Політіка

Меншына і меншыны

Партія Мост-Гід в пятніцю 27-го септембра на пресконференції представила першу часть документу Візія 2016. „З боку партії Мост-Гід іде о щіре, ясне і чітательне одношіня ку вопросам, котрых незналость і плытке заобходжіня з нима ведло і веде ку недорозумліням,“ повів підпредседа партії Ласло Шойомош.

Rusíni pripravujú návrh zákona o národnostných menšinách. Možnosť „viac-národnostnej identity“ odmietajú

V Prešove sa v poslednú septembrovú sobotu konalo už v poradí siedme zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi hlavné body programu patrilo pripomienkovanie a diskusia k legislatívnemu návrhu z dielne OSRS, ktorý by mal riešiť postavenie a fungovanie národnostných menšín na Slovensku.

На незаплачіня...

Покы і тоты найвекшы песимісты в остатніх місяцях зачали сліпо віровати, же на Україні ся то десь з вопросом Русинів рушать, бо ту была „ґаранція“ од закарпатьского ґубернатора Ледиду і народного депутата Бушка, же в слідуючім переписі собі Русины будуть годны вызнати свою народность і свій материньскый язык, потім про них мусять быти найновшы інформації з Києва ведром зимной воды выллятым на голову.

Opýtali sme sa Vladimíra Protivňáka, predsedu Rusínskej obrody na Slovensku...

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Міцны і слабы сторінкы

Презідент Україны Виктор Янукович ся зохабив чути на пресконференції в Луцьку, же Україна днесь знать свої міцны сторінкы, міцніє і світ собі єй буде штораз веце оціньовати. На презідентови Україны якбач видіти, же вєдно з тым, як ся моментално о державу з єдного боку „бє“ Русько і з другого Европска унія, хоць тота зась аж так бити ся не потребує, Янукович пропадать думці, же на Україну реално чекать світ і теперь вкаже, яка є єй унікатна роль в історії світа. Самособов, не жычу Україні нич планого і жычу єй, але головно єй жытелям, жебы то досправды было так і жебы про Україну пришли ліпшы часы. Уж лем із той причіны, же ліпшы часы про Україну, бы значіли і ліпшы часы про статісячі Русинів, котры жыють в Заксрпатьскый области. Але якраз Русины суть проблем, котрый з Януковичовых слов може робити лем театер.

Вже нелем квантіта, але і якость

Подля остатнього перепису жытелів ся Русины стали третьов найбівшов меншынов на Словеньску, кідь досягли кількость 33 482 жытелів, котры голосять ся к русиньскій меншыні, што є в порівнаня з переписом із 2001 року нарост о 38 процент.

Жывый ланцюг

Днесь є вшыткым ясне, же Европска унія не є ани ґаранційов того, же міджі окремыма членьскыма державами не можуть єствовати важны проблемы, а ани того, же внутрі членьскых держав не можуть наростати сепаратістічны ґрупы, котры бы хотіли одторгнути часть теріторії і вытворити нову державу. Без огляду на то, якы дослідкы бы то мало і в одношіню к членьству в Унії. Такы приклады маєме такой два. Тот першый є Шкотьско, де вже є встановленый датум референдума о выголошіню незалежности і другый є Каталанія.

Не зміняти, але наповньовати

Якраз першого септембра 1992 р. была схвалена Конштітуція Словацькой републикы. Самособов, каждый рік, як собі припоминаме тот вызначный датум в новодобій історії Словакії, ведуть ся і многы діскузії о тім, ці є Конштітуція добра, ці бы єй не было потрібне зміняти. Вже дакотрыма змінами перешла. Тов найвыразнішов якбач была вольба презідента, котрого днесь вже не волить парламент, але воличі в прямій вольбі

Комплекс меншецінности

„Новини Закарпаття“ принесли 1-го септембра выголошіня Миколы Старосты, головы Закарпатьской областной орґанізації „Народна Рада Подкарпатьскої Русі“ в котрім жадать, жебы діяльность партії Свобода была на Закарпатю заборонена. Жадать так заборонити і діяльности партії Йоббік, але тото можеме поважовати за беспредметне, бо о то бы ся мала Україна постарати і сама, без даякых выголошінь, кідьже іде о партію, котра не є україньсков, але офіціально дійствоючов в Мадярьску. Староста так пише „у світлі остатніх подій, котры одбыли ся на Закарпаті“, і котры мають подля його слов дестабілізовати політічну сітуацію в реґіоні. Споминать, же в остатнім часі были на Закарпатю такы події, котры мали за ціль выкликати міджінародностне неприятельство міджі Українцями і Мадярами. Про тых, котры не знають о што іде, можеме спомянути атак на мадярьскы діти в Ужгороді, підпалиня мадярьского памятника, ці, з другого боку, підпалиня державной влайкы Україны. Выголошіня, котре выкликать дакілько незодповіданых вопросів, наперек тому вказує і на важны факты.

Забыты герої

Каждый рік кінцьом авґуста проходять в Словакії пєтны споминкы і святкованя. Якраз втогды, 29. авґуста 1944 р. зачало ся Словацьке народне повстаня, котре значіло озброєный одпор проти вступу німецького Вермахту на словацьку теріторію. Непрямо то быв і атак проти авторітатівній владі, котра была веджена презідентом Йозефом Тісом і намаганьом поставити ся на бік витязных моцностей другой світовой войны.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

19. oktober 2018


Юліаньскый календарь:

6. oктóбер 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.