Преса

Podkarpatská Rus 1/2016 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

První číslo časopisu roku 2016:

Představili jsme knížku a ochutnali holubce | Aktivní Jindřichův Hradec
| Obrázky z Teresvy | Ivan Pop: Osvobození nebo okupace? | O knize
Karla Richtera Za tankem číhala smrt | Jak se líbí rusínská kuchařka
| Rusínský jazyk dvacet let po kodifikaci | Jak Rusíni sportovali |
Sedmdesátiny rusínského divadla v Prešově

Vychází kuchařka sestavená z karpatoruských receptů - Prostřeno na Podkarpatské Rusi

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Podkarpatská Rus 4/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Čtvrté číslo časopisu roku 2015:

Seminář v Poslanecké sněmovně „Sedmdesát let poté“ | Karpatoruské kostelíky na výstavě | Pražské setkání národnostních menšin | Dana Kyndrová: Rusíni jsou blízký národ | Kraj Vysočina pokračuje ve spolupráci | Historie podkarpatských měst - Vyškovo nad Tisou | Karel Richter uvažuje o historických křižovatkách | Běženci v dějinách Podkarpatské Rusi

Podkarpatská Rus 3/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Třetí číslo časopisu roku 2015:

Fotografka Dana Kyndrová zachycuje „iluzi návratu Rusínů do Evropy“ |
Ivan Pop: o imigrantech pohledem historika | Představujeme kuchařku
Prostřeno na Podkarpatské Rusi | Obrázky z Činadieva | Nový Klenovec |
Josef Koščák, rusínský vytrvalec | Rodnyj kraj: Julij Stavrovskij–Popradov,
básník a pedagog | Rusínština na Slovensku

Podkarpatská Rus 2/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Druhé číslo časopisu roku 2015:

Valná hromada 2015 | Památce Miloslava Kopeckého | Ivan Pop o utopii
jménem „autonomie“ (dokončení) | Obrázky z Dovhé | Čs. jednotky v zahraničí
za 2. světové války | Situace kolem náhrad za majetek zanechaný na PR |
Anna Plišková: Rusínský jazyk na Slovensku | Fotbalista Kalocsay, stejně slavný
jako Bokšay | Rodnyj kraj: Významný rusínský malíř Igor Hrabar

Podkarpatská Rus 1/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

První číslo časopisu roku 2015:

Spisovatel Jiří Stránský: Podkarpatská Rus před sedmdesáti lety – generálka
na Krym | Sbor sv. Vladimíra slaví narozeniny | Československé jednotky
v zahraničí za války | Autonomie, rusínský sen a skutečnost | Fedor Vico kreslí
pro náš časopis | Rusíni a imigrace | Obrázky z Králova nad Tisou | Válka ničila
životy | Rodnyj kraj: Kdo jsme a kam jdeme? | Povídka Ireny Trnkové

Podkarpatská Rus 4/2014 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Čtvrté číslo časopisu roku 2014:

- Den Rusína v Praze
- Podkarpatská Rus v neklidné střední Evropě
- Konference o národnostních menšinách
- Přednáška Huberta Ripky v Podkarpatském klubu v Londýně v říjnu 1944
- Rusínská menšina a migranti
- Mladí Rusíni na Slovensku
- Povídka Ireny Trnkové

Артос святкує десять років

Общество св. Йоана Крестителя было основане Александром Духновічом в 1862 році. Існовало до року 1874 і потім было на довгы десятьріча зрушене. В 2003 році го ґрекокатолицькы русиньскы священици на Словеньску обновили. Проґрам того обчества є реліґійне, народне і културне взростаня Русинів. Общество присвячать ся роботі з дітми і молодежов на полі реліґійного жывота, духовно-релаксачным подіям, выдаваню реліґійных книжок, календарів, молитвеників, спознаваню і утримованю обряду, културы, традіцій. Орґанізація стоїть і за церьковныма літурґічныма тлумачінями в русиньскым языку.
-

Podkarpatská Rus 3/2014 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi


Třetí číslo časopisu roku 2014:

- Bohatý program konference o Podkarpatské Rusi za první republiky
- „Národ odnikud" v parlamentu ČR i v Domě národnostních menšin
- Po první světové válce, další část historické studie Ivana Popa
- Kniha Zapomenutý svět Podkarpatské Rusi
- Slováci v Novém Klenovci
- Historie Klubu TGM v Užhorodě
- Když sovětská vojska překročila hranice..., stať Františka Hroníka
- Rodnyj kraj: Andy Warhol, nebo Андрійко Вархола?

Русинам ґратуловали у Парламенті Чеськой републікы

У просторах фойе парламента Чеськой републікы у Празі (ул. Снємовні 4) перебігла доста важна културно-общественна акція. 19. юнія из участёв предсідника Коморы депутатів Парламента ЧР Яна Гамачка депутатам и сенаторам, поважным чеськым и русинськым гостям была презентована чеська верзія меґа-проекта «Народ нывыдкы» – «Narod odnikud» (Ужгород, Выдавательство Падядка, 2014). У презентації ся зучастнили автор книгы проф. Павел Роберт Маґочі з Торонтського універзітета, выдаватель книгы кандідат наук из Ужгорода Валерій Падяк, чеськый перекладач книгы Др. Мірослав Копецькый и многі далші гості, про котрых карпаторусинські вопросы суть важнов частёв їх културных ци й фаховых інтересів.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.