Політіка

Rusíni chcú Zákon o národnostných menšinách. Privítali by aj menšinové samosprávy

V Prešove sa v sobotu 29. júna konalo 6. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Okrem privítania vzácneho hosťa, ktorým bol významný historik a karpatorusinista, profesor Torontskej univerzity v Kanade, Paul Robert Magocsi, sa Rusíni venovali pripomienkovaniu a schvaľovaniu prvých návrhov Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, tentoraz v oblastiach legislatívy, školstva, samospráv a regionálneho rozvoja.

Мадярьскый ґуляш і Словацькый рай

Словакію собі часто чуджінці споюють із краснов природов, горами, міджі котрыма суть найзнаміше Татры і Словацькый рай. Мадярі суть зась знамы головно свойов вынятково смачнов кухньов, і тяжко бы сьте дакде їли ліпшы галасле або класічный мадярьскый ґуляш, як прямо там. То є так може вшытко, з того позітівного, што нелем чуджінець, а і векшына Мадярів знать о Словакії і векшына Словаків о Мадярьску. Потім довго, довго нич і за тым лем велике множество статей, котры приношають неґатівны справы о націоналістічных атакох, о націоналізми в найвысшых кругах політікы, хоць в тім собі в посліднім часі не суть тоты дві державы нич довжны. Може і зато суть, на велике почудованя, сучасный мадярьскый і словацькый премєр цілком добры камаратя, што не є в словацько-мадярьскых одношінях звыком. О чім ся але у медіях не пише, і што є найвекшым розділом міджі Словацьков републіков і Мадярьском, напрік парламентному страшкови, ултраправіцьовой партії Йоббік, то є народностна політіка тых двох держав.

Проба

Русиньска оброда на Словеньску у четверь публіковала пресову справу, в котрій декларує, же за сповномечненного про народностны меншыны і людьскы права пропонує Михала Калиняка. Тым ся потвердило тото, о чім ся дотеперь лем шептало. Же Русины видять можливость конечно здобыти той функції, а навеце, мають на ню і смак.

Прислаба ідентічность

Недавно єм мав можливость видіти новый документарный філм словацькой документарісткы Луції Піюссі під назвов Krehká identita, што бы сме могли переложыти як Прислаба ідентічность. Піюссі у тім філмі заміряла ся на захопліня сучасных словацькых псевдонародных будителів іншак, як їх знаме з медій і вказує їх як людей, котры собі вытворили властну преісторію, філозофію, арґументы і чутя. Як людей, котрых способ думаня є може немодерный, смішный і так ся легко може стати жертвов екстремізму, котрый на свої цілі зманіпулує хоцьшто.

Rusíni navrhujú na post splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny Michala KALIŇÁKA

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Хто дістане жоліків...

Минулый тыждень в середу прияв абдікацію сповномочненного про народностны меншыны і людьскы права Ласла Надя премєр Словацькой републікы Роберт Фіцо. Функція дотеперь зістала необсаджена, але першы кулоарны інформації і мено можливого кандідата ся такой в тот день дістали до словацькых медій.

Комерція на корист Русинів

О Русинах ся часто говорить, же лем співають і танцюють. Не думам, же є то так цілком правда, бо наша култура і наша історія має омного веце, што може понукнути нелем своїм людям, але і Нерусинам. В каждім припаді тот образ о нас помагать потверджовати в очіх многых і тото, же робота многых нашых орґанізацій в послідніх роках не є о ничім іншым, лем о орґанізованю деякых фестівалів, о котрых якости і смыслі, бы сьме могли бісідовати годины. Не хочу повісти, же фестівалы і презентація нашого фолклору ці традіцій не належыть ку розвитку нашой ідентічности. Проблемом є скоре їх рахунок а много раз і зміст.

Хыбна статіка Мосту

В середу абдіковав на свою функцію сповномочненный про народностны меншыны і людскы права Ласло Надь. Стало ся так по тім, што в парламенті не перешла леґіслатівна пропозіція партії Мост – Гід, котра мала забезпечіти додатковы таблы в языку народностных меншын на желізнічных штаціях.

Карпатьска лож

Перворяда задача медій є тото, жебы інформовали людей. Інформації бы але мали быти выважены, обєктівны і правдивы. Тоты крітерії суть іщі очекованіше втогды, кідь іде о верейноправны медії.

Три краї бы были катастрофа

Премєр Роберт Фіцо оголосив, же хоче одкрыти діскузію о зрушыню 8 высшых адміністратівных цілків, котры ту маєме од реформы першой влады Мікулаша Дзурінду з 2001 р. і їх замініню за три краї, якы жытелі Словеньска знають іщі з епохы комунізму.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

16. jul 2018


Юліаньскый календарь:

3.юл 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.