Радіо і телевізія

Обсяг рубрікы

Высыланя Словеньского розгласу в русиньскім і україньскім языку было і є силным жрідлом інформацій і освіты Русинів. Высыланя є забезпечене высылачами, котры сіґналом покрывають векшыну з русиньскых сел. Похвалу собі заслужыть i далшый крок Словеньского розгласу, котрый части релацій сприступнює i через звуковый архів і релації так можуть слухати i далшы слухачі. Приспевкы у тій рубріцї подрібнїше інформують о релаціях доступных у звуковім архіві Словеньского розгласу. Релації собі можете выслухати і ту рівно на Голосах через одказ у перегравачу перелінкованый до звукового архіву Словеньского розгласу.

Pravoslávny pop Pavol Novák v Neskoro Večer

Radio Regina - Pozvete nás ďalej? - Pravoslávne Vianoce - prípravy v rodine pravoslávneho duchovného Petra Savčáka z Varadky

Dobrá nálada koledníkom z Varadky nechýba, ale na druhej strane ani chuť a trpezlivosť. Deti manželov Savčákovcov si dokonca pre nás pripravili vinš v rusínskom jazyku. Je úžasne, že bez ohĺadu nato či Vianoce slávime podľa juliánskeho alebo gregoriánske kalendára ich podstata je vždy a všade rovnaká. Veľa radosti pri jej znovuobjavovaní a krásne Vianoce želáme rodine Savčákovcov rovnako ako aj všetkým ostatným rodinám, ktoré si dnes sadnú za štedrovečerný stôl.

Radio Patria - Rádio magazín venovaný Velikodnym sjatam

Rusínsky Rádio magazín odvysielaný na Radiu Patria 17.4.2011 bol venovaný Velikodnym sjatam. Ich význam vysvetľuje otec Petro Pavol Haľko, správca gréckokatolíckej farnosti v Krásnom Brode. V rozhovore spomína aj na zvyky tradované v obci Čirč. Svoje spomienky na Velikodny sjata približuje aj Anna Kimákova, rodáčka z Osadného.

Paľo Tirko z Nižňoho Komarnika rozpovidat - Jak cigan popa obalamutil

Ta ľude moji ta iši vam povim jak to bylo dakoli za našych zolotyv časiv, jak kolisi cigan popa obalamutil,znate? No raz bylo tak jak i každyj rik, ľude sobi hotovjat dryva na zimu, ta i naš otec duchovnyj sobi chotili zrichtuvaty dryva na zimu i sobi naštipaty. Nemali veľo času ta sobi podumali taj sobi zakliču cigana, naj mi naštipat toty dryva.

 

Radio Patria - Dedina hrá, spieva, dumu dumá - Vianoce v Jakubanoch

25. 12. 2011 bola na Radiu Patria v rámci vianočného programu o folklóre zachovanom v rusínskych obciach východného Slovenska predstavená razovitá obec Jakubany (Jakubiany) spolu s folklórnym súborom Kečera, ktorý v obci pôsobí. V relácii sú predstavené vianočné zvyky a tradície Rusínov spod Levočských vrchov. Záznam relácie si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača prelinkovaného stupný záznam relácie v audio archíve Slovenského rozhlasu.

Свідницькы славности - 60 років

В недїлю 16.11.2014 одвысылала СТВ документ о 60. Святу културы русинів-українців Словенська.
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/6793?date=16.11.2014

Русиньске радіове высыланя легко доступне в проґрамі TapinRadio

В тій статії бы’м вам хотїв передставити проґрам про сістемы Windows, котрый даває можливість слуханя тисячів радіовых станіць через інтернет, в разї потребы тыж награваня з них, є барз простый і завірать векшыну станіць высылаючіх по русиньскы. Ходить о проґрам TapinRadio.

Русиньскый маґазин - 14.1.2014

Радіо русинФМ святкує першый рік єствованя

3. децембер 2013 р., Братіслава – Пряшів
Днесь є то точно рік, што досягли верьх вшыткы приготовліня і перше інтернетове радіо Русинів Словакії зачало своє высыланя. Радіо днесь святкує, і біланцує. А самособов має і свої планы до будучности.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

19. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

6. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.