Політіка

Проба

Русиньска оброда на Словеньску у четверь публіковала пресову справу, в котрій декларує, же за сповномечненного про народностны меншыны і людьскы права пропонує Михала Калиняка. Тым ся потвердило тото, о чім ся дотеперь лем шептало. Же Русины видять можливость конечно здобыти той функції, а навеце, мають на ню і смак.

Прислаба ідентічность

Недавно єм мав можливость видіти новый документарный філм словацькой документарісткы Луції Піюссі під назвов Krehká identita, што бы сме могли переложыти як Прислаба ідентічность. Піюссі у тім філмі заміряла ся на захопліня сучасных словацькых псевдонародных будителів іншак, як їх знаме з медій і вказує їх як людей, котры собі вытворили властну преісторію, філозофію, арґументы і чутя. Як людей, котрых способ думаня є може немодерный, смішный і так ся легко може стати жертвов екстремізму, котрый на свої цілі зманіпулує хоцьшто.

Rusíni navrhujú na post splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny Michala KALIŇÁKA

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Хто дістане жоліків...

Минулый тыждень в середу прияв абдікацію сповномочненного про народностны меншыны і людьскы права Ласла Надя премєр Словацькой републікы Роберт Фіцо. Функція дотеперь зістала необсаджена, але першы кулоарны інформації і мено можливого кандідата ся такой в тот день дістали до словацькых медій.

Комерція на корист Русинів

О Русинах ся часто говорить, же лем співають і танцюють. Не думам, же є то так цілком правда, бо наша култура і наша історія має омного веце, што може понукнути нелем своїм людям, але і Нерусинам. В каждім припаді тот образ о нас помагать потверджовати в очіх многых і тото, же робота многых нашых орґанізацій в послідніх роках не є о ничім іншым, лем о орґанізованю деякых фестівалів, о котрых якости і смыслі, бы сьме могли бісідовати годины. Не хочу повісти, же фестівалы і презентація нашого фолклору ці традіцій не належыть ку розвитку нашой ідентічности. Проблемом є скоре їх рахунок а много раз і зміст.

Хыбна статіка Мосту

В середу абдіковав на свою функцію сповномочненный про народностны меншыны і людскы права Ласло Надь. Стало ся так по тім, што в парламенті не перешла леґіслатівна пропозіція партії Мост – Гід, котра мала забезпечіти додатковы таблы в языку народностных меншын на желізнічных штаціях.

Карпатьска лож

Перворяда задача медій є тото, жебы інформовали людей. Інформації бы але мали быти выважены, обєктівны і правдивы. Тоты крітерії суть іщі очекованіше втогды, кідь іде о верейноправны медії.

Три краї бы были катастрофа

Премєр Роберт Фіцо оголосив, же хоче одкрыти діскузію о зрушыню 8 высшых адміністратівных цілків, котры ту маєме од реформы першой влады Мікулаша Дзурінду з 2001 р. і їх замініню за три краї, якы жытелі Словеньска знають іщі з епохы комунізму.

Rusíni zasadali vo Svidníku. Na kandidujúcich vo voľbách do VÚC budú mať svoje požiadavky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Мадярьскый посланець на боку Русинів

Почас того тыждня інформовали дакотры україньскы інтернетовы порталы о тім, же посланець україньского парламенту мадярьского походжіня Іштван Ґайдош підпорує намагы Русинів о їх офіціалне вызнаня.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.