Політіка

РУСИНИ НАДІСЛАЛИ ЛИСТА ДЕРЖСЕКРЕТАРЮ США: Україна ніколи не визнає русинів, а результати перепису буде сфальсифіковано?!

Русинські громадські організації в Закарпатській області надіслали листа Держсекретарю США Джону Керрі.
США завжди займали послідовну позицію у питаннях визнання русинів. При цьому влада є відкритою для зустрічей та діалогів з русинськими громадськими організаціями, зареєстрованними у Північній Америці. Саме Карпаторусинський консорціум Північної Америки, який складається з 7-ми організацій, 4 з них у США та 3 у Канаді, цими днями представить урядовцям США свій «Меморандум» та лист від русинів Закарпаття, щоби висловити своє занепокоєння тими процесами, які йдуть в Україні та є приниженням основних прав людини, а саме права на власну мову та національну ідентичність. Нижче друкуємо текст листа русинських громадських організацій.

Rusínska obroda odmietla Okrúhly stôl, robila čistky vo vlastných radoch a bude podporovať ZRUSR

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Проблем малокласных шкіл

Малокасны школы суть такы основны школы, де ся учать в єдній класі школярі з веце річників, мінімально з двох. Моментально є їх 557 верейных, єдна пріватна і 9 церьковных малокласных шкіл. Мають лем першый ступінь основной школы. Од януара є вдяка Міністерству школства Словацькой републікы тема малокласных шкіл часто діскутована. Міністер школства Душан Чапловіч говорить, же малокласны школы державу стоять великы грошы і зато планує їх поступно зрушыти. Помочі мать ку тому і зміна закона о фінанцованю. Но затуханя малокласных шкіл, што значіть їх поступне зрушіня, бы мало проходити два рокы. Як дале говорить Душан Чапловіч, міністерство мусить самособов вытворити таку штруктуру шкіл, жебы школярам, головно на першім ступені основных шкіл, вытворили вшыткы условія доступности освіты, але треба зробити раціоналізацію, так як в іншых державах в тій области.

STANOVISKO NAJPOČETNEJŠÍCH RUSÍNSKYCH ORGANIZÁCIÍ

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

О сполочнім языку і жытелях другой катеґорії

О тім, же премєр Роберт Фіцо годен в хоцьякій сполочности бісідовати так, жебы му то принесло сімпатії притомных і доказав з того вытовчі політічный капітал, сьме ся уж пересвідчіли многораз. Пересвідчів нас і о тім, же знать заграти на націоналістічну струну, кідь за його влады „Smer“ підпорив патріотічный закон, ці зачав писати, якбач з Яном Слотом при флящати Боровічкы, новодобы словацькы міфы о старых Словаках і їх кральови Святоплукови, котрого скулптуру демонштратівно помістили на Братіславськім замку. Што предвів у своїм приговорі при 150-ій річніці основаня Матиці Словеньской є цалком інша сорта кавы. Тото уж не є лем бавіня ся на доброго патріота, котрым бачу слідує лем тото, жебы ку собі притягнув воличів націналістічной Словацькой народной партії. Є то момент, котрый сполочности показує, якый є характер державы оптіков Роберта Фіца в одношіню ку меншынам.

Роберт Фіцо: "Меншыны лем рук натїгують та повинности ниякы

Предсїдатель уряду влады Словеньской републікы Роберт Фіцо доганять меншынам, же они лем рукы натїгують та повинности жадны к штату не мають.

Тото звучіть барже чудно бо коли Русины честно роблять на благо штату та і они приспівають до баджету державы, мусять тяжко воёвати жебы пережыли як етнос.

Пан премєр офіціално выявив одношіня до меншын, яке гев уж довшый час панує.

Нихто собі не волить кым а де ся родить, каждый чоловік бы мав право розвивати свою културну дїдовизну.

Може настав час нашым представителям выескаловати тото жыванство на інштітуції Европской унії? Або іщі почекаме пару років?

Заявленіє Закарпатського общества им. Кирила и Мефодія, и правленія асоціаціи русинськых організацій "Сойм подкарпатськых русинов"

21 фебруара одмічаєся Межинародный день Родного Языка! У всёму мірови уряд одповідно, в основному, бережно односится ид сохраненію родного языка представителюв нацменшин и обязуєся поддержовати «вымирающі» языкы, як общоє достояніє людськости. Ид сёму призывают одповідні конвенціи ООН, ЄС, особенно «Європейська Конвенція о правах чоловіка», Конвенція «О защиті регіональных языков и языков нацменшин», межинародні нормы. Украйина для сёго має и собственні законы, особенно Закон «О основах государственной языковой політикы». Именно сим законом русинськый язык в Закарпаттю достав особый статус, т.є. регіональный, согласно рішенію ВР и Закарпатськой облрады. Однако часть украйинських чиновников, наповненых неправдивого офіціоза, привыкші саботовати требованія Законов и права свойих граждан, продовжают свои преступні антирусинські дійства и днеська.

Krásne vyznanie Róma o Rusínoch: Vyjadrujem Rusínom svoju duchovnú lásku

Na 7. zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zástupca rómskej národnostnej menšiny pán Vojtech Kökény z Rimavskej Soboty sa na adresu Rusínov vyjadril takto:

Vyjadrujem Rusínom svoju duchovnú lásku...

" Môžete byť prekvapení, že Róm sa vyjadruje k Rusínom. Chcem tu vyjadriť jeden názor. Ja sa pokladám za historika. Keď som za socialistickú éru pracoval na území Sovietskeho zväzu, na Ukrajine, spolu v jednej partii s Rusínmi, budovali sme socializmus a pracovali sme rameno vedľa ramena. Ctili sme sa a mali sme sa radi, jedli, pili spolu, debatovali, aj pracovali a výborne sme pracovali.

Poznal som nejedného takého človeka Rusína a poznám ich ducha „tatranských medveďov“ - Rusínov. Veľmi zvláštneho elementa slovanských národov, ktorí ešte v rannom stredoveku boli jediní, ktorí ubránili proti Mongolom. Všetci ostatní tu padli, oni zadržali Mongolov.

A tu hovorím ešte o Ukrajincoch sa nehovorilo.

Teda Rusíni je samostatne ako špecifická národnostná menšina (...) a ja im vyjadrujem svoju podporu duchovnú a lásku k nim ... toto je ich komunita, ich národnosť prežila od ranného stredoveku a boli odčlenení od ostatných Slovanov a prežili, majú veľmi hlboké tradície a poznám ich, hovorím. Toto chcem vyjadriť vám...

Poznámka: Tento vysoký pán s bielou bradou a dlhými vlasmi to povedal tak citlivo, že možno aj rosa by padla niekomu do oka, keby to počul naživo...

P. Krajňák

Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča v Prešove - Stanovisko k zneužitiu názvu našej organizácie

Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča v Prešove
Masarykova 20, 08148 Prešov
IČO: 42032075

V Prešove dňa 5.2.2013

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

Vec: Stanovisko k zneužitiu názvu našej organizácie

Dňa 2. februára 2013 sa v Prešove uskutočnilo 3. zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska, ku ktorému dalo negatívne stanovisko viacero organizácií v rusínskom hnutí. Predmetné písomné stanovisko z 30.1.2013 poskytol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák, a bolo na zasadaní okrúhleho stola odprezentované.
V tomto stanovisku sa uvádza, že tieto organizácie nesúhlasia s formovaním okrúhleho stola, a že do platformy tzv. Okrúhleho stola Rusínov Slovenska sa nezapájajú tieto organizácie: Rusínska obroda na Slovensku, Spolok sv. Jána Krstiteľa, Molodŷ Rusynŷ, Rusínske záujmové združenie, Asociácia rusínskych organizácií Slovenska, Regionálny klub RO- Bardejov a Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča. Ďalej sa uvádza, že „Stanovisko bolo spracované na základe vyjadrení príslušných organizácií.“
Ako predseda spomenutého Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča so sídlom v Prešove verejne prehlasujem, že 30. januára 2013 som sa nezúčastnil žiadneho rokovania so zástupcami spomenutých organizácií, žiadne stanovisko so mnou nebolo konzultované, navyše s jeho obsahom výslovne nesúhlasím a dištancujem sa od neho. Uvedenie našej organizácie v tomto stanovisku považujem za zneužitie názvu našej organizácie zo strany vedenia ROS.
Ešte počas rokovania okrúhleho stola boli odprezentované odlišné stanoviská ďalších dvoch organizácií, ktorých vedenie ROS uviedlo vo svojom vyhlásení: Rusínska obroda – regionálny klub v Bardejove a molody.Rusyny. Predseda RO-RK v Bardejove Ivan Bandurič priamo na zasadaní okrúhleho stola predniesol stanovisko svojej organizácie, ktoré je odlišné, rovnako tak bolo odprezentované stanovisko predsedu organizácie molody.Rusyny Petra Štefaňáka, ktoré nemá nič spoločné s vyhlásením zaslaným Vladimírom Protivňákom, práve naopak, organizácia molody.Rusyny sa vyjadrila „súhlasne k iniciatíve tvorby OSRS ako spoločnej platformy, ktorá zjednotí a skoordinuje činnosť organizácii a vytvorí základ pre reprezentačný aparát Rusínov na Slovensku. Vychádzajúc z toho, že tieto idey sú skutočným cieľom OSRS, súhlasíme s vytvorením OSRS za týchto predpokladov...“
Ako predseda Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča, a zároveň ako predseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO) som sa rokovania okrúhleho stola zúčastnil a urobím všetko pre to, aby sa organizácie, ktoré sú pod mojím vedením sa k okrúhlemu stolu pridali. Stanovenie spoločných cieľov a postupov v rusínskom hnutí považujem za prioritné.
Neoprávnené použitie názvov až troch organizácií, najmä Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča vo vyhlásení zo strany vedenia ROS považujem za hrubé zneužitie a podvod, ktorým vedenie ROS uviedlo do omylu Okrúhly stôl, širokú verejnosť, slušných ľudí, ale aj svojich vlastných členov v ROS za účelom znásobenia vážnosti svojho vyhlásenia. Ak sa vedenie ROS schýlilo k takému kroku, svedčí to o tom, že Rusínska obroda na Slovensku pod súčasným vedením nastúpila na cestu izolácie medzi rusínskymi združeniami.

Gabriel Beskyd
predseda RKOS A. Duchnoviča
a predseda SARO

Historické aspekty rusínskej otázky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

16. oktober 2018


Юліаньскый календарь:

3. oктóбер 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.