Політіка

Забыты герої

Каждый рік кінцьом авґуста проходять в Словакії пєтны споминкы і святкованя. Якраз втогды, 29. авґуста 1944 р. зачало ся Словацьке народне повстаня, котре значіло озброєный одпор проти вступу німецького Вермахту на словацьку теріторію. Непрямо то быв і атак проти авторітатівній владі, котра была веджена презідентом Йозефом Тісом і намаганьом поставити ся на бік витязных моцностей другой світовой войны.

Вже нам „помогли“

Вість о тім, же 25. aвґуста 2013 поліція затримала людей, котры собі ішли припомянути протест російскых дісідентів із 1968 р. проти окупації Чехословакії бы мала чоловіку прийти як нонсенс. Але не прийде, бо люди собі вже звыкли, же Росія під веджіньом презідента Путина не є свободнов державов. І од свободы має доста далеко. Доказів на то можеме найти може каждый день коло чітаня новостей із Росії. А нелем же нє є свободнов державов в европскім розуміню внутрі себе, Росія свої цілі хоче діктовати і іншым державам, як то мож видіти і теперь, кідь Україна рішать о тім, ці підпише Асоціачный договор з Европсков унійов, або Мытный союз з Російов. Путин, правда, повів, же рішаня най зробить Україна яке хоче, але міджі шориками мож было чітати, же то може мати свої економічны дослідкы. Ґаз і ропа предці лем тече од них, ні з Тисы.

Почекайте, отче, як прийдуть дотації

Єдным із переломовых днів в історії Русинів на Пряшівской Руси быв 12-юн 1933 р. В Пряшові ся втогды одбыла цілонародна маніфестація Русинів під назвов День руськой културы, в рамках котрой быв одкрытый і памятник Александрови Духновічови, народному будительови Русинів. І зато ся перед дакілько роками вырішало, же День Русинів на Словеньску буде якраз в тот день, коли одбыла ся і перша маніфестація. Кідьже ся так рішало в рамках Світового конґреса Русинів, орґанізації того дня ся од зачатку хопила Русиньска оброда на Словеньску, котра є членом конґреса. Є давно по дванацятім юні, але день Русинів того року іщі на Словеньско не пришов.

Іронія нашой „руськости“

45 років мінать од того, што в Чеськословеньску зачала проходити такзвана Пражска ярь, котрой сімболом ся став Александер Дубчек. То была і перша реална шанса обновити процес формованя народной свідомости Русинів. Вшыткы намагы але скінчіли вдяка приходу окупачных войск Варшавского договору на челі зо Совєтьскым союзом 21-го авґуста 1968 р.

Добрый планый закон

Влада на своїм засіданю 14-го авґуста прияла пропозіцію нового волебного закона, котрый має зъєдинити фінанцованя і проходжіня предволебной кампані і таксамо проходжіня вшыткых тіпив вольб. Кідь буде схваленый, його платность зачне од будучого рока.

Львівскый бич на свободу

Не мам рад вертати ся к темам, о котрых ся вже писало. Але як ся говорить, выняток потверджує правило і так ся днесь повторям ку выголошіню, котре выдала Світова федерація укаїньскых лемківскых обєднань 22-го юла 2013 р. Чом? Якраз зато, же зміст того выголошіня має дакілько заважных пунктів, котры бы сьме не мали зохабити лем так. Докінце то суть пункты, котры заважно мінять сітуацію, коло котрой ся Русины плянтають веце як 20 років.

Їджте помалы і не бісідуйте коло того

Літо здолавать теплотны рекорды. Наперек тому, же голосили найхолодніше літо за, думам, сто років, опак є правдов. Топить ся асфалт на драгах, не дасть ся вытримати в роботі ани дома. Чоловік ся тяжко достисне ку даякій діялности. Найліпше є сісти десь до холодку, сховати ся перед сонцьом і нич не мусити робити. Єдине, што нас може тішыти є, же метеоролоґове говорять, же найтеплішый день вже маме за собов. Не знам, ці то є стопроцентна правда, або так, як то даколи є, ся знова лем помылили. Што але знам доіста, то є то, же овельо векшу горячаву зажывають народностны мешныны на Словеньску. І тоты наспак якбач найтеплішый день іщі лем чекать і кажды день є горячава векша і векша.

Рана істоты

У 1947 р. зачала в Польщі проходити Акція Вісла. Лемківске населіня было насилно зо свого обыстя, де жыло ціле стороча, де мало свої земли, де ґаздовало, выселене на Україну і тоты, што мали веце щастя скінчіли на западных теріторіах Польщі. Лем мала часть з них дістала по роках можливость вернути ся на рідну землю.

Сполочна бісіда

Доіста сьте то вже зажыли. Ідете на автобусі або во влаку, припадно даґде сідите і в тім зачуєте, же хтось бісідує по-русиньскы. Найліпше є то втогды, кідь є то на місцях, де бы сьте то не чекали, може в загранічу. Чоловік має зразу даяке чудне внутрішнє чутя, радость з того, же чує свій язык і же стрітнтив „нашого“, Русина. І тото чутя го тискать до того, жебы ся тому другому приговорив. Та і вы сьте Русин? То є основный вопрос, котрый векшынов є лем зачатком довшого розговору а може і нового приятельства. Втогды про нас не є важне, ці є то Русин зо Словакії, Польщі, Україны або іншой державы. Основне є то, же є наш. Же маєме сполочный язык, котрый нас одкрыв, сполочну бісіду.

На розпути

Так як мы святкуєме тот рік 1150. выроча од приходу апостолів Славян, за нашов выходнов граніцов святкують 1025 років од похрещіня Київськой Руси. А самособов, так як і ту, і там проходять ославы на найвысшій державній уровни. О тім свідчіть і вчерашня навщіва російского презідента Владимира Путина, котрый до Києва пришов з ясным політічным одказом: Робте, што хочете, але ліпше бы было, кібы сьте то з тов евроінтеґраційов барз не увеличали.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

16. jul 2018


Юліаньскый календарь:

3.юл 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.