Політіка

Русиньскы „cover“ верзії

Минулу суботу ся мі дістало такой почливости іти до Руськой Бурсы. Мав єм там выступати в рамках концерту, котрый быв презентаційов нового албуму Пісні і співанкы Петра Мурянкы 2. На тім албумі стіртило ся веце інтерпретів, котры собі взяли співанкы нашого писателя і композітора Петра Трохановського а зробили їх так... по своїм.

Дожыти ся ярі

Люблю приход ярі. Кідь рослины помалы зачінають выходити спопід земли, стромы пустять першы зелены листкы і квітя, кідь вшытко, ціла земля зачне якось пахнути. Пахнути новым жывотом. Новый жывот, по сивой осени і білой зимі є то, што сімболізує ярь і што чоловіку, напрік ярьній вычерпаности, давать силу і дяку іти дале. Вєдно з тым і знаме, же про старого чоловіка є найважніше дожыти ся ярі. Єдна словацька пословіця говорить: Марец, поберай ся старець. Значіть, покля старшый чоловік через зиму важно похворів, є то все велике різіко, же ярі, нового жывотного цікла, котрый ся все раховав од ярі, коли ся вышло і на поле, до зимы, ся не дожыє.

Кликати Америку?

Комплікована сітуація на Україні тырвать вже дакілько місяців. За тот час ся о свій поділ моци зачали озывати різны політічно орьєнтованы ґрупы, од прозападных сил, через русофілів аж по ултраправіцовых екстремістів. К цілій сітуації ся дотеперь але не выразили жадны офіціалны орґанізації Русинів. Аж до минулого тыждня.

Хтось за Свободу, Русины за свободу

Суть того повны медії. Каждый день, веце як два місяці, ся можеме на сторінках новинок по цілім світі дочітати найновшы інформації з Україны, проґнозы аналітіків, рекомендації політіків. То, што зачало як мірный протест і вказаня на то, же жытелі хочуть іншый напрям, як їх презідент, переростло але в насилности, жаль на обох боках, і борьбу днесь вже нелем о европску інтеґрацію, але о режім. І тот немусіють перевзяти лем демократічны проевропскы силы, але і ултраправіцьовы радікалы. Є то досправды битва о свободу? І де в тій сітуації находять ся Русины, жыючі в Закаратьскій области?

Мылкы Ласла Надя

В понедільок партія Мост-Гід публіковала на своїм інтернетовім сайті статю, в котрій бывшый уповномоченый про народностны меншыны Ласло Надь крітікує позіцію влады к дотачній сістемі, з якой ся фінанцує култура народностных меншын. Ласло Надь одкрыто говорить, же влада продовжує в нечутливім приступі в одношіну к народностным меншынам. Арґументує тым, же покля в минулім році была сума про з державного розрахунку про културу народностных меншын 4 250 000 евро, того року є то лем 3 829 250 евро, што є о 420 тісяч менше. В тім можеме быти согласны, же култура народностных меншын ся і такым способом, коли є на ню все менше грошей, марґіналізує і не давать то добры перспектівы до будучности. То бы але было якбач вшытко, з чім без дебаты можеме быти согласны. Проблемів в погляді Ласла Надя є але веце.

Úspech Okrúhleho stola. Rusíni dostali viac peňazí.

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Народ лем єден, но ні україньскый...

На засіданю Світового конґреса Русинів в Ужгороді, в 2013 році, єден з найбівшых, і дость неґатівных одозв, выкликало прочітаня позіції Русинів Северной Америкы ку Світовому конґресу. В крітічнім матеріалі было окрім іншого спомянуте, же без будьякой конзултації і офіціалной зміны штатуту, зачав Світовый конґрес Русинів хосновати назву Світовый конґрес Русинів – Руснаків – Лемків. Североамерицькым Русинам ся то не любило і в тексті підкресльовали, же не єствує у світі іншый народ, котрый бы про себе хосновав офіціално три назвы. Кідь єм то втогды не брав як основный проблем, котрый треба рішати, хоць єм з тов позіційов быв согласный, вдяка остатнім діям, котре видіти головно в Польщі, єм того погляду, же то основный проблем є. І його нерішаня не шкодить никому іншому, лем нам, Русинам.

Высшый інтерес

Підпредседа партії Мост-Гід Жолд Шімон вчера зачав збераня підписів про петіцію за нове теріторіално-адміністратівне діліня Словеньска. Партія бы хотіла, жебы ся 8 самосправных країв змінило на 18 самосправных цілків.

Русины міджі собов привитали депутатів. Приготовлюють писмо до Рады Европы

Пряшів, 18. януара 2014
В Пряшові в суботу 18-го януара проходило 9. засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Русиньска платформа продовжовала в роботі на приготовліню проґраму розвитку свойой меншыны на Словакії. Міджі важны пункты проґраму належало привитаня новозволеных депутатів крайского парламенту Пряшівского самосправного краю (ПСК), з котрыма діскутовали о можливостях зліпшыня условій про жывот і розвиток Русинів в тім реґіоні, котрый є їх природнов історічнов теріторійов.

Про Русинів Прага знову раз ближе, як Братіслава

Чеська републіка дньом першого януара 2014 року змінила вдяка новому закону свою політіку в области здобываня державного обывательства. Жытелі з чеськым обывательством можуть здобыти і обывательство іншой державы а наспак, жытелі іншых держав можуть теперь легше здобыти і обывательство Чехії.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

19. oktober 2018


Юліаньскый календарь:

6. oктóбер 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.