-za tie roky, čo pôsobí na folklórnej scéne, odohral množstvo koncertov, potešil stovky ľudských sŕdc a rovnako aj my sa už tešíme, čo si pre nás pripravil v tomto roku.

Філмовый документ Русинів не надхнув, але поміг їм / Filmový dokument Rusíny nenadchl, ale pomohl jim

Перед двома роками ся выходословеньске село Осадне стало знамым по цїлій Европі, а то дякуючі успішному документарному філму. Популаріта притягла до села турістів, а наперек тому Осанде не пришло о своє чаро.

Дале можете прочітати на одказї долов

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zzz/_zprava/982331

 

Radio Patria - Hudba národností - Zvykoslovné pásmo v podaní FS Barvinok z Kamienky

Folklórny súbor Barvinok z Kamienky sa zameriava na zachovávanie a prezentáciu zvykov a tradícií obce Kamienka a rusínskej národnostnej menšiny v podobe piesní, tancov, zvykoslovných pásiem a cirkevných spevov.
V zázname odvysielanom na Radiu Patria si môžete vypočuť montáž kalendárnych a obradových zvykov, ktoré sa tesne viažu s niekdajším životom na seli. Členovia FS Barvinok pásmo nastudovali a pre Radio Patria nahrali v roku 2005.
Členovia kolektívu Barvinok okrem vystúpení a prezentácie súboru na rôznych podujatiach v súčasnom období realizujú aj projekt, ktorý podporil Úrad vlády SR pod názvom 60 ROKOV FS BARVINOK. Ide o nahrávanie dokumentárneho filmu o šesťdesiatročnej histórií kolektívu, ktorý patrí medzi najstaršie folklórne súbory v rámci celého Slovenska.
Viac informácií o FS Barvinok nájdete na stránkach - www.barvinok.sk.

STV 2 - 25.10.2011 - Národnostný magazín - rusínsky a ukrajinský

Rádio Patria - Literárne okienko - O. Маковей: Як я продавав свої новели / O. Makovej: Jak ja prodaval svoji noveli

Hovorit sja, že kniha je najlipšim prjateľom čolovika. I ked pravdou je, že v dnešním počitačovim viku si holovni molody ľude na knižku najdut vse menše času. Dvojnasobni to platit o knizi rusinski čerez jaku sja prezentujut našy domašny autory.Čom je to tak? A je tota situacia aktualna lem dnes abo mali identičny problemy i naši pisateli v minulosti. Posluchajte na totu temu opovidaňa Osifa Makoveja Jak ja prodaval svoji noveli jake bylo napisane kincom 19. storočja i porozumite že i todyšni pisateli na tim nebyli o nič lipše.

Radio Patria - Od dediny k dedine - Od sela do sela - selo Brezovec - Березовец

V rámci programu Od dediny k dedine - Od sela do sela bola na Radiu Patria venovaná pozornosť obci Brezovec - Березовец. Starostom obec je Juraj Slivka, ktorý poslucháčom obec v nahrávke predstavuje.
Obec leží v okrese Snina, v hornej časti údolia potoka Brezovčík v nadmorskej výške okolo 290 m. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila panstvu Humenné, trebišovským pavlínom, koncom 18. stor. - komore a Perényovcom, od r. 1567 Pethovcom, od 18. stor. rodine Hadik-Barkóczyovcom. R. 1715 v obci boli 3 domácnosti. V r. 1787 tu bolo 10 domov a 79 obyvateľov. V Úradnom lexikóne osád Uhorska z r. 1773 je obec predstavená ako čisto rusínska. Pri náboženskom súpise obyvateľstva z r. 1806 bola obec vedená ako gréckokatolícka s rusínskym jazykom kázní. Mala vtedy 85 gr. kat. veriacich (17 manželských párov gr. kat. vierovyznania, žiadne zmiešané). Sociálne zloženie obyvateľov v r. 1806 bolo nasledovné: 8 poddaných, 1 bezzemok (želiar) s domom a 1 bez domu. R. 1805 v obci nebolo sobášov, konali sa 2 krsty a 1 pohreb. V r. 1828 mala obec 17 domov a 127 obyvateľov, r. 1869 - 95 obyvateľov. Od 20. r. 19. stor. časť chotára obce patrila gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove.  Počet obyvateľov r. 1940 - 205, 1948 - 173, 1961 - 178, 1970 - 148.

Radio Patria - Od dediny k dedine - Od sela do sela - obec Šarišské Jastrabie

V rámci programu Od dediny k dedine - Od sela do sela bola na Radiu Patria predstavená obec Šarišské Jastrabie. Obec Šarišské Jastrabie leží na západných svahoch Čergovského pohoria, v doline potoka Vesne. Obec leží pod úpätím vrchu Minčol. V súčasnosti má obec 1211 obyvateľov. V relácii obec predstavujú starosta Ľubomír Rešetár a jeho obyvatelia - Ján Gladiš a Mária Sovičová.

 

Телевізія Тиса 1

Тиса1 Тиса1 є україньскый інформачный, сполоченьско-політічный, інтерактівный, умелецькый, музичный, дїтячій, шпортовый реґіоналный закарпатьскый телеканал. Высылать 24 годин на день по україньскы, мадярьскы, румуньскы, словеньскы, циґаньскы, російскы а суть там і проґрамы по русиньскы.

Канал можете позерати через сателіт Astra 4A у позіції 4.8E або на сайтї телевізії. Тоты што жыють близко Ужгорода можуть телеканал смотрити і през терестріалне высыланя на 49 каналї.

...pravda si žiadala odvahu a on riskoval.

Príbeh Mikuláša Mušinku

Na STV bude na Dvojki v seredu 22. juna o 20.20 hod. odvysylanyj dokument o prof. Mušinovi pid nazvom

...pravda si žiadala odvahu a on riskoval. Príbeh Mikuláša Mušinku

Repríza bude odvysylana v četver 23.juna o 12.25 hod.

Vecej na http://www.stv.sk/relacieaz/dvojka/-pravda-si-ziadala-odvahu-a-on-riskoval-pribeh-mikulasa-musinku/

 

Televízne noviny TV Markíza (18. 06. 2011) - Vyšný Komárnik - Bunkre opäť schátrali

Bunkre z obdobia druhej svetovej vojny pri Dukle na severovýchode Slovenska sú opäť zničené. Kedy budú opravené je otázne. Nato aby sa vojenské pamiatky dostali do povôdného stavu totiž chýbajú peniaze.


Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

19. august 2019


Юліаньскый календарь:

6. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.