Політіка

Про Русинів Прага знову раз ближе, як Братіслава

Чеська републіка дньом першого януара 2014 року змінила вдяка новому закону свою політіку в области здобываня державного обывательства. Жытелі з чеськым обывательством можуть здобыти і обывательство іншой державы а наспак, жытелі іншых держав можуть теперь легше здобыти і обывательство Чехії.

Тризуб до хырбету

Русиньска філолоґія мала до минулого року заступліня на універзітах в трьох державах. В Польщі, на Словакії і в Мадярьску. Нажаль, вдяка рішаню, котре чекало нашу лінґівістіку в Мадярьску є днесь там навчаня нашого языка вже лем минулостьов. Катедру ся не подарило захранити наперек тому же з писмом, де ся жадало всокотити єй, ся на Мадярьско обернули і америцькы Русины. Не помогло. Якраз зато остатні новости, котры приходять з Польщі ня немило удивляють і вопросом є, ці то не мать быти далша жертва на в рамках навчаня русиньского языка на універзітній уровни.

Інакша реаліта

Список презідентьскых кандідатів є запертый. Словеньско в нім має рекордне чісло тых, котры мають інтерес о функцію найвысшого конштітучного чінителя в републіці. Окрім іншых є на списку кандідатів і представитель Партії мадярьской комуніты Дюла Бардош.

„RF 2014“, Русины!

Зачав новый рік. Рік, котрый буде про Словеньско дость важный. І про Русинів. Бо Словеньско чекають вольбы презідента. Функція презідента у нас, хоць є воленый прямо, не має велику силу. Холем так тому было дотеперь. То вшытко ся але може змінити вдяка тому, же свою кандідатуру оголосив премєр влады Роберт Фіцо. Його зволіня бы значіло, же партія Смер Роберта Фіца бы здобыла вшыткы три головны конштітучны функції в державі і то вже бы была інша музика.

Схізофренія

Україньскы справодайскы інтернетовы сайты вчера інформовали, же три села Мукачівського району вызнали русиньскый язык, як язык реґіоналный. До того поміг і минувшый рік приятый закон о Основах держваной языковой політікы, підписаный Віктором Януковичом, котрый мав у своїм змісті спомянутый і русиньскый язык.

Мавзолей про Владиміра Іліча Русина

Часть рока, котру якраз пережываме є все головно о двох річах. На єднім боці ся стрічать старый з новым роком і каждый біланцує, што тот рік приніс, ці было веце позітівного, і здумаваме собі, в чім бы сьме од нового року хотіли быти ліпшы, котрых долегливостей ся хочеме збыти, жебы тот далшый рік быв про нас, або і про людей коло нас ліпшый.

Споїня з асімілаційов

ЕСО – реформа верейного справованя, котру зачав міністер внутрішніх справ Роберт Калиняк, має быти средством, котрым держава хоче знижыти кельчікы на фунґованя урядів і вєдно з тым здобыти їх высшу ефектівіту. Якраз о тій реформі днесь міністер зробив розговор про Пресову аґентуру Словацькой републікы (SITA).

Музей на запханя ґамб

30-го децембра, значіть тісно перед кінцьом рока, бы ся мав в Пряшові одкрыти Музей русиньской културы. Знова раз. Бо музей быв заснованый вже в 2007 році, але дійствовав лем в арендованых просторах. В 2012 році конечно дістав од державы властны просторы, стары воєньскы касарні, котры але не были, і доднесь не суть зреконструованы. Также музей быв, але властно не быв. Бо выставны просторы рік і пів не были одкрыти. І кідь ся держава буде справовати к нашому музею так, як дотеперь, бою ся можливости, же іщі мінімално єдно запертя і єдно одкрытя зажыю.

Штрасбурґ „calling“

Минулый тыждень быв Народній раді Словацькой републікы схваленый найважнішый закон рока, котрым є Закон о державнім розрахунку. Подля нього ся перерозділюють грошы про вшыткы резорты і од нього так залежыть і то, кілько дістануть народностны меншыны.

Мандела

5-го децембра перешла цілым світом звість, же вмер Нелсон Мандела. Першый Йюгоафриканьскый презідент, нагородженый Нобеловов премійов за мір. Вже мало хто знав, же Мандела быв аж до року 2008 в США записаный в списку терорістів. Хто быв властно тот чоловік, котрому ся на погріб пришло поклонити тілько вызначных людей світа?

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

18. jul 2018


Юліаньскый календарь:

5.юл 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.