Політіка

На розпути

Так як мы святкуєме тот рік 1150. выроча од приходу апостолів Славян, за нашов выходнов граніцов святкують 1025 років од похрещіня Київськой Руси. А самособов, так як і ту, і там проходять ославы на найвысшій державній уровни. О тім свідчіть і вчерашня навщіва російского презідента Владимира Путина, котрый до Києва пришов з ясным політічным одказом: Робте, што хочете, але ліпше бы было, кібы сьте то з тов евроінтеґраційов барз не увеличали.

„Політічне русиньство“

Траґікомічна мі прийде Заява „Світової Федерації Українськых Лемківськых Об’єднань“, котра была публікована тот тыждень і такой єй перевзяло дакілько україньскых медій. В Заяві, котра є повна фалзіфікацій історії, тота орґанізація має потребу прокламовати, же не є орґанізатором ани єдного з русиньскых конґресів, котры одбыли ся в тім році і таксамо ани єден із тых конґресів не підпорує. То є добра справа про Русинів, гірше бы было, кібы то было якраз наспак. На чім єм ся але найвеце побавив, хоць є то смутне, то суть речіня о тім же вшыткы Русины мають коріня на Україні і о „політічнім русиньстви“.

2 + 2 = 5

Влада Словацькой републікы 12-го юна позбавила Ласла Надя функції уповномоченого про народностны меншыны к дню 30-го юна. Од втогды не є функція обсаджена і єдинов офіціалнов інформаційов в тій области є, же повіренов ряджіньом, реґулаційов і контрольов діяльности Уряду уповномоченого є Марія Єдлічкова.

Reakcia na článok p. Medviďa

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

VI. Svetové fórum rusínskej mládeže (SFRM)

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Невдячны діти

На засіданю Світового конґреса Русинів, котрый проходив минулый тыждень на Україні, єдну з найвекшых реакцій выкликав текст писма Карпаторусиньского научного центра, члена Карпаторусиньского конзорція Северной Америкы, котрый быв участным прочітаный Славоміром Гіряком, делеґатом конґреса за Северну Америку.

Конець возроджіня, подьме грати фотбал

В днях 12. аж 14. юла 2013 року проходив на Підкарпатю вже 12. Світовый конґрес Русинів, котрого засіданя одбыли ся в Ужгороді і Сваляві. Домашній орґанізатор, котрым быв Микола Бобинець, голова Крайового товариства Подкарпатьскых Русинів, мав намагу пересвідчіти участных, же одношіня Україньской державы к Русинам змінила ся і перепис жытелів, як має одбыти ся на Україні, буде зробленый так, жебы Русинів держава конечно вызнала як окрему народностну меншыну. Того свідчіньом мала быти і участь Ивана Качура, заступника Олександра Ледиды, ґубернатора Закарпатьской области Україны, і Ивана Бушка, депутата Верховной рады Україны на одкрытю конґреса. Але є тому реално так, або то быв лем театер, котрый міг быти пересвідчівый лем про тых, котры сітуацію на Україні ближе не знають?

Святы пінязі

В пятніцю 5-го юла, в рамках святкованя приходу Кіріла і Мефодія на теріторію Великой Моравы, Народна банка Словакії дала до обігу памятны двойевровы монеты, на котрых суть выображены святы братя, вірозвістців Славянів. Міджі першыма, котры монету дістали, были презідент Іван Ґашпаровіч, председа парламенту Павол Пашка і премєр Роберт Фіцо.

Змішаны чутя

Уж од зачатку рока проходять різны події, конференції, святкованя з нагоды 1150. юбілею приходу святых Кіріла і Мефодія на теріторію Великой Моравы. Свята кулміновали в пятніцю 5. юла, коли є собі в словацькім календарі держава і римокатолицька церьков припоминать тых двох вірозвістців Славянів.

Малый крок про кандідата, але великый про народностны меншыны

Русины на Словеньску не мають політічне заступліня в найвысшых кругах політікы. Реґіонална партія Наш Край, котра ся презентує як русиньска, здобыла в послідніх вольбах лем дашто коло 0, 4 процентів і надіяти ся, же окрема русиньска партія ся даколи може дістати до парламенту, покля маєме лем єден волебный обвід, є чіста утопія. Властно, мы своїх людей в парламенті маєме. На кандідатьскых спискох іншых партій. Але оно то вже є векшынов так, же тоты люди знають, же суть Русинами, лем через волебну кампань і такой потім, як суть зволены, на то вдяка даякій загадній хвороті забывають на дразі до Братіславы. І так собі Русиньску народность пишуть лем двоми депутаты в парламенті і Русины векшынов не мають на кого обернути ся, жебы были рішаны і їх провблемы.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

20. apriľ 2018


Юліаньскый календарь:

7.áпріль 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.