Політіка

Навернутя до будучности

Світова рада Русинів, підписана єй председом Дюром Папуґом, загнала владі Україны підпорне писмо, де, окрім іншого, вызывать Україну, жебы дотримовала европскы договоры і харты і вызнала русиньску народностну меншыну із вшыткыма правами, якы выпливають з европскых документів. Писму бы ся чоловік годен быв потішыти, кібы не выкликало вопросы о незналости і некомпетентости дакотрых членів Світовой рады, або мінімално єй председы, котрый ся під нього підписав. Але може є вшытко інакше.

Нобеловку на Словеньско!

Міністерство внутрішніх діл Словацькой републікы в тых днях зачало доручовати самосправам на народностно змішаных теріторіях взоры оголошінь о вольбах до крайскых самосправ. Де жыє над 20 процент жытелів народностной меншыны, має держава обовязок інформовати воличів і в языку народностной меншыны.

Потьомкиновы школы

Минулу пятніцю ся з ініціатівы словацькой омбудсманкы – верейной охранкыні прав Яны Дубовцовой, одбыла стріча з учітелями, котры учать на русиньскых школах, або на школах, де ся учіть русиньскый язык. Дубовцову інтересовав став русиньского школства. Ліпше повіджено, ани так не ішло о став, як о то, ці держава дотримує право здобывати освіту в материньскім языку. То суть дві розділны річі, котры, окрім іншого, забезпечують цілком слушный алібізм з боку державы.

Міцніша, як природа

Меланхолія, смуток, несмак штось робити, ці їсти, вычерпаня... Є лем мало людей, котры бы восени холем на момент не зачули дашто із того. Называть ся то осіня депресія. Є звязана зо змінов погоды, зо скорочуючім ся дньом і своє робить таксамо зміна часу з літнього на зимный. На інтернетовых сайтах можете найти незраховательне множество заґарантованых рецептів на то, як з тов депресійов бойовати, припадно, як єй цілком обыйти. Фахівци рекомендують змінити страву, релаксовати, і, тото найголовніше, тішыти ся з дрібніць. При дотримованю вшыткого, што рецепты пишуть, і кідь єй цілком не обыйдете, часом бы мала выцофати. Але знате, нич нє є абсолутно ґарантоване, бо предці лем, природа є много раз міцніша, як чоловік. Хоць бы його намага была не знам яка велика, з дакотрыма ділами просто не рушать.

Меншына і меншыны

Партія Мост-Гід в пятніцю 27-го септембра на пресконференції представила першу часть документу Візія 2016. „З боку партії Мост-Гід іде о щіре, ясне і чітательне одношіня ку вопросам, котрых незналость і плытке заобходжіня з нима ведло і веде ку недорозумліням,“ повів підпредседа партії Ласло Шойомош.

Rusíni pripravujú návrh zákona o národnostných menšinách. Možnosť „viac-národnostnej identity“ odmietajú

V Prešove sa v poslednú septembrovú sobotu konalo už v poradí siedme zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi hlavné body programu patrilo pripomienkovanie a diskusia k legislatívnemu návrhu z dielne OSRS, ktorý by mal riešiť postavenie a fungovanie národnostných menšín na Slovensku.

На незаплачіня...

Покы і тоты найвекшы песимісты в остатніх місяцях зачали сліпо віровати, же на Україні ся то десь з вопросом Русинів рушать, бо ту была „ґаранція“ од закарпатьского ґубернатора Ледиду і народного депутата Бушка, же в слідуючім переписі собі Русины будуть годны вызнати свою народность і свій материньскый язык, потім про них мусять быти найновшы інформації з Києва ведром зимной воды выллятым на голову.

Opýtali sme sa Vladimíra Protivňáka, predsedu Rusínskej obrody na Slovensku...

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Міцны і слабы сторінкы

Презідент Україны Виктор Янукович ся зохабив чути на пресконференції в Луцьку, же Україна днесь знать свої міцны сторінкы, міцніє і світ собі єй буде штораз веце оціньовати. На презідентови Україны якбач видіти, же вєдно з тым, як ся моментално о державу з єдного боку „бє“ Русько і з другого Европска унія, хоць тота зась аж так бити ся не потребує, Янукович пропадать думці, же на Україну реално чекать світ і теперь вкаже, яка є єй унікатна роль в історії світа. Самособов, не жычу Україні нич планого і жычу єй, але головно єй жытелям, жебы то досправды было так і жебы про Україну пришли ліпшы часы. Уж лем із той причіны, же ліпшы часы про Україну, бы значіли і ліпшы часы про статісячі Русинів, котры жыють в Заксрпатьскый области. Але якраз Русины суть проблем, котрый з Януковичовых слов може робити лем театер.

Вже нелем квантіта, але і якость

Подля остатнього перепису жытелів ся Русины стали третьов найбівшов меншынов на Словеньску, кідь досягли кількость 33 482 жытелів, котры голосять ся к русиньскій меншыні, што є в порівнаня з переписом із 2001 року нарост о 38 процент.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

20. november 2017


Юліаньскый календарь:

7. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.