Політіка

Ректор „фаховець“

Перед дакілько днями на пресовій конференції народный депутат Верховной рады Україны Іван Бушко повів, же ословив ректора Ужгородьской національной унверзіты з тым, жебы была заснована катедра русиньского языка. Без огляду на то, як серьйозны суть слова Івана Бушка, накілько є досправдовый його інтерес о Русинів і накілько є то стратеґічна гра, як повів Євген Жупан, председа Народной рады Русинів Закарпатя: „Слава Богу,“ і тоту підтримку бы требало теперь што найскоріше схосновати. Тадь Русины по катедрі кличуть 22 років. Конечно десь дашто учув і даякый народный депутат. Лемже так, як все, нич, што ся дотулять Русинів, якбач не може быти на Україні лем таке просте. Покля Бушко бісідує о катедрі, ректор, котрого депутат ословив, то вже так реалне не видить.

Hudacký a pravica podporili rusínske požiadavky. Chudík s ľavicou na výzvu Rusínov nereagovali.

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Центер з минулости

Будову на улиці Янка Бородача в Пряшові собі добрі памятам од дітинства. Довгры рокы служыла як будова Шарішского освітнього центра, де ся орґанізовали різны културно-сполоченьскы події, вернісажы, концерты коморной музикы. Докінце єм там раз быв на конкурзі в декламації.

Русины Закарпатя конґресовали

В суботу 26-го октобра проходив на Українї в Мукачеві Всезакарпатьскый зъїзд Русинів. На стрічу были позваны і представителі Русинів з іншых держав Европы.

Театер Яры Цімрмана

В другій половині 60-тых років 20-го сторіча выникнув в Празі Театер Яры Цімрмана. Тот театер быв од іншых театрів розділный в тім, же вшыткы пєсы были лем о єднім геройові – Ярові Цімрманові.

Навернутя до будучности

Світова рада Русинів, підписана єй председом Дюром Папуґом, загнала владі Україны підпорне писмо, де, окрім іншого, вызывать Україну, жебы дотримовала европскы договоры і харты і вызнала русиньску народностну меншыну із вшыткыма правами, якы выпливають з европскых документів. Писму бы ся чоловік годен быв потішыти, кібы не выкликало вопросы о незналости і некомпетентости дакотрых членів Світовой рады, або мінімално єй председы, котрый ся під нього підписав. Але може є вшытко інакше.

Нобеловку на Словеньско!

Міністерство внутрішніх діл Словацькой републікы в тых днях зачало доручовати самосправам на народностно змішаных теріторіях взоры оголошінь о вольбах до крайскых самосправ. Де жыє над 20 процент жытелів народностной меншыны, має держава обовязок інформовати воличів і в языку народностной меншыны.

Потьомкиновы школы

Минулу пятніцю ся з ініціатівы словацькой омбудсманкы – верейной охранкыні прав Яны Дубовцовой, одбыла стріча з учітелями, котры учать на русиньскых школах, або на школах, де ся учіть русиньскый язык. Дубовцову інтересовав став русиньского школства. Ліпше повіджено, ани так не ішло о став, як о то, ці держава дотримує право здобывати освіту в материньскім языку. То суть дві розділны річі, котры, окрім іншого, забезпечують цілком слушный алібізм з боку державы.

Міцніша, як природа

Меланхолія, смуток, несмак штось робити, ці їсти, вычерпаня... Є лем мало людей, котры бы восени холем на момент не зачули дашто із того. Называть ся то осіня депресія. Є звязана зо змінов погоды, зо скорочуючім ся дньом і своє робить таксамо зміна часу з літнього на зимный. На інтернетовых сайтах можете найти незраховательне множество заґарантованых рецептів на то, як з тов депресійов бойовати, припадно, як єй цілком обыйти. Фахівци рекомендують змінити страву, релаксовати, і, тото найголовніше, тішыти ся з дрібніць. При дотримованю вшыткого, што рецепты пишуть, і кідь єй цілком не обыйдете, часом бы мала выцофати. Але знате, нич нє є абсолутно ґарантоване, бо предці лем, природа є много раз міцніша, як чоловік. Хоць бы його намага была не знам яка велика, з дакотрыма ділами просто не рушать.

Меншына і меншыны

Партія Мост-Гід в пятніцю 27-го септембра на пресконференції представила першу часть документу Візія 2016. „З боку партії Мост-Гід іде о щіре, ясне і чітательне одношіня ку вопросам, котрых незналость і плытке заобходжіня з нима ведло і веде ку недорозумліням,“ повів підпредседа партії Ласло Шойомош.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.